Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και ΟΑΕΔ

Στην υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας προχώρησε, την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας θα επιχειρηθεί η μεγαλύτερη διασύνδεση και αλληλεπίδραση του ΟΑΕΔ με τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου και η διερεύνηση της ζήτησης των προσόντων και των δεξιοτήτων, από πλευράς των επιχειρήσεων, σε συγκεκριμένους τομείς. Παράλληλα, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ένταξης στην αγορά εργασίας που θα προσφέρουν τις κατάλληλες δεξιότητες, φιλοδοξούμε να επιταχυνθούν οι παραγωγικοί ρυθμοί.

 
Κεντρικά σημεία, στο πλαίσιο των δράσεων που περιλαμβάνει το μνημόνιο, είναι επίσης, η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του ΟΑΕΔ και των επιχειρήσεων, η συνεχής συμβουλευτική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, καθώς επίσης η προώθηση της απασχόλησης και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας

 
Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου, Νικόλαος Μπακατσέλος, δήλωσε: «Η ισχυροποίηση, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της οικονομίας μας, συνδέεται άρρηκτα με την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο υιοθετώντας αυτή την αρχή έχει θέσει ως προτεραιότητά του τη διαμόρφωση συνεργασιών, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και μια σειρά από παρεμβάσεις που θα διαμορφώσουν ένα υγιές και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα τροφοδοτείται από ένα ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ, κινείται σε αυτή την κατεύθυνση συμπόρευσης, για την προώθηση αυτού του αναπτυξιακού οράματος».

 
Από την πλευρά του ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης σημείωσε: «Ο νέος ΟΑΕΔ συνεργάζεται και συμπράττει με κοινωνικούς και επιχειρηματικούς φορείς για την υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση και στενότερη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο εξωστρέφειας του Οργανισμού εντάσσεται και η νέα συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο που στοχεύει στην αποτελεσματικότερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων και στην ταχύτερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω νέων προγραμμάτων και δράσεων».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Δρ. Βενετία Κουσία, ανέφερε: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ και Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου είναι το αποτέλεσμα πολύχρονων σχέσεων εμπιστοσύνης, οι οποίες υπό την κατάλληλη ηγεσία, και των δύο οργανισμών, κατέληξαν σε ένα θεσμοθετημένο εργαλείο. Με το Μνημόνιο φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο δράσεων που θα έχει διπλό σκοπό: α) τη δημιουργία επαφών και σχέσεων του ΟΑΕΔ με την επιχειρηματική κοινότητα – κάτι που είναι από τα αδιαμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Επιμελητηρίου β) την ανίχνευση των διαφόρων επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες σε συγκεκριμένους κλάδους – προτεραιότητες ώστε να προχωρήσουν στην ανάπτυξη.  Με αυτή τη γνώση θα μπορεί ο ΟΑΕΔ να ενισχύσει την παροχή των συγκεκριμένων θεματικών που απαιτούνται στα συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας».

 
Ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου, σημείωσε: «Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΟΑΕΔ και Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου θέτει όλες τις προϋποθέσεις για μία δυναμική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων προς όφελος της βελτίωσης των δεξιοτήτων και της ενίσχυσης της ποιοτικής απασχόλησης. Ταυτόχρονα αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει το Επιμελητήριο από τη Δημόσια Διοίκηση σε θέματα μεταφοράς καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών της χώρας μας».

Σχετικά Άρθρα