Νέο χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα εξασφάλισε η μονάδα ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στόχος η βέλτιστη χρήση της ενέργειας με βάση τις ανάγκες και με την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών

  
Τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του μεταβαλλόμενου ηλεκτρικού φορτίου της Ευρώπης επιδιώκει το νέο πρόγραμμα που έχει εξασφαλίσει η ερευνητική μονάδα ενεργειακής αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο τίτλος του έργου,  το οποίο συντονίζει το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ελλάδας,  είναι “Future tamper-proof Demand rEsponse framework through self-configured, self-opTimized and collaborative virtual distributed energy nodes, DELTA”, Την υλοποίηση του πλαισίου αυτού που θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στη μεταβαλλόμενη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος κάθε καταναλωτή ξεχωριστά έχει αναλάβει μια ομάδα δέκα οργανισμών από οκτώ διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Η ομάδα του έργου DELTA μέσα από τη δράση της θα ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν ενεργά στις καθημερινές ενεργειακές συναλλαγές. Μέσα από την ανάλυση της αγοράς θα εισαχθεί μια επιπλέον βαθμίδα στην ήδη ανεπτυγμένη δομή του ενεργειακού δικτύου που θα χρησιμοποιεί τόσο την τεχνολογία των πληροφοριών και της επικοινωνίας όσο και την ανθρώπινη ευφυία για τη ραγδαία εξέλιξη των προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στη ζήτηση του ηλεκτρικού ρεύματος και που τα οποία θα χαρακτηρίζονται από ευφυία, βιωσιμότητα, σταθερότητα και ασφάλεια.

Η ανάπτυξη πρωτοπόρων εργαλείων για την ενεργή εμπλοκή των καταναλωτών αλλά και προηγμένων μηχανών πρόβλεψης για τον καλύτερο προγραμματισμό και διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και τη χρήση της ενέργειας με βάση τις ανάγκες αποτελούν κάποιους από τους βασικούς στόχους του έργου. Όλα αυτά θα προσφέρουν στην Ευρώπη ένα ευέλικτο μέσο για πιο αποτελεσματική ανταπόκριση στις ενεργειακές ανάγκες και θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της διακοπτόμενης παροχής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως και  στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Το πρόγραμμα  μέσα από τη δράση των μελών του έργου DELTA θα είναι ανοικτό, ρεαλιστικό και διαλειτουργικό και θα παρέχει ενισχυμένη ασφάλεια δικτύου, αξιόπιστη ισχύ, αυξημένη ποιότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος όπως και αυτοματοποιημένο έλεγχο ασφάλειας. Η υλοποίηση των λύσεων που θα δοθεί από το DELTA θα διευκολύνει την ένταξη νέων παραγόντων στην ανταγωνιστική ενεργειακή αγορά.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η ομάδα του ΦΩΣ σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου θα υλοποιήσει τις πιλοτικές δραστηριότητες του έργου στην Κύπρο με την ενεργή συμμετοχή των σημαντικών φορέων ενέργειας για να δοθούν πρωτοποριακές λύσεις που θα βοηθούν τόσο τους μικρομεσαίους παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος (prosumers) όσο  και τους οικιακούς καταναλωτές (consumers), ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται δυναμικά στις ανάγκες του ηλεκτρικού τους φορτίου. Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, πρωτοπόρος στην έρευνα και εκπαίδευση όπως και στην ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα κατευθύνει τις δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ημερίδων που θα στοχεύουν την εμπλοκή ατόμων τόσο από το χώρο της ενέργειας όσο και από το χώρο της οικιστικής βιομηχανίας.

Πληροφορίες: www.delta-project.eu,  @delta_eu (Twitter).

 
Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ

www.foss.ucy.ac.cy/

Σχετικά Άρθρα