Οντάριο: Ενιαίο σύστημα δανείων για σπουδαστές με στόχο την δημιουργία ισχυρής οικονομίας

• Τα δίδακτρα για κολέγια και πανεπιστήμια θα είναι δωρεάν για οικογένειες που βρίσκονται σε οικονομική ανάγκη και οικογένειες με εισόδημα κάτω των 50.000 δολαρίων Καναδά, ενώ θα είναι πιο προσβάσιμα για οικογένειες μεσαίου εισοδήματος

 
• 3 δις δολάρια Καναδά  σε δάνεια σε μετα-δευτεροβάθμιους οργανισμούς εκπαίδευσης

 
• Oικονομικές εξελίξεις επαρχίας Οντάριο – κατάθεση προϋπολογισμού

 
To Οντάριο κατατάσσεται σύμφωνα με προγνώσεις και για το 2016 μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών επαρχιών του Καναδά, με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης πραγματικού κατά κεφαλή ΑΕΠ της τάξεως του 2.5% (βελτιωμένος από το 2.1% που είχε προϋπολογιστεί το 2015). Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η ανάπτυξη της οικονομίας του Οντάριο ξεπέρασε τον εθνικό μέσο όρο (2.2%), ενώ προβλέπεται ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και η αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλή ΑΕΠ θα ανέλθει στο 3.0% το 2017, καθώς η οικονομία έχει μπει πλέον σε πιο δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Βασικοί άξονες της αναπτυξιακής δυναμικής αποδεικνύονται, κυρίως, η ενδυνάμωση της οικονομίας των ΗΠΑ, το χαμηλό καναδικό δολάριο, τα χαμηλά ακόμα -αν και σταδιακά αυξανόμενα- επιτόκια, ο ισχυρός στεγαστικός τομέας, οι αυξανόμενες ιδιωτικές επενδυτικές δαπάνες από επιχειρήσεις της περιοχής και οι αυξημένες επενδύσεις στις δημόσιες υποδομές. Σύμφωνα με την καναδική στατιστική υπηρεσία οι οικιακές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3.1%, οι κατασκευές κατοικιών κατά 6%, οι επενδυτικές δαπάνες επιχειρήσεων κατά 7.3%, οι κρατικές δαπάνες κατά 1.4%, οι εξαγωγές της επαρχίας κατά 0.6% και οι εισαγωγές κατά 1.8%.

Σύμφωνα με πολλούς οικονομικούς αναλυτές, η κατάσταση θα ήταν ακόμα καλύτερη εάν είχε ήδη επέλθει η αναμενόμενη βελτίωση και στο εξωτερικό εμπόριο, η οποία έχει καθυστερήσει, ενώ προβλέπεται μικρή βελτίωση για το 2016.

Παρά τις σχετικές ανησυχίες, δεν φαίνεται να υπάρχει κόπωση στον οικοδομικό τομέα, ο οποίος έχει αποτελέσει για πολλά χρόνια το βασικό πόλο ανάπτυξης. Ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα και αυξημένες πωλήσεις επηρέασαν θετικά την ανάπτυξη της επαρχίας και το 2015. Γενικά παρατηρείται διασπορά της ανάπτυξης σε περισσότερους τομείς το 2015, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2016.

