Συνεργασία της Βιομηχανίας Τροφίμων με τα Πανεπιστήμια

Αυξημένο ενδιαφέρον για το Brokerage Event στη Θεσσαλονίκη

 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – Ποτών (ΣΕΒΤ) και η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FOODPRINT πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία το 1ο Brokerage event: «Η Έρευνα & η Καινοτομία: Το κλειδί για την ανάπτυξη» στη Θεσσαλονίκη παρουσία παραγωγικών και θεσμικών φορέων, υποδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της Βορείου Ελλάδος στην επιχειρηματικότητα.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούσης και χαιρέτισαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, της Γ.Γ.  Έρευνας & Τεχνολογίας και ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Το κύριο μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε με την παρουσίαση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life», που μίλησε για την έρευνα και την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ακολούθησαν οι παρουσιάσεις για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής ΤΠ για τη σημασία της δικτύωσης στην προώθηση της Έρευνας & Καινοτομίας και ακολούθησε Στρογγυλό Τραπέζι, με θέμα συζήτησης: «Βιομηχανία Τροφίμων & Ερευνητικοί Φορείς: Ενίσχυση της συνεργασίας τους μέσα από τον καθορισμό ερευνητικών προτεραιοτήτων και την ανάδειξη πετυχημένων μοντέλων συνεργασίας» στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων.  Στη συζήτηση έγινε σαφές ότι υπάρχουν εμπόδια στη συνεργασία των Ερευνητικών Ιδρυμάτων & Πανεπιστημίων με τη Βιομηχανία Τροφίμων καθώς και διαφορετικές προτεραιότητες αλλά και προσεγγίσεις μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητών. Παράλληλα όμως, αναδείχθηκαν οι ευκαιρίες και τα οφέλη που προκύπτουν από τις συνεργασίες τους και υποβλήθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις για τη βελτίωση του Ελληνικού συστήματος καινοτομίας.

Το επόμενο μέρος της εκδήλωσης αφορούσε στις παρουσιάσεις των ερευνητικών ομάδων από τους πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Συμμετείχαν συνολικά 12 ομάδες από το ΑΠΘ, ΑΤΕΙΘ, ΕΚΕΤΑ, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, Παν. Θεσσαλίας και ΤΕΙ Θεσσαλίας, όπου παρουσιάστηκαν οι συνθέσεις τους, τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και αποτελέσματα ενώ το τελευταίο μέρος της εκδήλωσης περιελάβανε τις Δράσεις Δικτύωσης, στη διάρκεια των οποίων έλαβαν χώρα οι συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Βιομηχανίας Τροφίμων και των ερευνητικών ομάδων.

Με αφορμή τη διεξαγωγή του Brokerage Event στη Θεσσαλονίκη ο κ. Ευάγγελος Καλούσης, (photo άνω), Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων-Ποτών δήλωσε: «Με την εκδήλωση αυτή καταφέρνουμε να αποδείξουμε ότι η επιτυχία και η διαρκής ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καλλιέργεια μιας κουλτούρας, που στηρίζει την καινοτομία και μιας νοοτροπίας δεκτικής απέναντι στη διαρκή βελτίωση και την αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη μιας Εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία, ενθαρρύνουμε τις συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων τροφίμων και του ερευνητικού ιστού της χώρας και αναπτύσσουμε δράσεις και μηχανισμούς, που βοηθούν τις επιχειρήσεις μας να στραφούν σε καινοτόμες δραστηριότητες». Και συνέχισε τονίζοντας: «Η δυναμική παρουσία τόσο της επιχειρηματικής όσο και της επιστημονικής κοινότητας σήμερα μας γεμίζει αισιοδοξία και δείχνει ότι το όραμα του ΣΕΒΤ, μια Ελλάδα ανάπτυξης, ευκαιριών, εκπαίδευσης και καινοτομίας μπορεί να γίνει πραγματικότητα».

 
INFO

Λίγα λόγια για τον ΣΕΒΤ

Ο ΣΕΒΤ,  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – Ποτών εκπροσωπεί το σύνολο της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων στην Ελλάδα την Ευρώπη και παγκοσμίως. Μέλη του συνδέσμου είναι οι κλαδικοί σύνδεσμοι αλλά και ατομικά πολλές επιχειρήσεις του χώρου των τροφίμων.

Ο κλάδος κατέχει τις τελευταίες δεκαετίες την πρώτη θέση στην ελληνική Βιομηχανία, με το 25% του συνόλου της Βιομηχανίας στην οποία δραστηριοποιούνται 1.225 επιχειρήσεις με περισσότερους από 360.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους. Ο κλάδος με ιστορία που ξεκινάει το 1782 είναι δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής με έντονη επενδυτική και εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Τα είδη διατροφής κατέχουν την 1η θέση και στον εξαγωγικό τομέα, κατέχοντας το 25% του συνόλου των εξαγωγών και συνολική αξία 6,250 δις. €.

Το μεγάλο ποσοστό στις εξαγωγές ειδών διατροφής κατέχουν τα προϊόντα της Ε.Β.Τ.&Π., με συνολική αξία 4,5 δις. €.

Αποστολή του ΣΕΒΤ, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο κρίσης που περνά η οικονομία της χώρας μας είναι η εστίαση στην ποιότητα και την ανάδειξη νέων κατευθύνσεων σε τρόφιμα που θα στηρίζουν την ελληνική οικονομία, την μεγέθυνση του παραγόμενου όγκου και τη μείωση τιμών, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Σχετικά Άρθρα