Στρατηγικός προσανατολισμός με προγραμματισμό και αξιοπιστία; Αμήν!

Είναι απαραίτητο ένα συνεκτικό, μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών, σε μια περίοδο που η χώρα βγήκε από τα προγράμματα και χρειάζεται μεσοπρόθεσμο, στρατηγικό προσανατολισμό, συμπεραίνει το ΙΟΒΕ στην έκθεσή του για την Ελληνική Οικονομία.

 
Όπως σημειώνει: Ακρογωνιαίος λίθος για τη δημοσιονομική και τις λοιπές πολιτικές εγχωρίως, το ευρωπαϊκό πλαίσιο που λειτουργεί σταθεροποιητικά. Αυτή είναι αναγκαία συνθήκη όχι όμως και επαρκής για να διατηρηθεί η αξιοπιστία των δημόσιων οικονομικών της χώρας προσεχώς.  Ο προγραμματισμός για το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης θα πρέπει να είναι κατάλληλα στοχευμένος. Οι πόροι δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν για να ενδυναμωθεί το σημερινό παραγωγικό υπόδειγμα της οικονομίας. Θα πρέπει να έχουν ρόλο υποστήριξης για τις απαραίτητες υποδομές και δομικές αλλαγές που θα εκφράσουν ένα νέο υπόδειγμα μιας περισσότερο ανοικτής οικονομίας.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ: Για την ανάκαμψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα εκτεταμένο σχέδιο τον Μάιο του 2020.Η δέσμη θα στηρίξει κυρίως τις επενδύσεις σε πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακή μετάβαση. • Οι πόροι του ΕΤΑ θα προέλθουν από δανεισμό κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές και η άντληση δανείων θα παύσει έως τα τέλη του 2026. • Τα δανειακά κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δάνεια συνολικού ύψους έως €360 δισεκ. και επιχορηγήσεις έως €390 δισεκ. • Οι νομικές δεσμεύσεις για προγράμματα του ΕΤΑ ολοκληρώνονται την 31η Δεκεμβρίου 2023. Οι σχετικές πληρωμές θα γίνουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. • Συνολικά η Ελλάδα προβλέπεται να ωφεληθεί από το ΕΤΑ με €32 δισεκ., εκ των οποίων €19,3 δισεκ. αφορούν σε επιχορηγήσεις και €12,7 δισεκ. σε δάνεια

Η πολύχρονη πολιτική απερισκεψία έφερε  υψηλό οικονομικό λογαριασμό στην χώρα.

Η οικονομία και οι πολίτες τον πλήρωσαν στο ακέραιο.

Ελπίδα όλων είναι το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης να συμφωνηθεί τελικά, να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί απρόσκοπτα.

Οι ενδείξεις και οι ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν προσφέρουν περιθώριο ρεαλιστικής ελπίδας.

Βαδίζαμε στα τυφλά ως χώρα χωρίς εθνικό σχέδιο  ανάταξης δέκα χρόνια μετά την οικονομική κρίση.

Θα εξακολουθήσουμε να βαδίζουμε χωρίς σχέδιο;

ΙΟΒΕ -Προβλέψεις 20-21

 
Π. Τσακιρίδης

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα