Καλώδια και Σωλήνες Χάλυβα ενισχύουν τη Viohalco

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2015 των θυγατρικών εταιριών της Viohalco, Ελληνικά Καλώδια και Σωληνουργεία Κορίνθου

 
Σύνοψη των αποτελεσμάτων:

Καλώδια
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 480 εκ. ευρώ το 2015, αυξημένος κατά 33% έναντι 359 εκ. ευρώ το 2014. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 1,8 εκ. ευρώ (0,062 ευρώ ανά μετοχή) από ζημίες 30 εκ. ευρώ (1,026 ευρώ ανά μετοχή) το 2014. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2015 εμφανίζονται επιβαρυμένα κατά 5,7 εκ. ευρώ από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος μετάλλου (μη αντισταθμισμένο στη χρηματιστηριακή αγορά) λόγω της πτώσης των τιμών στα χρηματιστήρια μετάλλων.

Η σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων κατά το 2015 οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, στην εκτέλεση δύο σημαντικών έργων υποβρύχιων καλωδίων, της διασύνδεσης των Κυκλάδων και της διασύνδεσης της νήσου Αγ. Γεώργιος, καθώς και στις αυξημένες πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Το 2015, ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια ανέλαβε σημαντικά έργα υποβρυχίων καλωδίων μέσης και υψηλής τάσης, καθώς επίσης σύναψε σημαντικά συμβόλαια με Ευρωπαϊκούς διαχειριστές δικτύων ενεργείας για υπόγεια καλώδια.

 
Σωλήνες Χάλυβα
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου ανήλθε κατά τη χρήση 2015 σε 296 εκ. ευρώ έναντι 188 εκ. ευρώ τη χρήση 2014, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 57%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7,8 εκ. ευρώ (0,0625 ευρώ ανά μετοχή) από ζημιές 5,6 εκ. ευρώ (0,0447 ευρώ ανά μετοχή) κατά τη χρήση 2014.

Το 2015 το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου, επηρεάστηκε αρνητικά από την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς οδήγησε σε αναβολή πολλών ενεργειακών έργων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, ο Όμιλος πέτυχε σημαντική βελτίωση των μεγεθών του, καθώς υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία τα τρία ενεργειακά έργα που είχε αναλάβει στις ΗΠΑ και παράλληλα ολοκλήρωσε το μεγάλο επενδυτικό πλάνο το οποίο είχε ξεκινήσει το 2013 με την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής ειδικών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου που αφορά κυρίως τους υποθαλάσσιους αγωγούς μεγάλου βάθους (LSAW), της μονάδας παραγωγής σωλήνων μήκους 24 μέτρων, καθώς και των μονάδων εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σωλήνων μήκους 24 μέτρων.  Επίσης, το 2015 ανατέθηκε από το Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP AG) στη Σωληνουργεία Κορίνθου σύμβαση προμήθειας περίπου 270.000 τόνων σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, για το χερσαίο τμήμα του αγωγού στην Ελλάδα, μήκους περίπου 495 χλμ.

Συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015:

Viohalco -11.3.2016

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικά Καλώδια συμπεριλαμβάνονται στα οικονομικά αποτελέσματα της Χαλκόρ.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Viohalco για τη χρήση 2015 θα δημοσιευθούν την 31η Μαρτίου 2016.

Oι οικονομικές καταστάσεις και οι ανακοινώσεις στα αγγλικά των θυγατρικών εταιριών της Viohalco είναι διαθέσιμες στις αντίστοιχες εταιρικές ιστοσελίδες τους, ενώ σχετικές συνδέσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.viohalco.com.

 
INFO

Σχετικά με τη Viohalco

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων, καθώς και προϊόντων χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2014 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες,  επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα  www.viohalco.com.

Σχετικά Άρθρα