Μικρομεσαίες επιχειρήσεις- Η τσακισμένη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 83% της συνολικής απασχόλησης και το 56,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας το 2020»

 
Πάγιο διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με κείμενο εργασίας που υπογράφουν ερευνητές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αποτελεί  ο μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων και μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τούτο διότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν προοπτικές να κάνουν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, λόγω της μικρής αγοράς που εξυπηρετούν και το χαμηλό επίπεδο καινοτομίας και νέων τεχνολογιών που απαιτεί η δραστηριότητά τους. Επίσης, ως εμπόδιο μεγάλων επενδύσεων είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες, οι οποίες -με κάποιες εξαιρέσεις όπως ο τουρισμός- είναι επιχειρήσεις χαμηλής έντασης κεφαλαίου.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα και με σχετική ανάλυση  από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της AlphaBank αναφέρει: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 83% της συνολικής απασχόλησης και το 56,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας το 2020, ποσοστά τα οποία είναι σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η παραγωγικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία ορίζεται ως η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο, στην Ελλάδα (Ευρώ 11.400), υπολείπεται σημαντικά πολλών ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία αλλά και του κοινοτικού μέσου όρου (Ευρώ 40.000) . Το γεγονός αυτό συνδέεται, σε σημαντικό βαθμό, με το γεγονός ότι οι ελληνικές ΜμΕ υστερούν σε θέματα ψηφιοποίησης και χρήσης νέων τεχνολογιών. »

Η ανάγκη ενεργητικών πολιτικών ψηφιοποίησης και χρήσης νέων τεχνολογιών με σχέδιο δράσεων απαιτεί χρηματοδότηση και αξιοποίηση  κάθε διαθέσιμου πόρου και πρόσβαση σε τραπεζική ρευστότητα.  Η κυβέρνηση και ορισμένοι σχετικοί φορείς  όφειλαν  να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Τα επιμελητήρια δεν είναι για να διαθέτουν πολυτελή γραφεία και να εξαντλούν τον λόγο ύπαρξης τους σε δημόσιες σχέσεις και εξαργυρώσεις κομματικών θέσεων ή για ίδιον όφελος πρόσβασης στην εξουσία διανομής κονδυλίων.

Το  αυξημένο κόστος ενέργειας και το υποχρεωτικό κλείσιμο των Μμε με κυβερνητική εντολή λόγω της πανδημίας , ο περιορισμός της κατανάλωσης και η μείωση της αγοραστικής δύναμης  των πολιτών,  τα υπέρογκα κόστη σε λογαριασμούς και ο αποκλεισμός τους από την  τραπεζική ρευστότητα είναι εξίσου κρίσιμα σημεία όχι μόνο για την παραγωγικότητα των  μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και την επιβίωση τους.

Η έλλειψη σοβαρού σχεδίου ενίσχυσης τους από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης είναι αποκαλυπτική της βούλησης της κυβέρνησης  να τσακίσει  τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας. Ο αργός θάνατος των ΜμΕ είναι συνειδητή κυβερνητική πολιτική. Θα  σαπίσουν και αυτοί από την αδράνεια της κυβέρνησης.

Η οικονομία είναι αφύσικο να διαθέτει μόνο λίγες μονάδες. Η φύση της δραστηριότητας μιας εξωστρεφούς χώρας, των πολιτών της  με εμπορικές ανησυχίες και η αυτοαπασχόληση ως κοινωνική και προσωπική ολοκλήρωση δεν μπορεί να περιορισθεί με κανονισμούς και διευθετήσεις.  Η κινητικότητα και η δημιουργικότητα των μικρομεσαίων έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και προσθέτει αξία-μειώνει την ανισότητα, διοχετεύει ενεργητικά ένα δυναμικό ανθρώπινου δυναμικού, συνεισφέρει στην οικονομία μέσω των εσόδων και με την κατάλληλη εκπαίδευση και προσανατολισμό μπορεί δυνητικά να προσφέρει εξωστρέφεια και εμπορικές  έξυπνες λύσεις.

Εξίσου σημαντική για την διαφάνεια της παραγωγικής οικονομίας είναι η καθαρή λογοδοσία των εκταμιεύσεων προς  μεγάλους Ομίλους- θα όφειλαν οι ίδιοι να διαθέτουν  σε τακτική βάση, επαρκώς καθαρά στοιχεία που τεκμηριώνουν την αξιοποίηση των κονδυλίων ανα ευρώ. Η πολιτικοποίηση των πόρων, των όρων και των προϋποθέσεων και η  προοπτική των κεφαλαίων, δεν αποφέρει όφελος ιδίως για τους ίδιους. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτε η υγιής επιχείρηση. Και δεν έχει ανάγκη από την πολιτική προστασία κανενός.

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα