Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: Η Ελλάδα πρέπει να εστιάσει στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες

Στην αναζήτηση της Ψηφιακής Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας

 
«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να προάγει τον οικονομικό μετασχηματισμό των χωρών ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και τις πρόσθετες δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας. Η χώρα μας, παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει, εξακολουθεί να έχει απόσταση απο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιβάλλεται πλέον να προχωρήσει με ταχύτητα και συνέπεια στην αναβάθμιση της ικανότητας της οικονομίας της και της ετοιμότητας της τεχνολογίας της ώστε να ανέβει στην κλίμακα της ανταγωνιστικότητας». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας κος Σίμος Αναστασόπουλος την 9η διαδικτυακή συζήτηση.

Στη συνέχεια ο προσκεκλημένος ομιλητής από το IMD κ. Χρήστος Καμπόλης, ανέλυσε την Έκθεση του IMD σχετικά με την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα 63 χωρών, στην οποία η Ελλάδα βελτίωσε την επίδοση της και κατέχει την 46η θέση πλέον. «Κοιτάζοντας τα 3 κυριότερα χαρακτηριστικά των χωρών που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα αντιλαμβανόμαστε ότι χρειαζόμαστε κατ’ αρχήν μία ολιστική προσπάθεια βελτίωσης της εκπαίδευσης αλλά και η προσαρμοστικότητά μας σε ατομικό και επιχειρηματικό επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε ότι «είναι απαραίτητη και η καλλίτερη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά». Οι έρευνες τεκμηριώνουν ότι η μελλοντική ετοιμότητα είναι ευθέως ανάλογη με την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομίας και των ΜΜΕ αλλά και η ατομική προσαρμοστικότητα στις τεχνολογίες επηρεάζει την εργασιακή παραγωγικότητα.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ. Ζαριφόπουλος, υπογράμμισε ότι οι συγκριτικοί δείκτες και οι εκθέσεις είναι εξαιρετικές γιατί μας υπενθυμίζουν ότι οι προσπάθειες πρέπει να γίνουν και μάλιστα γρήγορα. Η Ελλάδα έχει δρόμο ακόμη και χρειάζεται να εστιάσει στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες ώστε να αποκτήσουμε και περισσότερη προσαρμοστικότητα απέναντι στο καινούργιο και την αλλαγή. Υπογράμμισε επίσης ότι το μερίδιο των επιχειρήσεων απέναντι στην κατάρτιση των εργαζομένων τους είναι αποφασιστικής σημασίας και χρειάζεται να ενταθεί. Από την μεριά της πολιτείας έχουμε την εξαιρετική πρωτοβουλία «Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών» μία ασύγχρονη εκπαίδευση που παρέχει και πιστοποίηση.

Ο καθηγητής και ΓΔ διευθυντής του ΙΟΒΕ κος Νίκος Βέττας, τόνισε τη σημασία διαμόρφωσης πολιτικών που βασίζονται σε στοιχεία, και υπό αυτό το πρίσμα παρουσίασε «την αύξηση της παραγωγικότητας ως την μόνη λύση απέναντι στο δημογραφικό και τις άλλες αδυναμίες που παρουσιάζει η ελληνική πραγματικότητα». Η εφαρμογή της τεχνολογίας αλλά και η παραγωγή της τεχνολογίας με συγκεκριμένα κίνητρα και προσαρμογή στα καινούργια δεδομένα θα λειτουργήσει ως καταλύτης σε αυτήν την προσπάθεια, αλλά υπό μία τεράστια προϋπόθεση: την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας.

Η κα Ράνια Αικατερινάρη, διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ είπε εμφατικά ότι «Η συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, των ακαδημαϊκών φορέων και των συλλογικοτήτων πρέπει να είναι δεδομένη και αναμένεται να ενισχυθεί άμεσα και με τις δράσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.»

Η συζήτηση έκλεισε με την ΓΔ του Συμβουλίου Δρ Βενετία Κουσία: «Η τεχνολογία μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα αλλά μπορεί και να το μεγεθύνει αν δεν κάνουμε τα σωστά βήματα. Τα βήματα αυτά θα στοχεύουν στην κατάστρωση προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης, ειδικά των ηλικιών 30-50 χρονών, παρέχοντας τα σωστά κίνητρα προς τις εταιρείες που θα υιοθετήσουν και θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία, ώστε να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία.»

Σχετικά Άρθρα