Χρέος στο 175% του ΑΕΠ το 2020

Με το βασικό σενάριο της Κομισιόν το ελληνικό χρέος θα είναι στο 175% του ΑΕΠ το 2020, σύμφωνα με τον  επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων  της ΕΕ, Π. Μοσκοβισί, σημειώνοντας παράλληλα ότι  πολλές χώρες έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες εξυπηρέτησης του χρέους τους σε σχέση με την Ελλάδα.

 
Απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας Ν. Χουντή, ανέφερε πως με το βασικό σενάριο της Κομισιόν το ελληνικό χρέος θα είναι στο 175% του ΑΕΠ το 2020, ενώ παραθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία σε βραχυπρόθεσμο τουλάχιστον ορίζοντα αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρώνουν ετησίως, για την εξυπηρέτηση του χρέους τους, ποσοστό επί του ΑΕΠ μεγαλύτερο από το περίπου 12% που πληρώνει σήμερα η Ελλάδα. Οι χώρες αυτές είναι η Ιταλία που πληρώνει 20,4% επί του ΑΕΠ, η Ισπανία 18,8%, η Κροατία 16%, η Γαλλία 14,5%, το Βέλγιο 13,9%, ενώ σχετικά με το όριο του 15%, ως όριο βιωσιμότητας των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών, ο κ. Μοσκοβισί τονίζει πως περιλαμβάνεται στις κατευθύνσεις του ΔΝΤ σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους. Σχετικά  με το ζήτημα της διαφωνίας μεταξύ των Θεσμών για το ποιος θα έχει τον τελευταίο λόγο στην αξιολόγηση του χρέους, που θέτει η ερώτηση του ευρωβουλευτή, περιορίζεται να σημειώσει πως η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους βασίζεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), που προβλέπει ότι η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και, «εφόσον είναι σκόπιμο και εφικτό», επίσης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Σχετικά Άρθρα