Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επικεντρώνει την προσοχή του στην κρίση του κορωνοιού – Σχέδια έκτακτης ανάγκης και ευελιξίας, ενίσχυση ρευστότητας με €400 εκ.

«Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών μας καθώς και την επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων μας. Έχουμε καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης και ευελιξίας, ενισχύοντας την ρευστότητά μας σε €400 εκ. συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης»

 
Σταθερές θετικές επιδόσεις και ενισχυμένες ταμειακές ροές το 2019

Βρυξέλλες,  Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου και τα ετήσια αποτελέσματα 2019.

 
Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ανασκόπηση αποτελεσμάτων 2019

Ο Όμιλος TITAN διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία κατά τη διάρκεια του 2019, παρά τις προκλήσεις των αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δραστηριότητες του Ομίλου στις ΗΠΑ οδήγησαν για ένα ακόμη έτος τη θετική πορεία των αποτελεσμάτων. Η Titan America κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις και το 2019, καθώς η κατανάλωση τσιμέντου στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισε να αυξάνεται σε μια συγκυρία θετικών μακροοικονομικών δεικτών. Η Ελλάδα άρχισε να εμφανίζει σημάδια ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσε σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη. Οι επιδόσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επιδεινώθηκαν, καθώς οι αγορές τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Τουρκία, συνέχισαν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2019 διαμορφώθηκε στα € 1.609,8 εκ., σημειώνοντας αύξηση 8,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,8% σε € 267,1 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT), ανήλθαν σε € 50,9 εκ., εμφανίζοντας μείωση 5,5% σε σύγκριση με το 2018.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Δημήτρης Παπαλεξόπουλος,  δήλωσε σχετικά: «Είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε ταυτόχρονα την κυκλικότητα των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε  όπως και να συμμετέχουμε στις μείζονες μεταμορφωτικές εξελίξεις  που θα επηρεάσουν τον κλάδο μας μεταξύ άλλων, εστιάζοντας στην επιχειρηματική αριστεία και την κερδοφορία, καθώς και στην προσαρμοστικότητα, ευελιξία και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στη συνεργασία και τη σύμπραξη όλων των συμμετόχων μας ώστε να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στις κοινές μας μελλοντικές προκλήσεις.»

Οι πωλήσεις εμφάνισαν μικτές τάσεις ανάλογα με τη χώρα δραστηριοποίησης και την  κατηγορία προϊόντων. Οι πωλήσεις τσιμέντου στις τοπικές αγορές αυξήθηκαν σε όλες τις περιοχές εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο όπου σημειώθηκε πτώση. Επίσης, ο έντονος ανταγωνισμός στις εξαγωγικές αγορές είχε αρνητικό αντίκτυπο στις εξαγωγές τσιμέντου του Ομίλου, ενώ η έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων προκάλεσε μείωση των πωλήσεων ιπτάμενης τέφρας στις ΗΠΑ. Συνολικά, οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου μειώθηκαν κατά 7%. Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος σημείωσαν αύξηση, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά αντισταθμίστηκαν από την έντονη πτώση στην Ανατολική Μεσόγειο, οδηγώντας σε οριακή μείωση 1%. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών σημείωσαν αύξηση 5% ως αποτέλεσμα των υψηλότερων πωλήσεων σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.

 
Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το 2019

ΗΠΑ

Οι δραστηριότητες του Ομίλου στις ΗΠΑ σημείωσαν για ένα ακόμη έτος  ισχυρές επιδόσεις, καθώς η ζήτηση τσιμέντου συνέχισε να αυξάνεται χάρη στην επικράτηση θετικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η υψηλότερη  ζήτηση στην αγορά, σε συνδυασμό με την έντονη δημογραφική ανάπτυξη στις περιοχές δραστηριοποίησης της Titan America οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων όλων των προϊόντων, εκτός της  ιπτάμενης τέφρας λόγω έλλειψης διαθέσιμων ποσοτήτων.  Στην κερδοφορία συνέτειναν οι υψηλότερες τιμές που επικράτησαν καθώς  και οι καλύτερες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ επιβαρυντικά λειτούργησαν το υψηλότερο κόστος εισαγωγής του τσιμέντου, το υψηλότερο κόστος διανομής και η απώλεια εσόδων από τον τομέα της ιπτάμενης τέφρας. Οι μειωμένες επιδόσεις ιπτάμενης τέφρας οφείλονται στην έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων, καθώς το φυσικό αέριο συνεχίζει να αντικαθιστά τον άνθρακα στη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ. Σε δολάρια ΗΠΑ, ο κύκλος εργασιών υπερέβη και πάλι το φράγμα του $ 1δις το 2019 φτάνοντας τα  $ 1,06 δις. Σε ευρώ, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 10,7% και διαμορφώθηκε στα € 952,0 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDA)  ανήλθαν σε €179,3 εκ. οριακά υψηλότερα κατά 0,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

