Ο ΣΕΒΕ διαχρονικά προτείνει μια εθνική στρατηγική για την αναβάθμιση και ανάπτυξη του δυναμικού εξαγωγικού κλάδου της αγροδιατροφής

Αυξημένες οι εξαγωγές Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 κατά 16,5%-Σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της εξωστρέφειας η Ενιαία Ταυτότητα για τα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής

 
Σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της εξωστρέφειας συνιστά για τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος-ΣΕΒΕ το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Εnterprise Greece για την Ενιαία Ταυτότητα για τα ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής που αποτελούν το 23% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Ο ΣΕΒΕ σε ανακοίνωσή του”εκφράζει την ικανοποίησή του  αναφορικά με το πρόγραμμα «Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας – Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού Τομέα». Το πρόγραμμα στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση της εικόνας τους στο εξωτερικό καθώς και στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού και της ανταγωνιστικότητας αυτών των προϊόντων αλλά και των σχετικών με αυτά υπηρεσιών όπως η εστίαση και το εμπόριο.

Ο ΣΕΒΕ διαχρονικά προτείνει μια εθνική στρατηγική για την αναβάθμιση και ανάπτυξη του πιο δυναμικού εξαγωγικού κλάδου της χώρας (πλην πετρελαιοειδών), αυτού της αγροδιατροφής, με στοχευμένες και ολοκληρωμένες δράσεις κυρίως από το ΕΣΠΑ αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, για την παραγωγή και προώθηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα αξίας, από το χωράφι μέχρι το ράφι. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος δηλώνει και πάλι ότι είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων ώστε να συμβάλλει με τη συσσωρευμένη εμπειρία και εξειδίκευσή του στο σχεδιασμό, εξειδίκευση και υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και αποτελεσματικότητά τους προς όφελος της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.”

 
Ελληνικό Εξωτερικό Εμπόριο Αγαθών Ιανουάριος-Ιούλιος 2017

Αυξημένες κατά 6,5% εμφανίζονται οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών το μήνα Ιούλιο 2017 συγκριτικά με τον Ιούλιο 2016, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ σε αξία ανήλθαν σε 2,4 δις. ευρώ. Η αντίστοιχη μεταβολή εξαιρουμένων των καυσίμων παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,5%, δηλαδή 8,0 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 3,9 δις. ευρώ έναντι 3,7 δις. ευρώ τον Ιούλιο 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,3%. Αποτέλεσμα των θετικών αυτών μεταβολών ήταν η διεύρυνση του εμπορικού ισοζυγίου κατά 84,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,9%.

Για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2017, η αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 16,6 δις. ευρώ έναντι 14,3 δις. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,5% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 6,7%. Οι εισαγωγές αγαθών στο εξεταζόμενο διάστημα ανήλθαν σε 29,8 δις. ευρώ έναντι 25,3 δις. ευρώ κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016, σημειώνοντας άνοδο κατά 17,6%.

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος και επιβεβαιώνουν την ανάγκη για μη εφησυχασμό και εντατικοποίηση των προσπαθειών από όλες τις πλευρές για στήριξη των εξαγωγών.

pin 1

Κλαδικά, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε η κατηγορία πρώτες ύλες (36,5%), ενώ σημαντική αύξηση σημειώθηκε στις κατηγορίες χημικά (11,8%), βιομηχανικά (14,4%) και τρόφιμα (2,2%), κλάδοι οι οποίοι αποτελούν το 42% των ελληνικών εξαγωγών. Αντίθετα, για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2017 σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στα λίπη και έλαια (16,7%) και στα μηχανήματα και οχήματα (4,0%).

Πίνακας 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά κλάδο (πλην καυσίμων)

pin 2

Σχετικά Άρθρα