Στους ισχυρούς της Ευρώπης ο ΣΕΒΤ

Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούσης, εξελέγη στο Δ.Σ. της FοοdDrinkEurope, αναδεικνύει τη σημασία της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών

 
Είναι γεγονός ότι η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, αποτελεί τον πιο παραγωγικό κλάδο της χώρας, ο οποίος σήμερα μετά τον τουρισμό, αποφέρει για την Ελλάδα και πολύτιμο συνάλλαγμα. Συνεπώς η εκλογή του Προέδρου ΣΕΒΤ, κ. Ευάγγελου Καλούση, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας των Βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών της Ε.Ε. (FoodDrinkEurope), αποδεικνύει και το ιδιαίτερο βάρος αυτού του κλάδου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με αφορμή την εκλογή του, ο κ. Ε. Καλούσης δήλωσε:  «Αποτελεί όχι μόνο τιμή για εμένα προσωπικά και του κλάδου μας συνολικά, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαίωση της δύναμης και του σημαντικού ρόλου που παίζει η ελληνική βιομηχανία τροφίμων & ποτών στο εγχώριο και ευρωπαϊκό  επιχειρηματικό και οικονομικό γίγνεσθαι». Και συνέχισε τονίζοντας: «Ο ΣΕΒΤ και η βιομηχανία μας θα αποκτήσει ακόμα πιο δυνατή φωνή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προώθηση των θέσεών μας αλλά και τη συμμετοχή μας στη διαμόρφωση πολιτικών που θα ενισχύουν το θεσμικό πλαίσιο και θα συνάδουν με τις βασικές θέσεις αρχές μας για ποιότητα, ασφάλεια αλλά και προστασία του καταναλωτή».

Σημειώνεται ότι η FoodDrinkEurope αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο στην Ε.Ε σε όρους τζίρου και απασχόλησης. Στόχος της η εκπροσώπηση των συμφερόντων του κλάδου σε επίπεδο ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου τόσο νομικού όσο και οικονομικού, και το οποίο θα μπορεί να απαντάει σε ζητήματα όπως η ανταγωνιστικότητα του κλάδου, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων, η προστασία του καταναλωτή αλλά και ο σεβασμός προς το περιβάλλον. Μέλη της είναι 25 Εθνικοί Σύνδεσμοι – μεταξύ των οποίων και ο ΣΕΒΤ-, 2 Παρατηρητήρια, 25 Ευρωπαϊκές Κλαδικές Ενώσεις και επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών.

 
INFO

Σχετικά με τον ΣΕΒΤ
Ο ΣΕΒΤ,  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – Ποτών εκπροσωπεί το σύνολο της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων στην Ελλάδα την Ευρώπη και παγκοσμίως. Μέλη του συνδέσμου είναι οι κλαδικοί σύνδεσμοι αλλά και ατομικά πολλές επιχειρήσεις του χώρου των τροφίμων.

Ο κλάδος κατέχει τις τελευταίες δεκαετίες την πρώτη θέση στην ελληνική Βιομηχανία, με το 27,7% του συνόλου της Βιομηχανίας στην οποία δραστηριοποιούνται περισσότερες από 1.300 επιχειρήσεις με περισσότερους από 360.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους. Ο κλάδος με ιστορία που ξεκινάει το 1782 είναι δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής με έντονη επενδυτική και εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Τα είδη διατροφής κατέχουν την 1η θέση και στον εξαγωγικό τομέα, κατέχοντας το 26% του συνόλου των εξαγωγών και συνολική αξία 7,2 δις. €.

Το μεγάλο ποσοστό στις εξαγωγές ειδών διατροφής κατέχουν τα προϊόντα της Ε.Β.Τ.&Π., με συνολική αξία 4,2 δις. €.

Αποστολή του ΣΕΒΤ, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο κρίσης που περνά η οικονομία της χώρας μας είναι η εστίαση στην ποιότητα και την ανάδειξη νέων κατευθύνσεων σε τρόφιμα που θα στηρίζουν την ελληνική οικονομία, την μεγέθυνση του παραγόμενου όγκου και τη μείωση τιμών, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Σχετικά Άρθρα