Οι «Ηγέτες των Ανθρώπων»

Οι Ηγέτες των Ανθρώπων (People Leaders), με σφαιρική αντίληψη για την επιχείρηση και το περιβάλλον της, οραματικοί, και ικανοί να αναπτύσσουν και να κινητοποιούν τις ομάδες των στελεχών τους, αποτελεί την κυρίαρχη τυπολογία βάση της έρευνας από την ΕΥ Ελλάδος (εδώ) που ομαδοποιεί 4 βασικές τυπολογίες ηγετών.

 
Η κυριαρχία αυτής της τυπολογίας γίνεται ακόμη εντονότερη στις επιλογές των εργαζόμενων για τους ιδανικούς ηγέτες της επόμενης δεκαετίας, τόσο πριν, όσο και μετά την εκδήλωση της πανδημίας.

«Για να ανταποκριθούν στις πολλαπλές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα επόμενα χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα χρειαστούν ένα νέο πρότυπο ηγεσίας, με νέα χαρακτηριστικά και δεξιότητες, που θα συμπληρώνουν αυτά που θεωρούνται ως παραδοσιακά ηγετικά προσόντα» επισημαίνει η  κα Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η προστιθέμενη αξία των ηγετών είναι κρίσιμη παράμετρος και κατά την διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και σήμερα στην υγειονομική κρίση της πανδημίας.

Όπως προκύπτει από την έρευνα η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο ηγεσίας που θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι παγκόσμιες εξελίξεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι σαρωτικές επιπτώσεις της πανδημίας είναι πρωτεύουσας σημασίας.

Ο συνεχής μετασχηματισμός του μοντέλου ηγεσίας, που διαθέτει την ικανότητα προσαρμογής και ευελιξίας, διατηρώντας  αναλλοίωτες διαχρονικές αρχές και αξίες χαράσσει τον δρόμο προς το μέλλον  των εταιρειών, του ανθρώπινου δυναμικού και της οικονομίας συνολικά.

Ο συνεχής αγώνας των ηγετών να επανεφεύρουν τον εαυτό τους, τον ρόλο τους, είναι καθοριστικός. Ορίζει όρια, ακυρώνει παλαιά πρότυπα, ξεπερνάει απολιθωμένες δεσμεύσεις με διαρκή επαναστατική  νοοτροπία λειτουργικότητας, βελτιστοποίησης και μεγιστοποίησης.

Η επανεφεύρεση καθορίζει και την επαναδιαμόρφωση των ιδίων και κυρίως των εταιρειών.

Η  επαναδιαμόρφωση ορίζει την δυναμική  στις νέες ανάγκες και διαμορφώνει νέες πραγματικότητες.

Οι ηγέτες είναι άνθρωποι των έργων, της συνεπούς δράσης, της συνεχούς  αλλαγής, του μετασχηματισμού με στρατηγική ευελιξία.

 
Π. Τσακιρίδης

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα