Ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης εκλέχθηκε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Ανακοινώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ότι ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Νεκτάριος Ταβερναράκης, εκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation & Technology – EIT). Από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, θα ηγείται των δράσεων του EIT. Ο κ. Ταβερναράκης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του EIT από το 2020, έπειτα από την επιλογή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), μέσω μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης των επιστημονικών και διοικητικών επιτευγμάτων των υποψήφιων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι ο πρώτος και ο μοναδικός Έλληνας που εκλέγεται Πρόεδρος του EIT, έχοντας διανύσει μια λαμπρή επιστημονική και διοικητική πορεία, με ουσιαστική συμβολή στην επιστημονική έρευνα αιχμής και σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Η εξαιρετική αυτή διάκριση αποτελεί μια ακόμα αναγνώριση της επιστημονικής ποιότητας και του υψηλού επιπέδου έρευνας που διεξάγεται στο ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του EIT και συγκροτείται από 15 μέλη, κορυφαίους ακαδημαϊκούς, ερευνητές και ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου, που χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης και διακρίνονται για την εμπειρία τους στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Κύρια αποστολή του είναι η χάραξη της στρατηγικής του EIT, και η επιλογή, η υποστήριξη και η αξιολόγηση των «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας». Ο Πρόεδρος του EIT προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, με την υποστήριξη δύο ακόμα μελών που συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Ινστιτούτου. Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του EIT, είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της στρατηγικής του EIT.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας αποτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Βασική προτεραιότητα του Ινστιτούτου είναι η διασύνδεση και η συνεργασία των επιχειρήσεων, των ακαδημαϊκών και των ερευνητικών ιδρυμάτων (Τρίγωνο της Γνώσης), για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Προς την κατεύθυνση αυτή, το EIT έχει δημιουργήσει 8 «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge and Innovation Communities – KICs), κάθε μια εκ των οποίων εστιάζει στην εξεύρεση λύσεων σε μια συγκεκριμένη παγκόσμια πρόκληση. Οι «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας» σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ενέργεια, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση, τις πρώτες ύλες, τα τρόφιμα για το μέλλον, τις έξυπνες, οικολογικές αστικές μεταφορές και την ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία. Σήμερα, βρίσκονται υπό ίδρυση 2 ακόμα KICs, το πρώτο στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών, και το δεύτερο σε θέματα προστασίας των υδάτινων πόρων, της ναυτιλίας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το EIT διαχειρίζεται πόρους ύψους πάνω από 2.9 δισ. ευρώ.

Το ΕΙΤ συγκεντρώνει περισσότερους από 2.900 εταίρους και παρέχει τη δυνατότητα σε φορείς καινοτομίας και σε επιχειρηματίες να μετατρέψουν τις καλύτερες ιδέες τους σε προϊόντα, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων και επιχειρηματικής επιτάχυνσης και ερευνητικά προγράμματα που βασίζονται στην καινοτομία, φέρνοντας νέες ιδέες και λύσεις στην αγορά. Μέχρι σήμερα, το ΕΙΤ έχει δημιουργήσει 8 Κοινότητες Καινοτομίας, περισσότερους από 200 κόμβους καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 3.800 νεοφυείς επιχειρήσεις, έχει συμβάλει στη δημιουργία άνω των 13.000 νέων θέσεων εργασίας, και άνω των 1.400 νέων προϊόντων και υπηρεσιών, συγκεντρώνοντας 3.9 δισ. ευρώ σε εξωτερικά κεφάλαια.

Ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την εκλογή μου στη θέση του Προέδρου του ΕΙΤ, που αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο έμπειρο δίκτυο καινοτομίας της Ευρώπης. Η ένταξή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, με έφερε σε επαφή με ένα ακμάζον οικοσύστημα που απαρτίζεται από ανθρώπους που διαπρέπουν στον τομέα της καινοτομίας, κορυφαίους φοιτητές και συνεργάτες που εργάζονται μαζί για τη συνδιαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Αναμφίβολα, η καινοτομία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο για την επίλυση μερικών από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Στην πρωτόγνωρη εποχή που διανύουμε, επιθυμώ, με τη σειρά μου, να συνεισφέρω στην περαιτέρω ενδυνάμωση της καινοτομίας στην Ευρώπη, διευρύνοντας το οικοσύστημά μας και αυξάνοντας τον αντίκτυπό μας, εργαζόμενοι συλλογικά με οδηγό την ευημερία και την εφορία της ηπείρου μας.».

Με την ανακοίνωση της απόφασης, η απερχόμενη Πρόεδρος του ΕΙΤ, Gioia Ghezzi, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη που ο Νεκτάριος Ταβερναράκης αναλαμβάνει το ρόλο του επόμενου Προέδρου του EIT. Αναμφίβολα, η πλούσια εμπειρία του και η αφοσίωσή του στο οικοσύστημα καινοτομίας της Ευρώπης, θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της φιλοδοξίας του EIT να ενισχύσει την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της Ευρώπης.».

 
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Είναι επίσης Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης. Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και είναι διδάκτορας Μοριακής Γενετικής του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία του νευρικού συστήματος. Η εκτενής διοικητική του εμπειρία περιλαμβάνει τη θητεία του ως Πρόεδρος του ΙΤΕ, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβούλιου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Έρευνας (ERC), και εκλεγμένος Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Είναι Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea), του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης (American Association for the Advancement of Science, AAAS), της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Γερμανίας (Leopoldina), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (EASA) και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει τιμηθεί με σημαντικά επιστημονικά βραβεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων δυο επιχορηγήσεις για Καταξιωμένους Ερευνητές (Advanced Investigator Grant), και χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα για την Προώθηση της Καινοτομίας (Proof of Concept Grant) του ERC, το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), το Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm Bessel του ιδρύματος Alexander von Humboldt της Γερμανίας, το Βραβείο Helmholtz International Fellow Award, το Ακαδημαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, το Επιστημονικό Βραβείο του Εμπειρίκειου Ιδρύματος, και το Βραβείο Ιατροβιολογικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών.

 
Σχετικοί σύνδεσμοι:

https://tavernarakislab.gr/

https://eit.europa.eu/news-events/news/nektarios-tavernarakis-appointed-eit-governing-board-chair

Professor Nektarios Tavernarakis elected

Chair of the European Institute of Innovation & Technology

As announced today in Brussels, Nektarios Tavernarakis, Chairman of the Board of Directors at the Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH), and Professor at the Medical School of the University of Crete, was unanimously elected Chair of the European Institute of Innovation & Technology (EIT). Nektarios Tavernarakis will be in charge of EIT activities, assuming duties on July 2022. He has been a Member of the EIT Governing Board (GB) since 2020, after being appointed by the European Commission, following a highly competitive evaluation of the scientific and managerial achievements of candidates, from all European countries.

Nektarios Tavernarakis is the first Greek to have been elected a Member and Chair of EIT’s Governing Board, following an outstanding scientific and managerial career, with substantial contributions and important initiatives towards promoting innovation. This significant distinction comes as further recognition of the scientific quality and the highly competitive research conducted at FORTH and the University of Crete.

To fulfil its mandate, the Governing Board brings together 15 high calibre Members balancing extensive expertise in the fields of higher education, research, innovation and entrepreneurship. The GB is entrusted with steering the activities of the EIT, for the selection, designation and evaluation of the Knowledge and Innovation Communities (KICs), and for all other strategic decisions. It is independent and autonomous in its decision-making. The EIT Governing Board is chaired by the EIT Chair, who is assisted by two GB Members that comprise the EIT Executive Committee. Executive Committee Members are elected by the EIT Governing Board and they are also Members of the EIT GB, which oversees the implementation of the EIT strategy and work programme, established by the GB.

