ΣΒΘΣΕ: κινδυνεύουν να ανασταλούν κρίσιμα επενδυτικά σχέδια με ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης

-Επιβάλλεται να ενισχυθούν οι προσπάθειες προς τη κατεύθυνση της άρσης των καθυστερήσεων, οι οποίες παρατηρούνται στην εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων σημαντικών επενδυτικών σχεδίων

 
-Υπάρχουν σήμερα αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τον Ιανουάριο του 2020, για τις οποίες δεν έχει ξεκινήσει καν ο έλεγχος πληρότητας, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε αναμονή και οι επιχειρήσεις που τις υπέβαλαν να μην γνωρίζουν πότε τελικά θα εξεταστούν για να γνωρίζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους

 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τον υπουργό  Ανάπτυξης & Επενδύσεων  Αδ. Γεωργιάδη, αναφερόμενος στην καθυστέρηση εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016.

 
Πιο συγκεκριμένα:

Στο Υπόμνημά του ο Σύνδεσμος χαιρετίζει την πρόσφατη βελτίωση που επήλθε στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, με την παροχή, στη φάση του ελέγχου πληρότητας της αίτησης υπαγωγής, της δυνατότητας συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι προϋποθέσεις για την έκδοση των οικείων δικαιολογητικών συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Πρόκειται για αίτημα του Συνδέσμου, με το οποίο αποφεύγεται η απόρριψη αιτήσεων σημαντικών επενδυτικών σχεδίων επί τη βάσει ήσσονος σημασίας ελλείψεων δικαιολογητικών, τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα.

Ο Σύνδεσμος πιστεύει, ότι ανάλογες ρυθμίσεις όπως αυτές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, καθιστούν το επενδυτικό περιβάλλουν στη χώρα μας, πιο φιλικό για τους υποψήφιους επενδυτές και συνάμα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό για την ελληνική οικονομία.

Και τούτο διότι ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχουν στην διάθεση τους οι επιχειρήσεις για να υποστηρίξουν την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων και ως τέτοιο συνιστά σοβαρό μοχλό προώθησης αναπτυξιακής πολιτικής για την Πολιτεία.

Ωστόσο, ο Σύνδεσμος στην επιστολή του τονίζει ότι, την ίδια στιγμή, επιβάλλεται να ενισχυθούν και οι προσπάθειες προς τη κατεύθυνση της άρσης των καθυστερήσεων, οι οποίες παρατηρούνται στην εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχουν σήμερα αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τον Ιανουάριο του 2020, για τις οποίες δεν έχει ξεκινήσει καν ο έλεγχος πληρότητας, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε αναμονή και οι επιχειρήσεις που τις υπέβαλαν να μην γνωρίζουν πότε τελικά θα εξεταστούν για να γνωρίζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους.

Η επιχειρηματική κοινότητα αναγνωρίζει ότι η κατάσταση αυτή, μπορεί να είναι εν μέρει, αποτέλεσμα των αναγκαστικών μέτρων που ελήφθησαν κατά της πανδημίας του κορωνοϊού και των επιπτώσεών τους στη λειτουργία των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Ωστόσο, γεγονός παραμένει ότι η αβεβαιότητα που προκύπτει, εγείρει έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς στις επιχειρήσεις και μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει ακόμη και στην αναστολή υλοποίησης κρίσιμων επενδυτικών σχεδίων.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί πως η καθυστέρηση που καταγράφεται στην αξιολόγηση των αιτήσεων προκαλεί σε κάθε περίπτωση σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό και στην έγκαιρη υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρά τις μεγάλες και πιεστικές ανάγκες για εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, αντιμετωπίζουν εξαντλητικά προβλήματα εξ αιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και των έντονων πιέσεων της ισχνής ρευστότητας και θέτουν, για το λόγο αυτό, ως όρο και προϋπόθεση για την υλοποίησή των επενδύσεων τους, την εξασφάλιση της ένταξής τους.

Κλείνοντας την επιστολή του ο Σύνδεσμος, υπογραμμίζει πως, σε μία περίοδο που η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα τόνωσης του επιχειρηματικού κλίματος, καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την ενίσχυση της επενδυτικής προσπάθειας, δεν πρέπει αυτή εν τέλει να υπονομεύεται από ανάλογα εμπόδια στην υλοποίηση.

Για τον λόγο αυτό και προς αποκατάσταση της εικόνας αυτής, ζητά από το Υπουργείο, να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των Αιτήσεων Υπαγωγής, ώστε το βελτιωμένο πλαίσιο κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου, να καταστεί πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό και να προβεί στην γρήγορη εξομάλυνσή του.

Σχετικά Άρθρα