Χωρίς δισταγμό – Στα σχολεία η εκστρατεία του ΣΕΒ για τα Επαγγέλματα με Μέλλον #SEV4jobs

Η πολυετής απροθυμία, των φορέων χάραξης πολιτικής, να αναλάβουν δράση, έχει αφήσει κρίσιμους τομείς και πεδία της οικονομίας και της κοινωνίας στην τύχη τους.

Την απαραίτητη, αναγκαία και επείγουσα παρακίνηση των μηχανισμών του κράτους για ανάληψη δράσης, βάση προτάσεων που προκύπτουν από ενδελεχή έρευνα στην καρδιά της πραγματικής οικονομίας, αναλαμβάνει για ακόμη μια φορά ο ΣΕΒ, ως ηγέτης της δημιουργικής ορμής, της τεχνοκρατικής δράσης και του ολικής σχεδίου.

Οι 20 προτάσεις του ΣΕΒ σχετικά με το επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης, με έμφαση στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την αποτελεσματική διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις και τον κόσμο της εργασίας, θα έπρεπε να εισαχθεί προς καθημερινό μάθημα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Η δε εκστρατεία – πρωτοβουλία του ΣΕΒ Η Ελλάδα παράγει, για τις Νέες δεξιότητες και τα Επαγγέλματα με Μέλλον, θα όφειλε να ξεκινήσει στα σχολεία της χώρας, με πανελλαδική κάλυψη από τα ΜΜΕ.

Οι διαπιστώσεις κάποια στιγμή όταν παραμένουν διαπιστώσεις ωφελούν τις δυνάμεις αδράνειας. Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός των νέων της χώρας δεν ωφελεί τους ίδιους. Η ατζέντα πρέπει να αλλάξει.

Αυτή η νέα μεγάλη μεταρρυθμιστική πρόκληση όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ μας αφορά όλους.

Και όπως ο ίδιος επισήμανε, λέγοντας τα πράγματα με το όνομα τους και ανοίγοντας τα μάτια κάθε φορέα, ο ΣΕΒ έχει επανειλημμένα καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις για την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη φορολογία, και άλλα, ως κρίσιμες προϋποθέσεις για το άλμα προς τα εμπρός. Όμως, η αναβάθμιση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η κάλυψη του χάσματος γνώσης και δεξιοτήτων είναι ο πλέον κρίσιμος συντελεστής ανάπτυξης και ευημερίας στο κατώφλι της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ο κ. Φέσσας τόνισε το διαρθρωτικό πρόβλημα των αστοχιών της τεχνικής, τεχνολογικής και επαγγελματικής μας εκπαίδευσης και κατάρτισης, που σηματοδοτεί την αποτυχία του εκπαιδευτικού μας συστήματος να ευθυγραμμιστεί με τις σημερινές παραγωγικές προκλήσεις. Αποτέλεσμα είναι οι επιχειρήσεις να μην βρίσκουν τις δεξιότητες που αναζητούν και πολλοί συμπολίτες μας να μην βρίσκουν δουλειά. Είναι ενδεικτικό ότι το 35% των επιχειρήσεων του δείγματος στην έρευνα του ΣΕΒ αδυνατεί να βρει εργαζόμενους και στελέχη με τις κατάλληλες δεξιότητες, τη στιγμή που η ανεργία στη χώρα μας, παραμένει η υψηλότερη στην Ευρώπη.

Π. Τσακιρίδης

mywaypress.gr

Σχετικά Άρθρα