Τρεις προτεραιότητες για επιτυχία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Η BCG παρουσιάζει την ετήσια έκθεση “Creating People Advantage” για το 2021

Η διεθνής συμβουλευτική εταιρεία Boston Consulting Group (BCG) δημοσίευσε στις 30 Ιουνίου την ετήσια έκθεση “Creating People Advantage 2021: The Future of People Management Priorities”, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Συνδέσμων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (World Federation of People Management Associations, WFPMA). Η BCG και η WFPMA συνεργάζονται από το 2008 στην εκπόνηση σχετικών ερευνών, και η φετινή έκδοση είναι η εκτενέστερη, με περισσότερους από 6,600 συμμετέχοντες από 113 χώρες.

Από τα βασικά ευρήματα της έρευνας, η Boston Consulting Group προτάσσει τρεις προτεραιότητες για επιτυχία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού:

Πρώτον, αναδεικνύεται η ανάγκη της ψηφιοποίησης και της χρήσης νέων τεχνολογιών, ειδικά σε ζητήματα που σχετίζονται με τα νέα «υβριδικά» μοντέλα εργασίας. Η επιτυχής μετάβαση σε νέους τρόπους εργασίας στην μετά-COVID εποχή θα απαιτήσει την εκτεταμένη και καινοτόμο ένταξη ψηφιακών τεχνολογιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων και την καθημερινότητα των εργαζομένων.

Δεύτερον, η έρευνα επιβεβαιώνει το ρόλο που αποκτά η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού ως «στρατηγικός εταίρος» των επιχειρησιακών μονάδων των οργανισμών. Οι απαντήσεις της έρευνας δείχνουν πως 67% των συμμετεχόντων θεωρεί πως μια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να επηρεάσει και να υποστηρίξει τη στρατηγική και το όραμα ενός οργανισμού και την υλοποίηση τους συνολικά.

Τρίτον, αποτυπώνονται οι ραγδαίες αλλαγές στις προσδοκίες των εργαζομένων, και η σημασία της ικανότητας ενός οργανισμού να ανταποκριθεί σε αυτές. Η Boston Consulting Group τονίζει πως η πλειονότητα των συμμετεχόντων (85%) θεωρούν καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας ενός οργανισμού την έμφαση στις ανάγκες και προσδοκίες των εργαζομένων, και διαπιστώνουν ως μία από τις κυριότερες προκλήσεις την δυνατότητα των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν γρήγορα σε αυτές, αξιοποιώντας νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τρόπους εργασίας.

Η Ελλάδα είχε σημαντική συμμετοχή στην έρευνα, που υλοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία της Boston Consulting Group με τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ), εθνικού φορέα συνεργασίας με τον WFPMA. Ο Σύνδεσμος συντόνισε και έλαβε απαντήσεις από 131 επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού, καλύπτοντας 15 παραγωγικούς τομείς και κατατάσσοντας την Ελλάδα ως μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή αναλογικά με τον πληθυσμό της στην έρευνα παγκοσμίως. Σε σύγκριση με τα παγκόσμια αποτελέσματα, η Ελλάδα αξιολογείται ιδιαίτερα υψηλά σε θέματα υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο (15 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο), ενώ υστερεί στη ψηφιοποίηση στο τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (5 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο). Κοιτώντας μπροστά, οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα προβάλλουν τα θέματα αναγνώρισης και ανταμοιβής ως κομβικής σημασίας για το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η Boston Consulting Group συνεργάζεται με επικεφαλής επιχειρήσεων και κοινωνικούς φορείς για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων και την αξιοποίηση των μεγαλύτερων ευκαιριών παγκοσμίως. Η BCG ήταν πρωτοπόρος στην επιχειρηματική στρατηγική όταν ιδρύθηκε το 1963. Σήμερα, συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, με στόχο να υιοθετήσουν μια λογική μετασχηματισμού, που να ωφελεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και να κινητοποιεί τους οργανισμούς να αναπτυχθούν, να οικοδομούν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ), ιδρύθηκε το 1978 από εμπνευσμένους για την εποχή τους επαγγελματίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό τη προαγωγή του θεσμού και του έργου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και την ανάπτυξη και σύσφιξη των επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των μελών της. Σήμερα αριθμεί πάνω από 900 μέλη πανελλαδικά από περίπου 300 μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Σχετικά Άρθρα