Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Αύξηση κερδοφορίας και ανθεκτικότητα, παρά τις αντίξοες συνθήκες

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε σταθερό κύκλο εργασιών και αύξηση της κερδοφορίας, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Η άμεση αντίδραση του Ομίλου στις αλλαγές που επήλθαν στις αγορές, ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων και η στοχευμένη στρατηγική, συνέβαλαν καθοριστικά στις θετικές αυτές επιδόσεις. H επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τις κοινές προσπάθειες διοίκησης και εργαζομένων για τη διασφάλιση της υγείας και της ζωής των εργαζομένων του Ομίλου και των οικογενειών τους, καθώς και των συνεργατών, των πελατών και των τοπικών κοινωνιών, αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση της για τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2020 η Titan Cement International SA (Euronext Brussels, ATHEX και Euronext Paris, TITC). Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

 
Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Επισκόπηση Α’ εξαμήνου 2020

Μετά την απότομη κάμψη της δραστηριότητας του Ομίλου που ήρθε ως αποτέλεσμα της εφαρμογής έκτακτων περιοριστικών μέτρων το Μάρτιο και τον Απρίλιο, οι πωλήσεις στις περισσότερες αγορές μας, κατέγραψαν σημαντική ανάκαμψη το Μάιο και τον Ιούνιο. Ο κατασκευαστικός κλάδος χαρακτηρίστηκε αναγκαία δραστηριότητα στις αγορές στις οποίες έχει παρουσία ο Όμιλος, με αποτέλεσμα όλα τα εργοστάσια τσιμέντου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, καλύπτοντας τη ζήτηση στις τοπικές αγορές. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου TITAN κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε €786,3 εκ., παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος (+0,1%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος.

Οι στοχευμένες περικοπές δαπανών, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες τιμές στερεών καυσίμων και τη γενικότερη ανθεκτικότητα των τιμών στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο του έτους. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12% και έφθασαν στα €136,8 εκ., ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 17,4% από 15,6% το πρώτο εξάμηνο του 2019. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά €9 εκ. και ανήλθαν σε €22,4 εκ.

Ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ανέφερε σχετικά:  «Ανταποκριθήκαμε με μεγάλη ταχύτητα και ευελιξία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Έτσι μπορέσαμε, και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων μας, αλλά και να βελτιώσουμε την κερδοφορία σε δύσκολες συνθήκες αγοράς .»

Οι πωλήσεις στην αρχή του έτους ξεκίνησαν δυναμικά, αλλά στη συνέχεια επηρεάστηκαν από την εξάπλωση του κορονοϊού και την επακόλουθη επιβράδυνση των αγορών. Η ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου το Μάιο και τον Ιούνιο αντιστάθμισε εν μέρει την πτώση, με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις να πλησιάσουν τα επίπεδα της περσινής χρονιάς.

Οι πωλήσεις τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες επηρεάστηκαν από τη μείωση των εξαγωγών από την Ελλάδα και τη μειωμένη προσφορά ιπτάμενης τέφρας στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να καταγραφεί πτώση 2% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος κατέγραψαν αύξηση 1,3% και οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 2,6%.

 
Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το Α’ εξάμηνο 2020

-ΗΠΑ

Η Titan America διατήρησε τη θετική της πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και η λειτουργία των δραστηριοτήτων της συνεχίστηκε αδιάλειπτα, παρά την ήπια επιβράδυνση που σημειώθηκε στη ζήτηση κατά το δεύτερο τρίμηνο. Τον Απρίλιο οι συνέπειες των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού επηρέασαν κυρίως τον σταθμό εισαγωγής του Ομίλου μας Essex, που εξυπηρετεί τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης. Το Μάιο και τον Ιούνιο, οι πωλήσεις στις αγορές των ΗΠΑ στις οποίες δραστηριοποιούμαστε αυξήθηκαν αντανακλώντας τη ζήτηση που είχε συσσωρευτεί και τον Ιούνιο η εικόνα ήταν πλέον θετική.