 
Ελλάδα & Δ. Ευρώπη

Η Ελλάδα παρουσίασε βελτιωμένες επιδόσεις χάρη στην ήπια αύξηση της ζήτησης. Ο τουριστικός κατασκευαστικός τομέας σημείωσε ανάπτυξη και οι ιδιωτικές επενδύσεις, σε οικιστικά ακίνητα και μη, κατέγραψαν άνοδο. Εντούτοις, οι καθυστερήσεις στα δημόσια έργα υποδομών αντιστάθμισαν εν μέρει το όφελος από τις υψηλότερες πωλήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Το κόστος παραγωγής επηρεάστηκε θετικά από τις χαμηλότερες τιμές των καυσίμων, λόγω της μειωμένης τιμής πετρελαϊκού κωκ, ενώ αύξηση σημείωσαν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που  επιβαρύνθηκαν από την μετακύλιση του υψηλότερου κόστους CO2.  Οι εξαγωγές τσιμέντου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν τον κυριότερο προορισμό των εξαγωγών από την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, οι χαμηλού περιθωρίου εξαγωγές κλίνκερ μειώθηκαν, λόγω χαμηλότερης κερδοφορίας που προέκυψε από τα νέα στοιχεία κόστους του CO2. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δ. Ευρώπη παρουσίασε αύξηση 3,3% και διαμορφώθηκε στα € 244,9εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε € 11,9 εκ.

 
Νοτιοανατολική Ευρώπη

O τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσε σημαντική βελτίωση το 2019 λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή. Συνολικά, η κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε άνοδο, καταγράφοντας αύξηση στον οικιστικό τομέα καθώς επίσης, στις περισσότερες χώρες,  και στον τομέα των έργων υποδομής. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά, ακολουθώντας την άνοδο της ζήτησης δομικών υλικών η οποία οδήγησε σε μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και βελτίωση των τιμών. Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν περαιτέρω χάρη στους υψηλότερους συντελεστές λειτουργίας των εργοστασίων, την αυξημένη χρήση δευτερογενών καυσίμων και τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων, οι οποίες όμως εν μέρει αντισταθμίστηκαν από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.  Ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης το 2019 αυξήθηκε κατά 10,0% φτάνοντας τα €262,6 εκ.  ενώ τα  λειτουργικά κέρδη(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 29,4% φτάνοντας τα €77,2 εκ. Στα τέλη του 2019, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής του  και των στόχων του για περαιτέρω ανάπτυξη εξαγόρασε τη συμμετοχή του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC) στις θυγατρικές του Ομίλου σε Αλβανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο.

