Το «E» το «S» και το «G» ως εργαλείο στρατηγικής διαφοροποίησης

Η υποχρεωτική αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την αποστολή και το επιχειρηματικό μοντέλο μίας επιχείρησης στηρίζεται στην συμπερίληψη

 
Ομιλία της κ. Μ. Αλεξίου Προέδρου του CSR HELLAS στο 1ο Athens ESG Forum

 
Με την επιστημονική συνεργασία του CSR HELLAS, πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου, το 1ο Athens ESG Forum από το περιοδικό Finance Pro και την Boussias, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και με την Τιμητική Υποστήριξη του Hellenic Alumni Association.

Περισσότεροι από 30 ομιλητές, προερχόμενοι από διαφορετικούς χώρους (θεσμικοί φορείς, επενδυτές, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί, σύμβουλοι, ΜΚΟ, κλπ) συμμετείχαν στο συνέδριο  μεταφέροντας τις απόψεις τους σχετικά με την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG, τα πρότυπα και τις εξελίξεις σχετικά με τη μέτρηση και την ταξινομία, τη σημασία καθενός από τα κριτήρια και τις προκλήσεις και δυσκολίες στην εφαρμογή τους καθώς και το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας μέσα από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και τις υποχρέωσης για στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης τόσο για τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και για τις μικρομεσαίες στο συνέδριο.

Η κ. Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του CSR HELLAS, συμμετείχε σε πάνελ σχετικά με την πρόκληση του κριτηρίου που αφορά στον κοινωνικό αντίκτυπο (κριτήριο S). Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις σημαντικές αλλαγές που διατυπώνει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., η κ. Μ. Αλεξίου τόνισε ότι δεν εξαντλείται στην αύξηση των εταιρικών υποχρεώσεων για μέτρηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με το «E», το «S» και το «G», αλλά εισηγείται και επιβάλλει την αναγνώριση δικαιωμάτων στους «συμ-μετόχους», τους stakeholders, μίας επιχείρησης στην ενημέρωση για τα ουσιώδη θέματα που τους αφορούν και τα οποία επηρεάζονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όπως σημείωσε σχετικά η κ. Μ. Αλεξίου: “Η υποχρεωτική αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την αποστολή και το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί μία επιχείρηση – όπως την οραματίζεται η νέα πολιτική της ΕΕ- στηρίζεται στην συμπερίληψη, δηλαδή στην ενσωμάτωση με σταθμισμένο οικονομικό τρόπο των σημαντικότερων, τουλάχιστον, ανησυχιών και των προσδοκιών (ειδικά σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή) των κύριων συμμετόχων μίας (κάθε) επιχείρησης στην λειτουργία της και κυρίως στην λήψη αποφάσεων για την βιωσιμότητά της (δηλ. μία υγιή κερδοφορία που συνδέεται και συνεπάγεται «ικανότητα παραγωγής – δημιουργίας- αξίας σε βάθος χρόνου»).”

Η κ. Μ. Αλεξίου ανέδειξε τη σημασία του κοινωνικού αντίκτυπου στην επόμενη μέρα και σε σχέση με την παρούσα φάση στην οποία πρότυπα και επιχειρήσεις παρουσιάζουν αδυναμία να το καταγράψουν με περισσότερα στοιχεία και δεδομένα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων ESG.

“Η ωριμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν και να αξιοποιήσουν το E, το S και το G ως εργαλείο στρατηγικής διαφοροποίησης και «επικράτησης» σε μία παγκόσμια αγορά που αναγκαστικά θα αλλάξει εστιαζόμενη σε περισσότερη αξία με λιγότερη κατανάλωση είναι δεδομένη” σημείωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κ. Αλεξίου.

Σχετικά Άρθρα