Μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το Α’ 3μηνο του 2016

Λόγω της αύξησης των φόρων και των κοινωνικών εισφορών

Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών – στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης

Μείωση -1,8% καταγράφεται στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το Α’ 3μηνο του 2016 σε σύγκριση με το αντίστοιχο 3μηνο του 2015, κυρίως λόγω της αύξησης των φόρων και των κοινωνικών εισφορών κατά +15,2% και +5,1% αντίστοιχα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε κατά -2,7%, ενώ το ποσοστό αποταμίευσης (ακαθάριστη αποταμίευση προς ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα) διαμορφώθηκε στο -9,4% έναντι -10,4% το Α’ 3μηνο του 2015. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η συνεχής αύξηση των φόρων και των κοινωνικών εισφορών, σε συνδυασμό με την προσπάθεια των νοικοκυριών να κρατήσουν την κατανάλωση σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της αποταμίευσής τους, η οποία από το 2012 είναι αρνητική (Διάγραμμα 9), γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στην εκροή καταθέσεων από τις τράπεζες (-€790 εκατ. περίπου το πρώτο 3μηνο του 2016), καθώς επίσης και στη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία (€3,6 δισ. περίπου το πρώτο 3μηνο του 2016). Από την άλλη, το Α΄ 3μηνο του 2016 οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των επιχειρήσεων εμφανίζουν άνοδο +28,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, ενώ την ίδια ώρα, από τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης προκύπτει ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά +10,3%, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν κατά -4,0% με αποτέλεσμα το πρωτογενές ισοζύγιο να εμφανίζει πλεόνασμα €305 εκατ. έναντι ελλείμματος €2,2 δισ. το Α’ 3μηνο του 2015. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα €309,2 δισ. το Α’ 3μηνο του 2016, έναντι € 302,7 δισ. το αντίστοιχο 3μηνο το 2015 και €311,4 δισ. στα τέλη του 2015.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9-ΣΕΒ

Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης

Έλλειμμα €526 εκατ. παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιαν-Ιουν 2016, έναντι ελλείμματος €1.851 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε €20.690 εκατ., από €19.113 εκατ. πέρυσι (+8,3%). Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται €43 εκατ. από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε €22.182 εκατ., από €21.470 εκατ. την περίοδο Ιαν-Ιουν 2015 (+3,3%).

 
Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού

 Τα αναλυτικά στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού Ιουνίου 2016 επιβεβαιώνουν τη διατήρηση του βελτιωμένου ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματος πάνω από τα περυσινά επίπεδα, και τους στόχους, λόγω συγκράτησης των ταμειακών δαπανών αλλά και της καλής πορείας ορισμένων ειδικά εσόδων. Ενδεικτικά, συνεισφέρουν η καλή πορεία των εισπράξεων ΦΠΑ, καθώς τα νέα μέτρα και ειδικά σε ότι αφορά τα νησιά αποδίδουν έσοδα, αλλά και η ανάκαμψη των εσόδων από φόρο εισοδήματος ιδιαίτερα των φυσικών προσώπων αλλά και των νομικών προσώπων σε επίπεδα ανώτερα του 2015, αν και παραμένουν χαμηλότερα των εσόδων του 2014 (Διάγραμμα 11).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11-ΣΕΒ

 
Την ίδια ώρα συγκρατούνται τόσο οι δαπάνες μισθών και συντάξεων της κεντρικής κυβέρνησης (συγκράτηση €209 εκατ. στο 6μηνο), αν και οι επιχορηγήσεις προς ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και φορείς υπερκαλύπτουν αυτή τη μείωση, καθώς εμφανίζουν αύξηση €764 εκατ. στο 6μηνο, σε σχέση με το 2015, τόσο λόγω της συγκράτησης δαπανών τον Ιούνιο 2015 και λόγω προγραμματισμένων πληρωμών, όπως των εφημεριών. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των επιχορηγήσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και σε νοσοκομεία ειδικά τον Ιούνιο 2016, η οποία μάλιστα λαμβάνει χώρα πριν την εκκίνηση της αποπληρωμής οφειλών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Τέλος, δαπανήθηκαν άλλα €22 εκατ. για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ανεβάζοντας το ποσό που έχει δαπανηθεί εντός το 2016 σε €119 εκατ., αντί μηδενικής δαπάνης το 2015 και υπερβαίνοντας ήδη τον ετήσιο στόχο για €99 εκατ.

Πηγή: Eβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία – Οικονομία & Επιχειρήσεις του ΣΕΒ

Σχετικά Άρθρα