Η απόδοση των τοπικών οικονομιών του Οντάριο εξαρτάται τόσο από εγχώριους όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, καθώς και από τη συγκεκριμένη δημογραφική τους σύνθεση και την τοπική βιομηχανία. Ενώ πολλές περιοχές εξαρτώνται ιδιαίτερα από εξωγενείς παράγοντες όπως το εξωτερικό εμπόριο, άλλες είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε αυτό. Στο ένα άκρο βρίσκονται οι βόρειες περιοχές λόγω της εξάρτησής τους από δασοκομία, ορυχεία και μεταλλεύματα, ενώ η Οττάβα και οι περιοχές της Muskoka-Kawarthas επηρεάζονται κυρίως από την εσωτερική αγορά και είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε εξαγωγικές αγορές. Οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν είναι οι ίδιοι σε όλες τις περιοχές της επαρχίας, στην οποία παρατηρούνται ακόμα μεγάλες διαφορές. Οι περιοχές του Τορόντο και του Hamilton-Niagara πρωτοστάτησαν, ακολουθούμενες από τις περιοχές του Kitchener-Waterloo-Barrie και του London, ενώ στο άλλο άκρο του φάσματος ανάπτυξης βρέθηκαν οι βόρειες περιοχές και – λιγότερο – οι περιοχές του Windsor-Sarnia και Stratford-Bruce. Παρατηρούμε, πάντως, μείωση της ψαλίδας της διαφοροποιημένης ανάπτυξης που είχε διαμορφωθεί ιδίως μετά την κρίση του 2008-09. Τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη προσέγγιση της απόδοσης τοπικών οικονομιών της επαρχίας, με μόνη εξαίρεση αυτή των βόρειων περιοχών, οι οποίες εξαρτώνται υπέρμετρα από τα μεταλλεία και τους φυσικούς πόρους που αντιμετωπίζουν τις χαμηλές προοπτικές της αγοράς μεταλλευμάτων.

Tο έλλειμμα της τοπικής κυβέρνησης στο Οντάριο υπολογίζεται τώρα σε 5.7 δις δολάρια Καναδά για το 2015-16, βελτιωμένο κατά 2.8 δολάρια σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015 και 1.8 δολάρια σε σχέση με το στόχο του 2015 Ontario Economic Outlook and Fiscal Review, ενώ αποτελεί βελτίωση της τάξης των 4.6 δις δολαρίων Καναδά σε σχέση με το έλλειμμα του 2014-15 που ανερχόταν σε 10.3 δις δολάρια Καναδά.

Η κυβέρνηση βρίσκεται εντός των στόχων που έχει θέσει για ισοσκελισμό του προϋπολογισμού της για 7η συνεχή χρονιά. Για το 2016-2017 η τοπική κυβέρνηση προβλέπει έλλειμμα 4.3 δις δολάρια, ενώ στόχο αποτελεί να ισοσκελιστεί μέχρι το 2018. Αναφέρουμε εδώ ότι το Οντάριο έχει το δεύτερο υψηλότερο χρέος στη χώρα μετά το Κεμπέκ, φτάνοντας ως ποσοστό του ΑΕΠ το 39.6%. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει στα ανώτατα επίπεδα φέτος, να μείνει σταθερό το 2016-2017 και να αρχίσει να μειώνεται από το 2017-2018.

Στο δημοσιονομικό προϋπολογισμό 2016-2017 που ανακοινώθηκε πρόσφατα η κυβέρνηση του Οντάριο έχει συμπεριλάβει ένα οικονομικό σχέδιο, το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, σε μεγάλα έργα υποδομών, όπως οδικό δίκτυο και μέσα μεταφοράς, στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και την εξυγίανση και στήριξη του συστήματος κοινωνικής περίθαλψης.

