Υψηλότερες ταχύτητες

Η  πολιτική παραγωγή έργου όταν είναι προσανατολισμένη  σε  στοχευμένα αποτελέσματα και ευθυγραμμισμένη με κεντρικό σχέδιο προτεραιοποιημένων δράσεων είναι παραγωγική για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας.

 
Οι προκλήσεις της εποχής δημιουργούν, σε αρκετές   κυβερνήσεις, την ανάγκη ενός συντονιστή (οργάνωσης –λύσεων και δημιουργικής διαταραχής) ανα υπουργείο που θα εργάζεται  να μεταφράσει:

-τις  προτεραιότητες  σε στοχευμένες οδηγίες εφαρμογής συνεπών και συνεχών μεταρρυθμίσεων ουσίας ,

-τις κυβερνητικές δεσμεύσεις  σε δομική ένταξη στα πεδία δράσης με απολογιστική και προϋπολογιστική ταυτότητα ποιότητας, χρηστικότητας και  σκοπιμότητας,

-την πρόληψη της κοινωνίας και την θωράκιση και εκσυγχρονισμό των υποδομών λόγω της επιδημίας και της κλιματικής αλλαγής σε εισαγωγή νέων υγειονομικών, περιβαλλοντικών και κυβερνητικών εργαλείων

– τις ευκαιρίες επενδύσεων από υπόθεση εργασίας ρουτίνας σε καθημερινή ενασχόληση αναζήτησης, προώθησης και ένταξης σε φιλοεπενδυτικό περιβάλλον  μακροπρόθεσμης  απόδοσης

-την εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών  σε οργανική μέθοδο εργασιακού προσανατολισμού  βάση σχεδίου

-την απορρόφηση κονδυλίων ανάπτυξης με καθημερινή λογοδοσία συνεχούς ελέγχου

Η δυναμική του ιδιωτικού τομέα και η ικανότητα συνεχών αλλαγών, το πνεύμα προσαρμογής, αναζήτησης και επέκτασης μπορεί να διασπαρεί οργανικά στην αντίληψη διακυβέρνησης και κρατικής οργάνωσης με θετικά αποτελέσματα.

Η εποχή των συνεχών ανατροπών, της  διαρκούς αλλαγής και των μεταβαλλόμενων συνθηκών εκτός της ψυχραιμίας,  θα χρειαστεί σχέδιο, όραμα, θέληση, επιμονή και δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Η αποδοτική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών (του κοινωνικού τομέα) για την επεξεργασία, εντοπισμό, ιεράρχηση και επίλυση των πλέον κρίσιμων προβλημάτων  θα είναι πολύτιμο μάθημα θετικής ανατροφοδότησης για περαιτέρω έμπνευση ως πρότυπο ουσιαστικής επίλυσης προβλημάτων και προκλήσεων. Οι προκλήσεις θα ενταθούν και τα ανεπίλυτα προβλήματα  θα μεγεθύνουν τις προκλήσεις-η εποχή επιτάσσει  ο δημόσιος τομέας να ενσωματώσει τα εργαλεία απόδοσης και αποτελεσμάτων του ιδιωτικού τομέα προς όφελος  της κοινωνίας.

Η ανάκαμψη θα έρθει από την ανήσυχη και δημιουργική  ελεύθερη αγορά. Η δημιουργία νέου πλούτου μέσω της ιδιωτικής οικονομίας είναι ο ασφαλέστερος δρόμος ανάταξης για την κοινωνία – οφείλει να είναι ανοικτός από κυβερνητικά εμπόδια κάθε είδους. Η είσοδος και του δημοσίου τομέα σε αυτόν τον δρόμο-μοντέλο ανάπτυξης  με την σύμπραξη του ιδιωτικού θα μεταβάλει τον δρόμο σε λεωφόρο για μια ευημερούσα κοινωνία. Οι ταχύτητες είναι δοκιμασμένες και σε ανώμαλους δρόμους. Ο καταλύτης  υπάρχει. Το καύσιμο είναι πολύτιμο. Η σύνθεση των υγιών  δυνάμεων είναι αναγκαία και πολύτιμη όσο ποτέ για την χώρα.

Ενώ οι κυβερνήσεις καλούνται εκ των πραγμάτων  να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε συνθήκες αβεβαιότητος, δημοσιονομικών και νομισματικών περιορισμών και κινήσεων εξισορρόπησης,  η διαμόρφωση της λεωφόρου ταχείας ανάκαμψης  και επιβίωσης,  η επείγουσα χάραξη μιας νέας πορείας και προτύπου ανάπτυξης, θα απαιτήσει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιων και κυβερνητικών οργανισμών και εργαζομένων.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής του δημοσίου τομέα  πρέπει να εργασθούν για να χτίσουν γέφυρες στην ευκαιρία.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής του ιδιωτικού τομέα  πρέπει να εργασθούν για να θωρακίσουν τις γέφυρες, να πολλαπλασιάσουν τις ευκαιρίες και να ενσωματώσουν την δημιουργική αντίληψη και τις απαράμιλλες δεξιότητές τους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Π. Τσακιρίδης

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα