Κωμωδία αυτοσχεδιασμού

Οι πολίτες του βορείου Αιγαίου, είναι σε επαφή με την πραγματικότητα των προσφυγικού-μεταναστευτικού. Έχουν αποδείξει την ευαισθησία τους στο δράμα των προσφύγων. Έχουν δικαιολογημένα υψηλές απαιτήσεις σοβαρής ενημέρωσης και παρουσίασης ενός συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης των κέντρων κράτησης και αποσυμφόρησης των νησιών τους. Ζητούν επαρκείς εγγυήσεις. Και η αντιληπτική ικανότητα τους ενστικτωδώς τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιλογή της βίαιης επιβολής κυβερνητικών αποφάσεων (μη επαρκώς αιτιολογημένων -και χωρίς εναλλακτικά σχέδια) δεν περιορίζει τους κινδύνους.

Η κυβέρνηση όφειλε να διαθέτει ένα σύνολο αρχών σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, βασισμένο σε δεδομένα, προβολές στοιχείων και συνθετική σκέψη, πόρους για την μελλοντική προβολή των επιπτώσεων, πρόνοια για το μέλλον και της τουριστικής ανάπτυξης, ισχυρή άσκηση διεκδίκησης και πίεσης στην Ευρώπη.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής οφείλουν να ενσωματώσουν στην επικοινωνία των κυβερνητικών αποφάσεων την πειστική, συνοπτική, μελετημένη παρουσίαση ορθολογικών προτάσεων με καθαρότητα και γνώση του αντικειμένου. Το περιθώριο λαθών σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα είναι ελάχιστο. Οι παλινωδίες στην διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού και των κέντρων κράτησης στο 7μηνο είναι απόρροια λανθασμένων εκτιμήσεων. Η αναγνώριση των λαθών είναι το ελάχιστο αλλά δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο χάραξης συνολικού πολιτικού σχεδίου. Η άτακτη επιστροφή σε δογματικές αλήθειες που ως δια μαγείας θα επιφέρουν το θαύμα της τακτοποίησης είναι αδιέξοδη. Η επιβολή με τα ΜΑΤ αναδεικνύει ότι δεν υπάρχει συνολικό σχέδιο. Εάν υπήρχε δεν θα κατέφευγε στην αστυνομική επιβολή η κυβέρνηση, Το ζητούμενο είναι πλέον να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση συγκρούσεων, να αποσυρθούν τα ΜΑΤ και να σχεδιάσει η κυβέρνηση μια συνολική πολιτική. Δεν αρμόζουν σε ένα σοβαρό πρόβλημα ασκήσεις αυτοσχεδιασμού. Επιβολή του νόμου υπάρχει όταν δεν υπάρχουν δεδομένα να στηρίξουν μια απόφαση.

Η κυβέρνηση πάσχει στην παραγωγή πολιτικών σχεδίων. Η αγχωτική επικοινωνιακή κάλυψη επικοινωνεί ένα λανθασμένο σχέδιο και μεγεθύνει τις αδυναμίες του περισσότερο. Κοινή λογική χρειάζεται και επικοινωνία με τους άμεσα ενδιαφερομένους. Τους πολίτες. Με σεβασμό. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται δεν χαρίζεται. Και ιδίως δεν επιβάλλεται. Η ευρύτερη εικόνα αφορά την προσέγγιση μιας κυβέρνησης και πώς μοιράζεται, ενσωματώνει, επικοινωνεί και πείθει για τις κοινές θεμελιώδεις αξίες, πώς εμπνέει τους πολίτες. Η κυβέρνηση οφείλει να σχεδιάσει μια νέα στρατηγική για τον εξορθολογισμό των αποφάσεων της. Η κομματικοποίηση του προβλήματος είναι αντιπαραγωγική για τους πολίτες και την χώρα.

mywaypress.gr

Σχετικά Άρθρα