Οι καινοτομίες της Κρήτης στο EuroScience Open Forum με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Ιταλίας

Στο καταξιωμένο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιστήμης και Καινοτομίας ESOF (EuroScience Open Forum), συμμετέχει για πρώτη φορά η Περιφέρεια Κρήτης, με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Ιταλίας.  Το φόρουμ λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια σε μία ευρωπαϊκή πόλη και φέτος πραγματοποιείται στην Τεργέστη, από 2 έως 6 Σεπτεμβρίου, τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά (virtual stand). 

 
Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπούν ο Δήμος Χανίων, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με την ανάδειξη πρωτοποριακών εφαρμογών που καθιστούν την Κρήτη πρωταγωνιστή και στον τομέα της Έρευνας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την Ηλεκτρονική Διαχείριση Θέσεων Στάθμευσης ΑμεΑ με πλοήγηση σε επιλεγμένη θέση και επαναδρομολόγηση. 160 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης είναι στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία. Ειδικά τοποθετημένοι αισθητήρες στο έδαφος με αυτονομία μπαταρίας πάνω από 10 χρόνια ανιχνεύει εάν η θέση είναι κατειλημμένη μέσω ενός ειδικού τσιπ που λειτουργεί με Bluetooth. Το σύστημα συνοδεύεται από ανάλογες φορητές κάρτες οι οποίες βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο και δηλώνουν την κατάληψη της θέσης. 

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) παρουσιάζει την καινοτόμα χρήση της ρομποτικής στη συλλογή απορριμμάτων, μέσω ενός ρομποτικού μοχλού εφοδιασμένου με αισθητήρες που αναγνωρίζουν υλικά και τα διαχωρίζουν: ένα σύστημα ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αστικών απορριμμάτων, την κομποστοποίηση του οργανικού μέρους των απορριμμάτων και ακόμα τη διαχείριση των αποβλήτων μεγάλου όγκου, με περισυλλογή πόρτα – πόρτα μέσω κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, το Πολυτεχνείο Κρήτης παρουσιάζει μέρος της εργασίας τους με την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών για κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές καινοτομίες και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και ρομποτικής.

Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ που αποτελεί παγκόσμια καινοτομία και αναπτύχθηκε στο ΙΤΕ ειδικά για τον καθαρισμό και ανάδειξη των γλυπτών της Ακρόπολης των Αθηνών, και το οποίο έλαβε βραβείο Keck 2012 από το Διεθνές Ινστιτούτο Συντήρησης Ιστορικών Μνημείων και Έργων Τέχνης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι επισκέπτες. Το σύστημα χρησιμοποιεί ταυτόχρονα δύο δέσμες λέιζερ (υπέρυθρο και υπεριώδες) που επιτρέπει την ασφαλή αφαίρεση των ρύπων από την επιφάνεια των γλυπτών. Η τεχνολογία οδήγησε στη δημιουργία Κοινού Εργαστηρίου με το Μουσείο του Ανακτόρου της Απαγορευμένης Πόλης στο Πεκίνο. 

Παρουσιάζεται επίσης ο μεγαλύτερος Γνωσιακός Γράφος (Knowledge Graph) LODSyndesis Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, ο οποίος βασίζεται σε καινοτόμα ευρετήρια και αλγορίθμους και αυτή τη στιγμή συνδέει 2 δισεκατομμύρια δεδομένα, που αφορούν 400 εκατομμύρια οντότητες, από 400 διαφορετικές πηγές, και προσφέρει υπηρεσίες για την συνδεσιμότητα και ολοκλήρωση των δεδομένων, όπως εύρεση και εξακρίβωση στοιχείων, ανακάλυψη σχετικών συνόλων δεδομένων, και άλλες.

Στην Κρήτη παρακολουθείται και η ποιότητα του αέρα με ιδιαίτερη προσοχή. Το νησί που αποβλέπει στο στόχο “μηδενικές εκπομπές” έως το 2030 και δουλεύει για να μηδενίσει τα ίχνη άνθρακα που θα την καταστήσουν οχυρό της κλιματικής ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο μεγάλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συντόνισε το ΙΤΕ, μελετήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως η ατμοσφαιρική ρύπανση πάνω από μία ήπειρο με τη χρήση ενός αερόπλοιου Zeppelin, το οποίο μετέφερε επιστημονικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας. Οι μετρήσεις οδήγησαν στην ανακάλυψη χημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα πάνω από το έδαφος, στην ποσοτικοποίηση της μεταφερόμενης ρύπανσης από χώρα σε χώρα, αλλά και στη σημασία πηγών όπως η καύση βιομάζας, ψήσιμο κρέατος, δασικές πυρκαγιές κ.ά. που είχαν υποεκτιμηθεί. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποδεικνύουν το πως οι ατμοσφαιρικές διεργασίες μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα, την υγεία και τα οικοσυστήματα, και χρησιμοποιούνται από την ΕΕ για την εδραίωση του περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Η κρητική παρουσίαση στον ESOF 2020 έγινε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Ιταλίας. Το ΕΙΠ Ιταλίας δραστηριοποιείται από το 2008, έχει την έδρα του στην Τεργέστη και διευθύνεται από την κα Αλίκη Κεφαλογιάννη. Σκοπός του είναι η  διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, η ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και η άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας σε όλη την Ιταλία. Συμβάλλει στην ενίσχυση των πολιτιστικών και μορφωτικών ανταλλαγών και συνεργιών μεταξύ ιταλικών και ελληνικών πολιτιστικών,  μορφωτικών και εκπαιδευτικών φορέων, ερευνητών. (https://hfc-worldwide.org/trieste/). 

Κομβικό ρόλο στη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο φόρουμ της Τεργέστης είχε  ο  Erich Jost, φιλέλληνας με κρητικές ρίζες, ο οποίος επί σειρά ετών υπήρξε διευθυντικό στέλεχος στο Παγκόσμιο Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής Ηνωμένων Εθνών του Μιραμάρε της Τεργέστης και στο  ICTP – U.N.E.S.C.O./I.A.E.A.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Ιταλίας: Η Κρήτη αποτελεί αναμφισβήτητο πρωταθλητή της υψηλής καινοτομίας, της έρευνας στο χώρο του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης για την ποιότητα ζωής των πολιτών και τα εκατομμύρια των τουριστών. Η εναλλακτική στρατηγική στην Κρήτη στοχεύει σήμερα και στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, στα συστήματα συλλογής ενέργειας, τη χρήση ηλεκτρισμού στις μεταφορές, στην εξοικονόμηση υδάτων και την ανακύκλωση απορριμμάτων, στη βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας στα ξενοδοχεία, τα κτίρια και το φωτισμό των δρόμων, στην υποστήριξη των ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων και στη δυνατότητα ηλεκτροδότησης των λιμανιών και των καραβιών μέσω υποδομών επαναφόρτισης. Εν ολίγοις, με ένα βλέμμα προσανατολισμένο στην ποιότητα της πραγματικότητας της καθημερινής ζωής των πολιτών της. Όλα τα παραπάνω πρόκειται να μοιραστούμε με τους πολυάριθμους επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ως είθισται, στο πνεύμα της “φιλοξενίας”. 

Το φυσικό περίπτερο βρίσκεται στο Magazzino 28 στο χώρο του Παλιού Λιμανιού/Porto Vecchio θα είναι επισκέψιμο από την Τετάρτη 2/9, έως το Σάββατο 5/9, από τις 8:30 έως τις 20:00 (την Κυριακή 6/9 έως τις 17:30).

Σχετικά Άρθρα