The European Institute of Innovation and Technology is a pioneering initiative of the European Commission that drives innovation across Europe, by integrating the business, education and research sectors, towards developing solutions to pressing global challenges. The Institute fosters innovation, through a successful model that promotes the development of dynamic, long-term European partnerships – the EIT Knowledge and Innovation Communities (KICs) – where businesses, education and research combine forces to deliver solutions to pressing global challenges. There are currently 8 KICs that aim to tackle climate change, sustainable energy, digital technologies, healthy living and active ageing, raw materials, food for future, smart, green urban mobility and manufacturing. Τhe EIT is also launching two new KICs, one in the field of the Cultural and Creative Sectors and Industries, and the other on Water, Marine and Maritime Sectors and Ecosystems. EIT’s budget in the framework of the “Horizon Europe” programme exceeds 2.9 billion €.

With Europe’s largest innovation network of more than 200 EIT Innovation Hubs, gathering over 2.900 partners, the EIT endows innovators the means they need to succeed. EIT currently comprises 8 KICs and offers a wide range of activities, to help aspiring innovators turn their best ideas into products, services, jobs and growth, including education programmes, start-up and acceleration support, as well as, innovation-driven research projects. The EIT Community has brought over 1.400 new products and services to the market, trained thousands of entrepreneurs and has supported over 3.800 ventures that have attracted 3.9 billion € in external investment.

Commenting on his appointment, Nektarios Tavernarakis said: “I am deeply honoured to have been unanimously elected and to be appointed as Chair of the Governing Board of the EIT, Europe’s largest and most experienced innovation network! Since I have joined the Governing Board, I have been exposed to a thriving ecosystem, made up of Europe’s brightest innovators, students, and partners working together to co-create the future of Europe. There is no doubt that innovation plays a central role in overcoming some of the greatest challenges we face. In these unprecedented times, I look forward to further strengthen European innovation capacity, expanding our ecosystem and increasing our impact, working together and cooperating as Europe, to drive the prosperity and richness of our continent”.

Following the decision, Gioia Ghezzi added: ‘I am thrilled to see Nektarios Tavernarakis take on the role as the EIT’s next Chairperson. There is no doubt that, with his experience and commitment towards Europe’s innovation ecosystem, he will continue to raise the EIT’s ambition and power Europe’s digital and green transition”.

 
Short Biography

Nektarios Tavernarakis is a Professor of Molecular Systems Biology at the Medical School of the University of Crete, in Heraklion, Greece. He is also the Chairman of the Board of Directors at the Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), and Research Director at the Institute of Molecular Biology and Biotechnology of FORTH, where he is heading the Neurogenetics and Ageing laboratory. He studied Biology at the Aristotle University of Thessaloniki and holds a PhD degree in Molecular Genetics from the University of Crete. His research focuses on the molecular mechanisms of necrotic cell death and neurodegeneration, the interplay between cellular metabolism and ageing, and the mechanisms of sensory transduction and integration by the nervous system. His extensive executive experience includes service as Chairman of FORTH, which is the largest and most prominent Research Organization of Greece, Director of FORTH’s Institute of Molecular Biology and Biotechnology and Director of the Graduate Program on BioInformatics, at the Medical School of the University of Crete. He is also Vice President of the Scientific Council of the European Research Council (ERC), and elected President of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) Governing Board and Executive Committee. He is a Member of Academia Europaea, the American Association for the Advancement of Science (AAAS), the German National Academy of Sciences (Leopoldina), the European Molecular Biology Organization (EMBO), the Academy of Athens, and the European Academy of Sciences and Arts. He is the recipient of several notable scientific prizes and awards, including two ERC Advanced Investigator Grants, an ERC Proof of Concept Grant, the EMBO Young Investigator award, the Alexander von Humboldt Foundation Friedrich Wilhelm Bessel research award, the Helmholtz International Fellow Award, the Bodossaki Foundation Scientific Prize for Medicine and Biology, the Empeirikeion Foundation Academic Excellence Prize, and the BioMedical Research Award of the Academy of Athens.

 
Relevant links:

https://tavernarakislab.gr/

https://eit.europa.eu/news-events/news/nektarios-tavernarakis-appointed-eit-governing-board-chair

Σχετικά Άρθρα