Σημαντικές προοπτικές για εξαγωγές φαρμάκων και καλλυντικών στην Τουρκία

– Από το 2007 έως το 2012 η φαρμακευτική ασφαλιστική δαπάνη αυξήθηκε από 8,9 σε 13,8 εκατ. λίρες. Οι δαπάνες υγείας στην Τουρκία αντιπροσωπεύουν το 5,4 % του ΑΕΠ της χώρας, τη στιγμή που ο αντίστοιχες μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 9,5% (2010)

 

– Η αγορά καλλυντικών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Τουρκία, καθώς βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης αγοράς 10% περίπου ετησίως και το μέγεθός της υπολογίζεται σε $2,8 δισ (2012), ενώ το συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 200 δισ δολάρια

 

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα, μέσω του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, συνέταξε μελέτη με τίτλο : «Η αγορά φαρμακευτικών και καλλυντικών στην Τουρκία» τα  συμπεράσματα της οποίας είναι τα ακόλουθα.

 

«Τόσο ο τομέας των φαρμακευτικών, όσο και αυτός των καλλυντικών, παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές για την ελληνική αγορά.

 

Ειδικότερα, ο κλάδας των φαρμακευτικών, ο οποίος παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στους 15 σημαντικότερους σε ελληνικές εξαγωγές στην Τουρκία, έχει αρκετά περιθώρια μεγαλύτερης εξαγωγικής δραστηριότητας.

 

Στον τομέα των φαρμάκων, η Τουρκία παρουσιάζει προσανατολισμό κυρίως εισαγωγικό, παρά την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα, στοιχείο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες.

 

Επιπλέον, η παρατηρούμενη αύξηση των δαπανών σε φαρμακευτικά και προϊόντα υγιεινής, η οποία ακολούθησε την ανοδική πορεία των δαπανών των νοικοκυριών για την υγεία, θα έχει ως επακόλουθο και την αύξηση των εισαγωγών για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.

 

Σε ό,τι αφορά στις εξαγωγές μας σε καλλυντικά, η ανοδική πορεία των τελευταίων τριών χρόνων μπορεί να προοιωνιστεί θετικές εξελίξεις.

 

Η Ελλάδα είναι στη δωδεκάδα των κυριότερων εισαγωγικών εταίρων της Τουρκίας, με το κυριότερο μερίδιο των εξαγωγών της να καταλαμβάνουν προϊόντα περιποίησης μαλλιών και σώματος προσιτά σε τιμές και υψηλής ποιότητας (value for money), κάτι που φαίνεται να εκτιμάται από τους Τούρκους καταναλωτές.

 

Επιπλέον, δεδομένης της στροφής προς φυσικά-βιολογικά προϊόντα που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, στην παρασκευή των οποίων η Ελλάδα έχει να επιδείξει αξιόλογες επιδόσεις σε πωλήσεις στο εξωτερικό, με σημαντικά brands, καθιερωμένα στις διεθνείς αγορές, εκτιμούμε ότι η τουρκική αγορά προσφέρεται για αύξηση των σχετικών εξαγωγών.

 

Άλλωστε φαίνεται πως οι καταναλωτές στην Τουρκία προτιμούν ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως διαφαίνεται από τον πίνακα με τις χώρες προέλευσης των εισαγωγών, και η Ελλάδα προσφέρει το επιπλέον πλεονέκτημα του συνδυασμού των δυτικότροπων προτύπων περιποίησης, που φαίνεται να ενστερνίζονται οι καταναλωτές στην Τουρκία, με τη χρήση πρώτων υλών (φυτικά έλαια και εκχυλίσματα) παρόμοιου φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία δεν τους ξενίζουν, οπότε και διάκεινται θετικά απέναντί τους.»

 

INFO: Η πλήρης μελέτη εδώ:radB09C6pharmaceuticals 12.2013.

 

Σχετικά Άρθρα