Ο εξορθολογισμός στο σύστημα υγείας οφείλει να στηρίζει την οικογένεια και την οικονομία

Οι συνέργειες που ενισχύουν την γνώση διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας στα κρίσιμα πεδία πληροφοριακών δυνατοτήτων και διαφανούς διαχείρισης των υπηρεσιών της είναι επένδυση στην υγεία της ελληνικής οικογένειας μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας και αξιοποίησης των δημοσίων  δαπανών.

 
Η  υπογραφή μνημονίου συνεργασίας  μεταξύ του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης νοσοκομειακών υπηρεσιών –Ελληνικό Ινστιτούτο  DRG και του  Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου είναι  πολλαπλώς σημαντική για τις οικονομικές και κοινωνικές ωφέλειες που μπορεί να προσφέρει σε οικονομία και κοινωνία. Η στρατηγική διαχείρισης των πόρων υγείας  είναι μια επένδυση – συνεχής, όταν μάλιστα είναι τεκμηριωμένη παρέχει έμπρακτη και μακροπρόθεσμη βοήθεια στον τελικό αποδέκτη.

Η ανάπτυξη των πληροφοριακών δυνατοτήτων στο ελληνικό σύστημα υγείας και η δικαιότερη κατανομή των πεπερασμένων πόρων αλλά και ο  εξορθολογισμός και η  διαφανής διαχείριση των υπηρεσιών υγείας είναι ουσιώδης μεταρρύθμιση στην δημόσια υγεία  και απαιτεί  καθημερινή παρακολούθηση  με  σύγχρονα εργαλεία βάση ενός αυστηρού πλαισίου κοινής πορείας. Η κατάληξη της πορείας και το προκύπτον όφελος εξοικονομεί πόρους, διαχέει γνώση, θέτει προτεραιότητες, αφορά άμεσα  και έμμεσα την ελληνική οικογένεια και συστηματοποιεί την νοοτροπία  διαρκούς  παρέμβασης διαρκείας στον προϋπολογισμό της οικονομίας.  Παράγει βιώσιμα και πρακτικά αποτελέσματα θέτοντας τις βάσεις μιας συντεταγμένης μεθόδου που οφείλουν να ακολουθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη.  Συγκρατεί και διακόπτη την αιμορραγία  πλήθους  δαπανών με τον διασκορπισμό ενεργειών στην λειτουργία του συστήματος υγείας της χώρας. Η  αναζήτηση και προσφορά πραγματικών λύσεων, η θέσπιση προτύπων  που εξορθολογίζει δαπάνες και αξιοποιεί πόρους είναι ζητούμενο διαχρονικά για την οικονομία και η θεσμική παρέμβαση  των ενδιαφερομένων μερών  είναι σημαντική.

 
Π. Τσακιρίδης

mywaypress.gr

Σχετικά Άρθρα