Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε την TITAN Cement International

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη διοργάνωση τελετής Έναρξης της συνεδρίασης, υποδέχθηκε την TITAN Cement International S.A. στο πλαίσιο της έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, ο κ. Νέλλος Κανελλόπουλος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και εκπρόσωπος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καλωσορίζοντας την εταιρεία στο Χρηματιστήριο μεταξύ άλλων σημείωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχεται σήμερα την TΙΤΑΝ Cement Interantional, συνεχίζοντας μέσω αυτής την άνω των 107 χρόνων ιστορική σχέση του με τον Όμιλο ΤITAN.  Η παράλληλη εισαγωγή σε τρεις αγορές δημιουργεί ευκαιρίες ανάδειξης τόσο της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το ATHEX όσο και της ικανότητας του οικοσυστήματός του να εξυπηρετεί ποιοτικά και αποτελεσματικά τη διεθνή επενδυτική κοινότητα που εμπιστεύεται τον Τιτάνα. Η ενσωμάτωση του ανταγωνισμού άλλωστε αποτελεί κεντρικό στόχο της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς εδώ και χρόνια και η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει άλλη μια ευκαιρία να αναδείξει  τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα».

Ο κ. Νέλλος Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και εκπρόσωπος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ δήλωσε: «Η σημερινή μέρα ανανεώνει και συνεχίζει την ιστορική πορεία παρουσίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας του Ομίλου μας με το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Τιτάνας, με ενισχυμένο το διεθνές αποτύπωμά του και την ανταγωνιστικότητά του, θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης στην Ελλάδα, μεγιστοποιώντας την αξία που δημιουργεί για τους ανθρώπους μας, την κοινωνία, και τους μετόχους μας».

 
info

Σχετικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Η ιστορία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ξεκινά το 1902 με τη λειτουργία του πρώτου εργοστασίου στην Ελλάδα. Σήμερα, ο Όμιλος έχει εξελιχθεί σε μία διεθνή εταιρία που λειτουργεί εργοστάσια τσιμέντου σε 10 χώρες (ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Β. Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία), με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 27 εκατομμυρίων τόνων τσιμέντου και τσιμεντοειδών υλικών, ενώ έχει παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες. Ο ΤΙΤΑΝ απασχολεί περισσότερους από 5.500 εργαζομένους παγκοσμίως.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συμμετέχει ενεργά σε παγκόσμιες συνεργασίες και σε διεθνείς οργανισμούς που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 του ΟΗΕ.

 
Σχετικά με το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του το 1876, συμμετέχει σταθερά στην χρηματοοικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελείται από την εισηγμένη εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX)» (Σύμβολο: ΕΧΑΕ), το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ATHEXCSD)» και την «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών (ATHEXClear)». Ο Όμιλος διαθέτει την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τις κατάλληλες πιστοποιήσεις αναφορικά με τα παρακάτω:

  • Την οργάνωση και λειτουργία χρηματιστηριακών αγορών
  • Την εκκαθάριση συναλλαγών τόσο σε κινητές αξίες και παράγωγα προϊόντα, αποτελώντας έναν από τους 17 αδειοδοτημένους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους (CCP) στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 648/2012 (EMIR), παρέχοντας ήδη υπηρεσίες εκκαθάρισης σε όλες τις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧ) – την Αγορά Κινητών Αξιών, την Αγορά Παραγώγων και την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α).
  • Την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ιδιωτικού δικτύου για την πρόσβαση στο Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Οικοσύστημα, παρέχοντας σημεία πρόσβασης σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο (ATHEX Network).
  • Την παροχή συστημάτων λειτουργιών και υπηρεσιών στην χρηματοοικονομική κοινότητα (επενδυτικές εταιρίες, τράπεζες), λειτουργούς αγορών (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου – ΧΑΚ, Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου – ΔΕΣΦΑ και σύντομα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας – ΕΝΕΧ) και σε τρίτους (υπηρεσίες φιλοξενίας συστημάτων, ανάπτυξη εφαρμογών, κλπ.)

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως «Designated Offshore Securities Market (DOSM) υπό τον Κανονισμό S της SEC – USA, και υπό το MPFA του Hong Kong, προσφέρει μέσω των αγορών του λύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία σε επιχειρήσεις, επεκτείνει τις επενδυτικές επιλογές προσφέροντας ένα ασφαλές, σταθερό και αποτελεσματικό περιβάλλον, πλήρως εναρμονισμένο με διεθνείς πρακτικές και με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Έχει αποκτήσει το ISO 22301:2012 το οποίο αποτελεί διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας για όλες τις εταιρίες του, περιλαμβάνοντας όλες τις λειτουργίες του καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει.

Οι εταιρίες του Ομίλου είναι ενεργά μέλη των οργανώσεων: Federation of European Securities Exchanges (FESE), World Federation of Exchanges (WFE), Federation of European and Asian Stock Exchanges (FEAS), European Central Securities Depositories Association (ECSDA) και European Association of CCP Clearing Houses (EACH)

Σε μία περίοδο όπου ο ρόλος των αγορών κεφαλαίου στην αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης εταιριών είναι σημαντικά αναβαθμισμένος, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει λάβει σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προωθήσει τις Ελληνικές εταιρίες στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε εδώ και στην ιστοσελίδα www.athexgroup.gr

Σχετικά Άρθρα