Όπως τονίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού επόμενο στάδιο στο κυβερνητικό έργο είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η επιδίωξη της ανάπτυξης. Περισσότερες από 60.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί από το χαμηλότερο σημείο ύφεσης το 2009, ενώ στόχο αποτελεί η δημιουργία 300.000 επιπλέον θέσεων εργασίας μέχρι το 2019. Πολύ σημαντική θεωρεί την επένδυση σε υψηλά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, γι αυτό η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα ενιαίο σύστημα δανείων για σπουδαστές από το 2017-2018, το Ontario Student Grant (OSG). Υπό το νέο αυτό σύστημα τα δίδακτρα για κολέγια και πανεπιστήμια θα είναι δωρεάν για οικογένειες που βρίσκονται σε οικονομική ανάγκη και οικογένειες με εισόδημα κάτω των 50.000 δολαρίων Καναδά, ενώ θα είναι πιο προσβάσιμα για οικογένειες μεσαίου εισοδήματος. Συνολικά η κυβέρνηση στοχεύει να χορηγήσει πάνω από 3 δις δολάρια Καναδά σε δάνεια σε ορίζοντα δεκαετίας σε μετα-δευτεροβάθμιους οργανισμούς εκπαίδευσης με στόχο μεγαλύτερη πρόσβαση σπουδαστών σε προγράμματα εκπαίδευσης ώστε με τον τρόπο αυτό να συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρότερης οικονομίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κομμάτι ενίσχυσης δημόσιων υποδομών, στη λογική της επιβεβαίωσης και επαύξησης του σχεδίου συνολικής επένδυσης 137 δις σε 10ετές πλάνο, στο οποίο για φέτος έχουν υπολογιστεί 49.8 δις για δημόσιες μεταφορές, οδικό δίκτυο, νοσοκομεία και γέφυρες στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο. Υποστηρίζεται ότι οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν κατά μέσο όρο 110.000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως. Αναφέρουμε επίσης ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της παραοικονομίας, η οποία έχει υπολογιστεί ότι ανέρχεται σε περίπου 15 δις $ ΚΑΝ οικονομικής δραστηριότητας ετησίως. Η επαρχία βρίσκεται εντός του στόχου επίτευξης πάνω από 5.7 δις δολαρίων Καναδά από βελτιστοποίηση της χρήσης κυβερνητικών πόρων, 2.6 δις περισσότερα από ότι υπολογίστηκε στον προϋπολογισμό του 2014.

Η κυβέρνηση επιθυμεί τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, κατά τρόπο που θα επιτρέπει τη ταχύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες του τομέα τώρα και στο μέλλον. Βασικά στοιχεία του σχεδίου αυτού αποτελεί η αύξηση της επιχορήγησης νοσοκομείων κατά 345 εκ. δολάρια Καναδά και η επένδυση 75 εκ. δολαρίων Καναδά επιπλέον σε κοινοτικά συστήματα φροντίδας ηλικιωμένων και ασθενών, ξεπερνώντας έτσι τα 155 εκ. σε ορίζοντα τριετίας. Η κυβέρνηση στοχεύει να παράσχει 12 δις δολάρια Καναδά σε ορίζοντα δεκαετίας σε νοσοκομεία με στόχο τη δημιουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού. Ήδη περίπου 35 μεγάλα hospital projects βρίσκονται υπό κατασκευή η σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού σε όλη την επαρχία.

Κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης για την επαρχία του Οντάριο θα αποτελέσουν σε κάθε περίπτωση οι εξαγωγές, οι οποίες έφτασαν τα 207 δις $ ΚΑΝ το 2014 (αύξηση κατά 9%) και προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν την αυξητική τους πορεία και το 2015. Οι εξαγωγές έχουν μεν ανακάμψει από την ιστορικά χαμηλή επίδοση του 2009, όταν έγινε ιδιαίτερα αισθητός ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης, ιδίως λόγω της πτώσης των καναδικών εξαγωγών προς την ΗΠΑ, από την οικονομία των οποίων εμφανίζει μεγάλη εξάρτηση ειδικά η περιοχή του Οντάριο. Εξ αυτού του γεγονότος, όμως, έχει πλέον καταστεί σαφής η ανάγκη διαφοροποίησης των εξαγωγών και εντατικοποίησης των εμπορικών σχέσεων με άλλες περιοχές. Το άνοιγμα που επιδιώκεται προς άλλες χώρες πρέπει να εκμεταλλευτεί σε κάθε περίπτωση η χώρα μας. Τόσο η συμπληρωματικότητα των εμπορικών μας σχέσεων όσο και ο διαχρονικά σταθερός όγκος των διμερών συναλλαγών αποτελούν περαιτέρω ένδειξη της αναγκαιότητας εντατικοποίησης των σχέσεων σε αμοιβαία επωφελείς τομείς.

Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Τορόντο, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Σχετικά Άρθρα