Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο πρόγραμμα «SAVE» για την πρόληψη-αντιμετώπιση περιστατικών βίας στα παιδιά

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου “SAVE” – “Solution Against Violence in Europe”, “Αντιμετώπιση της Βίας στην Ευρώπη”, του προγράμματος DAPHNE III, που πραγματοποιήθηκε στην Λουμπλιάνα της Σλοβενίας.  

 
To SAVE επιδιώκει να διαμορφώσει ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης,   αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών βίας στα παιδιά με τη χρήση Καινοτόμων Εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT tools). Οι εταίροι του έργου εκπροσωπούν Περιφέρειες, Πανεπιστήμια και άλλους φορείς του κοινωνικού τομέα από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία. Από την Ελλάδα συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης και το έργο υλοποιείται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στη συνάντηση, εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν, η Δρ. Βλασάκη Κατερίνα (συντονίστρια του έργου), και η κοινωνιολόγος MSc Μαρκάκη Καλλιόπη (ειδική στην θεματική ενότητα του έργου για τη βία στα παιδιά).

Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε από τους εταίρους η πρόοδος που έχει επιτευχθεί κατά το πειραματικό στάδιο υλοποίησης του SAVE. Το πειραματικό στάδιο, στο οποίο βρίσκονται ταυτόχρονα και οι 6 συμμετέχουσες χώρες, αποτελεί τη δοκιμαστική διαδικασία υλοποίησης ενός προσχεδίου Μοντέλου ολοκληρωμένης παρέμβασης ενάντια στην παιδική κακοποίηση. Η ολοκληρωμένη παρέμβαση συνίσταται στην προώθηση πρότυπων και αποτελεσματικών δράσεων τόσο σε επίπεδο ευαισθητοποίησης και ανίχνευσης του φαινομένου όσο και σε επίπεδο θεραπείας και διοικητικής διαχείρισης συγκεκριμένων περιστατικών βίας. Σκοπός της διαδικασίας υλοποίησης του Μοντέλου είναι να εντοπιστούν τα κενά και οι αδυναμίες στο πεδίο εφαρμογής της κοινωνικής διοίκησης κάθε χώρας και τελικά να οριστικοποιηθεί και παραδοθεί στους φορείς και στις τοπικές κοινωνίες κατά τα τέλη Οκτωβρίου 2016.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη ξεκινήσει την πειραματική φάση του SAVE με τη διεξαγωγή επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να είναι σε θέση με τη συνεργασία ομάδων εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχίατρων να οργανώσει ειδικά θεματικά εργαστήρια στους τομείς πρόληψης & ανίχνευσης της παιδικής κακοποίησης. Κατά την διάρκεια των εργαστηρίων θα γίνει προσπάθεια εκμάθησης τρόπων αυτοπροστασίας και έτερο-προστασίας των παιδιών από την βία, παρακολούθηση video ανάλογου χαρακτήρα που θα αποτελέσουν το υλικό για την συζήτηση γύρω από τα στερεότυπα και τους μύθους που επικρατούν στα ζητήματα επιβολής βίας ενώ θα αναπτυχθούν ζητήματα που άπτονται των δικαιωμάτων των παιδιών. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών βίας, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης παρέμβασης του Μοντέλου, η Περιφέρεια Κρήτης κινείται στην κατεύθυνση της δημιουργίας Δικτύου φορέων ώστε να αναπτυχθεί μία ενιαία και δυναμική μορφή διοικητικής, εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης στην Κρήτη.

Σχετικά Άρθρα