 
Ανατολική Μεσόγειος

Ο τομέας της Ανατολικής Μεσογείου συνέχισε να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Στην Αίγυπτο, παρά την σημαντική αύξηση του ΑΕΠ (6%) για τρίτο συνεχόμενο έτος, η κατανάλωση τσιμέντου μειώθηκε το 2019 κατά 3,6%, σηματοδοτώντας ένα ακόμη έτος συρρίκνωσης σε μια αγορά που πάσχει ήδη από πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα. Ο κλάδος έχει οδηγηθεί σε χαμηλότερα ποσοστά χρήσης του παραγωγικού του δυναμικού, που, σε συνδυασμό με το υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και τους υψηλότερους φόρους αργίλου, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής. Επιπλέον, οι τιμές δεν προσαρμόστηκαν αντίστοιχα, επιφέροντας περαιτέρω μείωση της κερδοφορίας. Στα τέλη του 2019, ο Όμιλος TITAN εξαγόρασε από το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) τη μειοψηφική συμμετοχή που κατείχε στις δραστηριότητες του στην Αίγυπτο. Μετά από αυτήν τη συμφωνία, η θυγατρική του Ομίλου στην Αίγυπτο, Alexandria Portland Cement Company, δρομολόγησε τη διαδικασία για τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο του Καΐρου. Στην Τουρκία, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επηρέασε τον κατασκευαστικό κλάδο, με την κατανάλωση τσιμέντου να σημειώνει μείωση η οποία εκτιμάται σε 30% σε σύγκριση με το 2018. Οι δραστηριότητές  μας επηρεάστηκαν από τη γενικότερη επιβράδυνση της αγοράς. Ωστόσο, το δεύτερο εξάμηνο του 2019, η αγορά εμφάνισε ενθαρρυντικά σημεία σταθεροποίησης. Το 2019, τα αποτελέσματα της  Adocim υπολογίζονται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης για το σύνολο του έτους, σε συνέχεια της απόκτησης επιπλέον ποσοστού 25% από το συνέταιρο μειοψηφίας τον Οκτώβριο του 2018. Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη στην ανατολική Μεσόγειο σημείωσαν κάμψη. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €150,3 εκ., σημειώνοντας πτώση 2,6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), κατέγραψαν ζημίες ύψους €1,2 εκ. έναντι θετικών αποτελεσμάτων €11,3 εκ. το 2018. Ας σημειωθεί ότι η βαθμιαία βελτίωση κατά το δεύτερο ήμισυ του 2019 μεταφράστηκε σε θετικά  λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους €1,8 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

 
Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η αγορά τσιμέντου σημείωσε αύξηση  για πρώτη φορά ύστερα από 5 έτη καθώς η χώρα εισήλθε σε φάση βαθμιαίας οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης. Η κατανάλωση τσιμέντου στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας, περιοχή όπου δραστηριοποιείται η κοινοπραξία Apodi αναπτύχθηκε με βραδύτερους ρυθμούς από ό,τι η υπόλοιπη χώρα, κυρίως λόγω της καθυστέρησης έναρξης δημοσίων επενδύσεων και του υφιστάμενου αποθέματος οικιστικών συγκροτημάτων. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση ύψους 3,7% κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου πωλήσεων.

 
Eπενδύσεις και Χρηματοδότηση

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν το 2019 σε €175 εκ.  και ήταν υψηλότερες κατά €23εκ. σε σύγκριση με το 2018. Οι ταμειακές ροές ωφελήθηκαν από τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τις μειωμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2019 ανήλθαν σε €109εκ. έναντι €119εκ. το 2018, με περισσότερο από το ήμισυ να αφορά επενδύσεις στις δραστηριότητες  στις ΗΠΑ.

Στα τέλη του 2019 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €836εκ., υψηλότερος κατά €64 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2018. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες, δαπάνες συνολικού ύψους €111εκ., και συγκεκριμένα, κατά €59εκ. λόγω της υιοθέτησης των Διεθνών Προτύπων IFRS 16 και κατά €52 εκ. από την αγορά ίδιων μετοχών (squeeze-out) για τη νέα εισαγωγή των μετοχών της Titan Cement International S.A. (TCI) στα χρηματιστήριο Euronext και χρηματιστήριο Αθηνών  (συμπεριλαμβανόμενου του κόστους συναλλαγής). Επιπλέον, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά €20εκ., ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει την προκαταβολή για την εξαγορά των μειοψηφικών συμμετοχών της  IFC στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Αίγυπτο. Μη λαμβανομένων υπόψιν των προαναφερθέντων στοιχείων, ο καθαρός δανεισμός θα είχε μειωθεί κατά €67εκ.

Τον Ιούλιο του 2019, η Titan Global Finance PLC αποπλήρωσε ληξιπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο ύψους €160,6εκ.  χρησιμοποιώντας ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου.

