Ο “κυκλικός μετασχηματισμός” η «κυκλική πόλη» και η “κυκλική επιχειρηματικότητα”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ψηφιακό συνέδριο «Circular EconomyThe new economic model ensuring sustainability and climate neutrality», που διοργάνωσε την Πέμπτη 3 Ιουνίου, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, για την Κυκλική Οικονομία και τον ρόλο που παίζει ως πυρήνας ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, βασισμένο στην οικονομία της εξειδίκευσης, στη γνώση και στο περιβάλλον.

Στο συνέδριο συζητήθηκαν τα οφέλη της Κυκλικής Οικονομίας για τη βιομηχανική παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, που μπορούν να χαράξουν ένα νέο δρόμο για την ανάπτυξη της χώρας, η οποία θα στηρίζεται στην καινοτομία, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ανέφερε: «Βρισκόμαστε στην ανατολή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της “πράσινης” βιομηχανικής επανάστασης, η οποία παρουσιάζει νέες ευκαιρίες, αλλά παράλληλα θέτει τις βάσεις για να συμπεριφερθούμε όλοι με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο».

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος, δήλωσε: «Στη μεταβατική αυτή φάση που διανύουμε, η Κυκλική Οικονομία μπορεί να σημάνει την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και να θέσει νέες προκλήσεις για το επιχειρείν. Στηρίζεται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας, με γνώμονα τη γνώση, την εκπαίδευση και την εξειδίκευση. Μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και να συμβάλλει στις ανάγκες εκσυγχρονισμού και μείωσης του κόστους παραγωγής. Σε μια συγκυρία που οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους και στρατηγικές για να ξεπεράσουν την κρίση, η Κυκλική Οικονομία αποτελεί πρόκληση για την υιοθέτηση νέων πρακτικών για την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν με σεβασμό στους ανθρώπους τους και στους πελάτες τους, αλλά ταυτόχρονα και απέναντι στον υγιή ανταγωνισμό και στο περιβάλλον».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυκλικής Οικονομίας, Γιώργος Κρεμλής, επεσήμανε: «Η κυκλική οικονομία είναι το νέο οικονομικό μοντέλο – το οποίο θα αντικαταστήσει τη γραμμική οικονομία – διασφαλίζοντας έτσι την ουδετερότητα του κλίματος και τη βιωσιμότητα. Θα ήταν προτιμότερο να μιλάμε για “κυκλικό μετασχηματισμό” και όχι για κυκλική μετάβαση. Πρόκειται για μία λέξη που χρησιμοποιείται για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς είναι μια προοδευτική διαδικασία που χρειάζεται την ανάπτυξη ενός κυκλικού οικοσυστήματος και μιας κυκλικής κουλτούρας για να δημιουργηθεί η υποστήριξη της νέας γενναιόδωρης χρηματοδότησης σε επίπεδο Ε.Ε.. Η κυκλική οικονομία ενσωματώνεται κάθετα και οριζόντια από την ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, οδηγώντας έτσι στην έννοια της «κυκλικής πόλης», αλλά και σε όλους τους τομείς της πολιτικής για να γίνουν κυκλικοί. Στον επιχειρηματικό τομέα αναπτύσσεται η “κυκλική επιχειρηματικότητα” με την έννοια του ESG να μετατρέπεται σε CESG».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε: «Το γραμμικό μοντέλο οικονομίας “παραγωγή – κατανάλωση – απόρριψη” είναι προφανές πως δεν αποτελεί πλέον μια βιώσιμη επιλογή. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα οικονομικό μοντέλο, το οποίο θα ενσωματώνει την κουλτούρα της κυκλικής οικονομίας τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και κατανάλωσης, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της επιχειρηματικής κοινότητας, βεβαίως, να είναι καθοριστική για την εφαρμογή της. Η εθνική στρατηγική μας αποτυπώνεται στον φιλόδοξο οδικό χάρτη της χώρας μας για τα έτη 2021-2025, η διαβούλευση του οποίου έχει ολοκληρωθεί και θα εγκριθεί μέσα στον Ιούλιο, ενώ περισσότερα από 350 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της ολιστικής μας αυτής προσέγγισης, θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση και το νέο σχέδιο νόμου για τη διαχείριση των αποβλήτων στο επίκεντρο της οποίας προτάσσεται πλέον η ανακύκλωση. Με απόλυτη συνέπεια και συνεκτικό σχέδιο προχωράμε για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050».

