Στήριξη της ΕΥ Ελλάδος στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Πιστή στη δέσμευσή της να συμβάλει στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, η ΕΥ Ελλάδος υποστήριξε τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη σύνταξη της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017, στα πλαίσια του προγράμματος της Εταιρικής Υπευθυνότητάς της. Η Έκθεση παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, που πραγματοποίησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή τη συμπλήρωση 23 χρόνων λειτουργίας του, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας,  Π. Παυλοπούλου.

«Πρόκειται για μία από τις πρώτες εκθέσεις Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα GRI (Global Reporting Initiative) για τη σύνταξη απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και διεθνώς, καθώς ανάλογοι φορείς που έχουν υλοποιήσει παρόμοιες εκθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι λιγότεροι από δέκα, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Οργανισμού GRI», ανέφερε η κα Κιάρα Κόντη, Senior Manager στο Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, η οποία παρουσίασε την Έκθεση.

Τα τρία πιο ουσιαστικά θέματα, τα οποία αναδείχθηκαν μέσω ηλεκτρονικής έρευνας με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και αποτελούν προτεραιότητές του, είναι τα εξής:

  1. Ηθική και ακεραιότητα: Το 2017, δεν αναφέρθηκαν περιστατικά διαφθοράς μέσω του Μηχανισμού Προστασίας Πληροφοριοδοτών.
  2. Ηθική εύρεση πόρων (fundraising): «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν προχωρά σε συνεργασίες με ιδιώτες ή επιχειρήσεις που έχουν συνδεθεί με αρνητική δημοσιότητα ή έχουν αμφίβολες πηγές εσόδων.
  3. Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων: Για κάθε 100 ευρώ εξόδων, τα 65,88 ευρώ αφορούν σε έξοδα προστασίας και φροντίδας παιδιών, κοινωνικής μέριμνας και υποστήριξης, και διάφορα έξοδα υλοποίησης των σκοπών του Οργανισμού.

Παράλληλα, ως ουσιαστικά θέματα αναδείχθηκαν:

-Οι δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της βίας, με δύο εκ των υπηρεσιών, την Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1056, καθώς και την Ευρωπαϊκή γραμμή υποστήριξης παιδιών και εφήβων 116111.

-Οι δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της εξαφάνισης, με μία εκ των υπηρεσιών, την Ευρωπαϊκή γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000.

-Οι δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της υγείας, με κάποιες εκ των υπηρεσιών, τις διακομιδές νεογνών και παιδιών, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών σε νοσοκομεία, την προληπτική ιατρική και οδοντιατρική σε παιδιά.

-Οι δράσεις αντιμετώπισης στον τομέα της φτώχειας, με τη στήριξη δεκάδων χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας, αλλά και με τη λειτουργία Σπιτιών Ημερήσιας Φροντίδας.

«Η Έκθεση συντάχθηκε λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της Agenda 2030, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτύπωση της συνεισφοράς του Οργανισμού στην επίτευξη ευρύτερων Στόχων, όπως, μεταξύ άλλων, η καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας και των ανισοτήτων, καθώς και η ενίσχυση της δικαιοσύνης και των θεσμών», κατέληξε η κα Κόντη.

Σχετικά Άρθρα