Τον Ιούλιο του 2019 η Titan Cement International S.A. ανακοίνωσε την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών που υπέβαλε στις 16 Απριλίου 2019 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (TITAN),  καθώς προσφέρθηκε 93% των κοινών μετοχών και 92.36% των προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ. Ενόψει της επιτυχούς έκβασης της πρότασης ανταλλαγής, η TCI κατέστη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και οι μετοχές της εισήχθησαν στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίου. Τέλος, στις  19 Αυγούστου 2019, η Εταιρία ολοκλήρωσε τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και απέκτησε  το 100% των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΤΙΤΑΝ κατέστη άμεση θυγατρική της TCI.  Η ΤΙΤΑΝ κατέχει μετοχές της TCI οι οποίες θεωρούνται  ίδιες μετοχές. Η ΤΙΤΑΝ απέκτησε αυτές τις μετοχές της TCI κατά τη διάρκεια της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών, καθώς αντάλλαξε τις ίδιες μετοχές που κατείχε με μετοχές της TCI. Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η ΤΙΤΑΝ κατείχε 4.804.140 μετοχές της TCI, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 5.83% των δικαιωμάτων ψήφου της TCI.

Το Νοέμβριο του 2019, η Titan Cement International SA (TCI) εξαγόρασε από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) τις μειοψηφικές συμμετοχές που η τελευταία κατείχε στις επιχειρήσεις του Ομίλου TΙΤΑΝ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Αίγυπτο. Με αυτή τη συναλλαγή ολοκληρώθηκε η επιτυχημένη συνεργασία του Ομίλου με την IFC, η οποία είχε αναπτυχθεί  σταδιακά από το 2008 σε Αλβανία, Αίγυπτο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο. Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς ανήλθε σε €81,8εκ. Η μεγεθυνόμενη αυτή επένδυση στις θυγατρικές του υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Τιτάνα σε αυτές τις περιοχές.

Τέλος, το Νοέμβριο του 2019, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης  Standard & Poor’s δημοσίευσε ανανεωμένη έκθεση για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα σε «BB» με σταθερή προοπτική.

 
Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

 Επιστροφή Κεφαλαίου: Μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 13 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Titan Cement International S.A. αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,20 ανά μετοχή σε όλους τους Μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας στις 14 Μαΐου 2020.  Λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση.

 Αγορά ιδίων μετοχών: Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε την ενεργοποίηση προγράμματος απόκτησης μετοχών της ΤCI  (όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τον Μάιο του 2019, για ποσό έως €50εκ.).  Από την 20η Μαρτίου 2020 και εντός δύο μηνών, η TCI και η ΤΙΤΑΝ θα ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών συνολικού ανώτατου ποσού €10εκ. για την απόκτηση έως 1εκ. μετοχών της TCI.

 
Οικονομικά Αποτελέσματα του Τέταρτου Τριμήνου του 2019

Κατά το 4οΤρίμηνο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,4% φτάνοντας τα  €401,2εκ., ενισχυμένα κυρίως από την αύξηση των εσόδων και στις τέσσερεις γεωγραφικές περιοχές. Κατά το 4ο Τρίμηνο, τα  λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €58,7 εκ. μειωμένα κατά 6,5% , κυρίως  λόγω του υψηλότερου κόστους εισαγωγής και διανομής στις ΗΠΑ.

 
Ανασκόπηση μη-χρηματοοικονομικών επιδόσεων 

Με οδηγό τη διαχρονική του δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σημείωσε περαιτέρω πρόοδο σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης, ανταποκρινόμενος στις αυξανόμενες απαιτήσεις των συμ-μετόχων του.

Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής έθεσε τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στο επίκεντρο του προγράμματος δράσεων του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Τιτάνας έχει δεσμευτεί να συνεισφέρει στο στόχο της Συμφωνίας των Παρισίων (COP21) για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2°C  και ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) 2030 του ΟΗΕ, περιλαμβανομένου του Στόχου 13 – Δράση για το Κλίμα. Το 2019, οι ειδικές καθαρές εκπομπές CO2 μειώθηκαν περαιτέρω σε 675,7 kgCO2/tτσιμεντοπροϊόντος, 13% χαμηλότερα σε σχέση με την επίδοση του 1990, κυρίως λόγω της αύξησης της χρήσης δευτερογενών καυσίμων και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, εξακολουθήσαμε να αναπτύσσουμε την «Πρωτοβουλία του Τιτάνα για το CO2», η οποία περιλαμβάνει δράσεις ανά εργοστάσιο, έτσι ώστε ο Όμιλος να επιτύχει μια μείωση κατά περίπου 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2030. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Τιτάνας συνεχίζει τις στοχευμένες συνεργασίες σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, με την πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα στα εργοστάσιά του, την ανάπτυξη τσιμεντοπροϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και την συμμετοχή του στην προσπάθεια για εξάλειψη των καθαρών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην συνολική αλυσίδα αξίας του κατασκευαστικού τομέα.  Σε σχέση με τις δραστηριότητές του στην ΕΕ (σε Ελλάδα και Βουλγαρία), ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υποστηρίζει πλήρως το όραμα για μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, όπως εκφράστηκε μέσα από την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεσοπρόθεσμα, τα δικαιώματα εκπομπών που δίνονται στον Τιτάνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αναμένεται ότι θα επαρκέσουν για να καλύψουν τις πωλήσεις έως το έτος 2030, υπό την παραδοχή ότι οι εξαγωγές κλίνκερ θα περιοριστούν και ότι δεν θα επέλθει κάποια ουσιώδης μεταβολή στο κανονιστικό πλαίσιο.