Ο Stephane Arditi, Director of Policy Integration and Circular Economy, European Environmental Bureau (EEB), σημείωσε: «Μια μετασχηματιστική κυκλική οικονομία, διευρυμένη και προσαρμοσμένη πέρα ​​από την Ευρώπη, θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες μορφές επιχειρηματικότητας. Πρέπει να σχεδιάσουμε εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες πολιτικές που θα θέσουν τη βιωσιμότητα και την κυκλικότητα σαν την νέα κανονικότητα».

Ο Andrea Pinna, Senior Climate Action Advisor, European Investment Bank (EIB), ανέφερε: «Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ευχαριστεί τo Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη διοργάνωση αυτού του επίκαιρου και κρίσιμου διαλόγου για την ανταλλαγή πληροφοριών και την προβολή ευκαιριών για ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης χρηματοδότησης επενδύσεων στην Ελλάδα. Αυτό αντικατοπτρίζει την κοινή μας δέσμευση να ενισχύσουμε περαιτέρω τις υψηλού αντίκτυπου περιβαλλοντικές επενδύσεις και τη δράση για το κλίμα στη χώρα, μέσα από τα 58 χρόνια συνεργασίας με την Ελλάδα και τα 2,8 δις. χρηματοδότηση της χώρας το προηγούμενο έτος για τη στήριξή της στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών άνθρακα και στην προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην επιτάχυνση των βιώσιμων επενδύσεων, διαβεβαιώνοντας τη συνεργασία των Ελλήνων με τους διεθνείς εταίρους για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και το άνοιγμα οικονομικών ευκαιριών για μία πιο φιλόδοξη κλιματική επένδυση τα επόμενα χρόνια».

O κ. Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής και Εταιρικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Οι πόροι ύψους €32δις του Ταμείου Ανάκαμψης, που σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα αναμένεται να ξεπεράσουν τα €80δις τα επόμενα πέντε χρόνια, αποτελούν ιστορική ευκαιρία για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αλλαγή του μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ετοιμότητα και την ανταπόκριση των εμπλεκόμενων μερών, την ωριμότητα των επιλεγμένων έργων σε συνδυασμό με τις πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις που δημιουργούν στην οικονομία, και τις ευκαιρίες μόχλευσης που θα προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί στρατηγικά να συμβάλλει στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, και σε αυτό το πλαίσιο έχει θέσει ως πρωταρχικό της στόχο να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ταχεία απορρόφηση και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου».

Από την πλευρά της, η Ιωάννα Σαπουντζή, Head of Group CSR and Sustainability Division, National Bank of Greece, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες εντός του υφιστάμενου δυναμικού ESG οικοσυστήματος ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, και τις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου. Θέματα όπως ενδεικτικά η προσαρμογή του λειτουργικού μοντέλου, του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, της ποιοτικής και αξιόπιστης πληροφόρησης για ESGs θέματα, αποτελούν προκλήσεις όχι μόνο για τις Τράπεζες αλλά και για τις επιχειρήσεις πελάτες τους,  για τη μετάβασή τους σε μια οικονομία με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα και πιο κυκλική. Η ΕΤΕ από την ίδρυσή της το 1841 πρωτοπορεί σε όλες τις σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας και υποστηρίζει διαχρονικά τους πελάτες της. Στο πλαίσιο αυτό, κατανοώντας τον σημαντικό ρόλο που της αναλογεί για τη ροή ιδιωτικών κεφαλαίων προς αειφόρες επενδύσεις ολοκλήρωσε με επιτυχία το 2020, την έκδοση του πρώτου -από ελληνική τράπεζα- πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους €500 εκατ.».

Η Θεοδώρα Αντωνακάκη, Climate and Sustainability Advisor, Bank of Greece, ανέφερε: «Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία αναμένεται να έχει θετική επίδραση καθώς το κυκλικό μοντέλο χτίζει ένα οικονομικό, φυσικό και κοινωνικό κεφάλαιο, αντιπροσωπεύει μια συστημική αλλαγή που δημιουργεί μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα δημιουργώντας παράλληλα, επιχειρηματικές και οικονομικές ευκαιρίες, με περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής να σχεδιάσουμε μια διπλή μετάβαση, σε μια ουδέτερη ως προς τον άνθρακα κυκλική οικονομία. Στην Τράπεζα της Ελλάδος, το κλίμα και η βιωσιμότητα ήταν πάντα υψηλά στην ατζέντα μας».

