Περαιτέρω διείσδυση του Ομίλου Kleemann σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης

Με αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έκλεισε το έτος για τον Όμιλο Kleemann.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2016 ανέρχεται σε 115,9 εκ. ευρώ έναντι 107,0 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 8,2%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το 2016 ανήλθαν σε 5,3 εκ. € από 4,8 εκ. € το 2015 ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 8,3 εκ. € από 7,8 εκ. €. Το αντίστοιχο περιθώριο για τα κέρδη προ φόρων ανέρχεται σε 4,6% από 4,5%, ενώ το ΕBITDA 7,2% όσο και πέρσι.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και μη ελεγχόμενα δικαιώματα διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκ. ευρώ από 2,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, με το περιθώριο να ανέρχεται σε 3,1% από 2,7%.

Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις το 2016 σε σημαντικές διεθνείς αγορές όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η διοίκηση για το 2017 αναμένει τη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας του Ομίλου, ενώ συνεχίζει την περαιτέρω διείσδυσή του σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης.

Σχετικά Άρθρα