Έχοντας προβεί σε σημαντικές επενδύσεις για την ενσωμάτωση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για την διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος επί σειρά ετών, ο Όμιλος εκπλήρωσε όλους τους στόχους που είχε θέσει για μείωση αερίων εκπομπών (εκπομπές σκόνης, NOx και SOx) και κατανάλωσης νερού, ενώ παράλληλα το ποσοστό ενεργών λατομείων του Ομίλου με σχέδια αποκατάστασης αυξήθηκε σε 90%.

Όσον αφορά τον κοινωνικό πυλώνα, ο Όμιλος κατέγραψε βελτιωμένες επιδόσεις ασφαλείας, με μείωση των ατυχημάτων που καταλήγουν σε απώλεια χρόνου εργασίας. Επιπλέον, διεξήχθη μια έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων για το προσωπικό του Ομίλου σε όλο τον κόσμο, ώστε να προσδιοριστούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για περαιτέρω σχετικές δράσεις. Για τα θέματα διαφορετικότητας και ένταξης (Diversity and Inclusion, D&I), ελέγχονται οι βασικές πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλισθεί ότι μπορούν να επηρεάσουν θετικά και να στηρίξουν την διαφορετικότητα και την ένταξη σε όλες τις δραστηριότητες. Αναπτύσσοντας περαιτέρω την δική του, διακριτή προσέγγιση των κοινωνικών θεμάτων ιδιαίτερα σε σχέση με τις τοπικές κοινότητες, δημιουργήθηκε μια εσωτερική πλατφόρμα καταγραφής και κοινοποίησης βέλτιστων πρακτικών σε κάθε περιοχή δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Σε σχέση με τη εταιρική διακυβέρνηση της νέας μητρικής του Ομίλου, δημιουργήθηκε μια νέα δομή σύμφωνα με τον Βελγικό κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης 2020. Στις 19 Ιουλίου 2019 εξελέγη νέο δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη, συνεχίζοντας την αποδεδειγμένη πορεία διαφάνειας και λογοδοσίας του Ομίλου έναντι των μετόχων και των συμμετόχων του. Το 2019, ολοκληρώθηκε η πολιτική εμπιστευτικής προσωπικής επικοινωνίας (hotline) που θα εφαρμοστεί για τους εργαζόμενους όλου του Ομίλου. Οι κύριες πολιτικές του Ομίλου αναρτήθηκαν στο νέο εταιρικό σύστημα διαχείρισης εκμάθησης και θα καταστούν ηλεκτρονικά προσβάσιμες από τους εργαζόμενους.

Τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Τιτάνας συνεχίζει τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από συνεργασίες με επιχειρηματικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλες οργανώσεις με σκοπό την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030, σύμφωνα και με τη δέσμευση του Ομίλου στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ.

 
Προοπτικές 

Καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές (μέσα Μαρτίου 2020) η έξαρση του κορωνοϊού έχει οδηγήσει σε σημαντική αβεβαιότητα ως προς τις μακροοικονομικές προοπτικές. Αν και δεν έχουμε ακόμη διαπιστώσει τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας και ο κλάδος μας έχει μικρότερη έκθεση στις άμεσες συνέπειες της έξαρσης του ιού από τους περισσότερους άλλους κλάδους, αναπόφευκτα θα μας επηρεάσει.