Ο Δημήτρης Σακίπης, Head of ESG, Sustainability and Climate Change Services, PwC Greece, δήλωσε: «Η πράσινη χρηματοδότηση και τα κριτήρια ESG αποκτούν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο αλλάζοντας το ευρύτερο κλίμα λόγω αλλαγών στην αντίληψη των πολιτών, των αξιών και των συμπεριφορών, των επιπτώσεων στην οικονομική αξία, των κανονιστικών πλαισίων, των κινδύνων για την κλιματική αλλαγή και των αυξανόμενων ευκαιριών για βιώσιμες επενδύσεις. Σε αυτό το σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον ESG, οι συμμετέχοντες στη χρηματοοικονομική αγορά καλούνται να προσαρμόσουν και να μεταμορφώσουν τόσο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους όσο και το λειτουργικό τους μοντέλο».

Η Σίσσυ Ηλιοπούλου, Public Affairs, Communications & Sustainability Director North Europe, The Coca-Cola Company επεσήμανε: «Η κυκλική οικονομία μπορεί να αποτελέσει για τη χώρα μας καταλύτη ανάπτυξης, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προώθησης της καινοτομίας, εκπαίδευσης των νέων, upskilling και reskilling του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό χρειάζεται να προωθηθεί ένας μετασχηματισμός στην επιχειρησιακή λειτουργία των εταιριών, αλλά κι ένα νέο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο από πλευράς Πολιτείας το οποίο να συνοδεύεται και από κατάλληλα κίνητρα και κυρίως ένα νέο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού τομέα, κράτους και κοινωνίας των πολιτών».

Ο Απόστολος Μούργος, Chairman, TEXAN ENVIPCO HELLAS, δήλωσε: «Οι δύο εταιρείες ΤΕΧΑΝ & Envipco επενδύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθιστώντας την Ελλάδα κεντρικό κόμβο για όλη την Ευρώπη, μέσα από την κατασκευή, τοποθέτηση, λειτουργία και συνολική διαχείριση των “Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης” υψηλής τεχνολογίας. Η σωστή ανακύκλωση αποτελεί βασικό βήμα για τη στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη και απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας και να αναβαθμίζεται το βιοτικό επίπεδο. Μέσα από διαρκείς επενδύσεις σε πράσινη καινοτομία και τεχνολογίες, θέτουμε γερές βάσεις για ένα αειφόρο και βιώσιμο μέλλον για όλους μας».

Ο Γιώργος Πεχλιβάνογλου, Vice President, Eunice Energy Group ανέφερε: Η εκπλήρωση των στόχων για την ενεργειακή μετάβαση, το κλίμα και την κυκλική οικονομία, που έχει θέσει η παγκόσμια κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει υιοθετήσει η ελληνική πολιτεία, απαιτεί ταχύτατη και τολμηρή αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και αποφασιστική προώθηση των μεγάλων επενδύσεων παραγωγής πράσινης ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με κανόνες υγιούς επιχειρηματικότητας και ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο επενδυτικής ασφάλειας και ασφάλειας δικαίου. Ο Όμιλος Eunice με αφετηρία το παγκοσμίως πρωτοποριακό έργο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, που υλοποίησε και λειτουργεί στο νησί της Τήλου, ανοίγει τον δρόμο και συμβάλει με νέες επενδύσεις, ώστε να πολλαπλασιαστούν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά πράσινα νησιά. Με σημείο αναφοράς το έργο της Τήλου παράγει και εξελίσσει τις τεχνολογίες αυτοδιαχείρισης, αποθήκευσης και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και τις εφαρμόζει σε έργα μεγάλης κλίμακας κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που μετατρέπουν την Ελλάδα σε κόμβο αναπτυξιακών επενδύσεων ΑΠΕ, σε έργα απολιγνιτοποίησης και ενεργειακής μετάβασης, όσο και σε αποκεντρωμένες λύσεις ενεργειακής αυτονομίας, σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες, αναπτύσσοντας παράλληλα το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας την τεχνολογική σύζευξη της ενέργειας με τα έξυπνα δίκτυα και τις ψηφιακές εφαρμογές».

Σχετικά Άρθρα