Τα δίκτυα CSR εκπροσωπούνται στη EU Multi-Stakeholder Platform

Το CSR Europe, εθνικός εταίρος του οποίου είναι το CSR HELLAS, επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, ως ένα από τα 28 συνολικά μέλη της πολύ-συμμετοχικής πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών (multistakeholder platform) για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

 
Παράλληλα με το CSR Europe, στην πλατφόρμα, η δημιουργία της οποίας  αποφασίστηκε τον Μάιο του 2017, συμμετέχουν επίσης ΜΚΟ, ερευνητικά ινστιτούτα, συνδικάτα και επιχειρήσεις, ενώ την Προεδρία της αναλαμβάνει ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Frans Timmermans.

 
Έργο των μελών της Πλατφόρμας θα είναι η:

  • υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εφαρμογή των SDGs σε επίπεδο ΕΕ
  • υποστήριξη και παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με εκδηλώσεις της Επιτροπής για τη βιώσιμη ανάπτυξη
  • συμβολή στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ τομέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • υποστήριξη στη διαδικασία δημιουργίας ενός Ετήσιου Βραβείου Βιωσιμότητας.

Η επιλογή του CSR Europe αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της συνεργασίας του φορέα και των εθνικών του εταίρων, όπως το CSR HELLAS, με την ΕΕ για την προώθηση της ατζέντας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (CSR / SDG) στην Ευρώπη και τη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος που μπορεί να υποστηρίξει το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την καινοτομία και τις συνεργασίες με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα και πλήρη λίστα με τα μέλη της

Σχετικά Άρθρα