Σήμερα, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην κρίση του κορωνοιού και τις άνευ προηγουμένου επιπτώσεις που δημιουργεί στην παγκόσμια οικονομία. Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών μας καθώς και την επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων μας. Έχουμε καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης και ευελιξίας, ενισχύοντας την ρευστότητά μας σε €400 εκ. συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης. 

Μέχρι και την εμφάνιση της κρίσης του κορωνοϊού, ο προγραμματισμός μας για το 2020 βασιζόταν σε γενικά θετικές προοπτικές: Οι προσδοκίες για τις ΗΠΑ ήταν η μακρά περίοδος ανάπτυξης να συνεχιστεί, με τους ευνοϊκούς μακροοικονομικούς δείκτες να ενισχύουν την αγορά οικιστικών ακινήτων.  Ο Τιτάνας είναι ευέλικτα τοποθετημένος στην Ανατολική ακτή, διατηρώντας την παρουσία του στις σημαντικότερες μητροπολιτικές περιοχές του και εστιάζει στην επίτευξη των μέγιστων ωφελειών προηγούμενων επενδύσεων, ενώ αξιοποιεί αναδυόμενες τεχνολογίες για την υλοποίηση βελτιώσεων του κόστους παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στην Ελλάδα, η αισιοδοξία για την ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου το 2020 αναμενόταν να διατηρηθεί. Ενώ η εκτίμηση για εκκίνηση μεγάλων έργων εντός τους τρέχοντος έτους διατηρείται, η αρχικά προβλεπόμενη συνέχιση της θετικής πορείας της ιδιωτικής κατανάλωσης καθίσταται αβέβαιη. Συγχρόνως, από καιρό ο Όμιλος προετοιμάζεται ενεργά για την επόμενη, νέα φάση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 η οποία αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μείωση των εξαγωγών κλίνκερ.

Η αρχική εκτίμηση για τις  χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης  ήταν να παραμείνουν σε θετική τροχιά με τη οικονομική ανάπτυξη  να δίνει ώθηση στην κατασκευαστική δραστηριότητα.

Στην Αίγυπτο και την Τουρκία η χαμηλή ζήτηση τσιμέντου αναμένεται να συνεχιστεί και το 2020, παρόλο που μακροπρόθεσμα οι προοπτικές αυτών των αγορών παραμένουν θετικές.

Καθώς διαχειριζόμαστε την κυκλικότητα της κάθε αγοράς όπου δραστηριοποιούμαστε, προάγουμε συγχρόνως τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου. Έχουμε ξεκινήσει ένα νέο κύκλο αξιολόγησης ουσιωδών θεμάτων σε επίπεδο Ομίλου, με στόχο να ενσωματώσουμε τις επικαιροποιημένες προτεραιότητες των συμμετόχων μας στο στρατηγικό σχεδιασμό μας και το 2020 θα δημοσιεύσουμε το νέο διάγραμμα ουσιωδών θεμάτων καθώς και τους νέους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Η κύρια προτεραιότητά μας είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων μας καθώς και η συμμετοχή μας στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της συνολικής αλυσίδας του κλάδου κατασκευών, συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια προσπάθεια για τον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Εκτιμούμε ότι ο στόχος του 2020 για μείωση κατά 20% των ειδικών εκπομπών μας σε σχέση με το έτος βάσης 1990 θα επιτευχθεί, με μικρή καθυστέρηση, λόγω του τρέχοντος κανονιστικού πλαισίου και των χαρακτηριστικών των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε, τα οποία που επηρεάζουν τον τύπο των προσφερόμενων προϊόντων και το μίγμα καυσίμων στη διαδικασία παραγωγής.

Επιπλέον, συνεχίζουμε να επενδύουμε, ισχυροποιώντας τις βάσεις για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας μας μακροπρόθεσμα μέσω του μετριασμού των κινδύνων και της αξιοποίησης των ευκαιριών που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που αναδεικνύονται από την ψηφιακή επανάσταση. Συνεχίζουμε, χτίζοντας πάνω στη μακρά παράδοσή μας στενών σχέσεων με  τους συμμετόχους μας.

 
info

Σχετικά με την Titan Cement International SA 

Η Titan Cement International, μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, ιπτάμενης τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 5.500 άτομα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες, λειτουργώντας εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ λειτούργησε με δέσμευση να υπηρετεί τις θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.

Σχετικά Άρθρα