Η λειτουργική κερδοφορία και τα περιθώρια αυτής βελτιώθηκαν, χάρη στη στοχευμένη διαχείριση των δαπανών και στις χαμηλότερες τιμές καυσίμων. Σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους στόχους για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός μας, ο Όμιλος προέβη σε επενδύσεις για τη μετάβαση των εργοστασίων τσιμέντου από τη χρήση στερεών καυσίμων στο φυσικό αέριο. Το εργοστάσιο Roanoke στη Βιρτζίνια ήδη λειτουργεί με φυσικό αέριο σε ποσοστό της τάξης του 90%, ενώ το εργοστάσιο Pennsuco στη Φλόριντα βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στην έναρξης λειτουργίας του με φυσικό αέριο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα €475,5 εκ., καταγράφοντας αύξηση 0,8%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €87,1 εκ., καταγράφοντας αύξηση 3,5%, ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε σε 18,3% από την αρχή του έτους έως σήμερα.

 
-Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Η πορεία της ελληνικής αγοράς στην αρχή του έτους ήταν καλύτερη σε σύγκριση με το 2019, αλλά αναχαιτίστηκε απότομα με το ξέσπασμα της πανδημίας και την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων στα μέσα Μαρτίου. Η ζήτηση, ωστόσο, ανέκαμψε το Μάιο και τον Ιούνιο. Σε γενικές γραμμές, η εγχώρια αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο κινήθηκε σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα του προηγούμενου έτους, καθώς ορισμένα έργα τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας ανέκτησαν το ρυθμό τους και παράλληλα η ζήτηση στα μικρής κλίμακας κατασκευαστικά έργα του ιδιωτικού τομέα διατηρήθηκε σε καλά επίπεδα. Θετική ήταν η επίδραση από την πτώση των τιμών καυσίμων. Στον αντίποδα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα μεταξύ των οποίων δραστηριοποιείται ο Όμιλος, όπου το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι φέτος υψηλότερο. Οι εξαγωγές, οι οποίες είχαν ήδη προγραμματιστεί σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του 2019 λόγω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS), συρρικνώθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, λόγω της κάμψης του διεθνούς εμπορίου και της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων σε χώρες όπου εξάγει ο Όμιλος. Οι εξαγωγές ανέκαμψαν στο τέλος της περιόδου.

Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τον τομέα Ελλάδος και Δυτικής Ευρώπης τους πρώτους έξι μήνες του έτους μειώθηκε κατά 7,8%, φθάνοντας στα €113,7 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €8,2 εκ., σημειώνοντας πτώση κατά 16,4%.

 
-Νοτιοανατολική Ευρώπη

Μετά τη χαλάρωση των αυστηρών μέτρων που εφαρμόστηκαν λόγω του κορονοϊού, η ζήτηση ανέκαμψε το Μάιο και τον Ιούνιο, ωφελούμενη από τις ισχυρές υποκείμενες τάσεις της περιοχής. Επιπλέον, η οικονομική κινητικότητα, συνδεδεμένη με την εκλογική περίοδο που συνέπεσε σε κάποιες από τις χώρες της περιοχής, ενίσχυσε τη ζήτηση. Τα επίπεδα του κύκλου εργασιών αντανακλούν το συνδυασμό των χαμηλότερων πωλήσεων και της ανθεκτικότητας των τιμών. Η κερδοφορία ευνοήθηκε από τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές καυσίμων και ενέργειας, καθώς και από την αποτελεσματική περικοπή των δαπανών.

Ο κύκλος εργασιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 σημείωσε πτώση 3,9% και διαμορφώθηκε στα €115,9 εκ. ενώ, χάρη στο ευνοϊκό περιβάλλον τιμών και στα χαμηλότερα κόστη παραγωγής, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφθασαν στα €39,1 εκ., σημειώνοντας αύξηση 19,0% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

 
-Ανατολική Μεσόγειος

Μετά την έντονη άνοδο του 4,4% που κατέγραψε η αγορά της Αιγύπτου το πρώτο τρίμηνο, με το ξέσπασμα της πανδημίας σημειώθηκε απότομη πτώση της ζήτησης στο δεύτερο τρίμηνο. Η εξάπλωση της πανδημίας επηρέασε τον κλάδο κατασκευών και η συνολική κατανάλωση τσιμέντου το πρώτο εξάμηνο του έτους κατέληξε σε επίπεδα κατά -3,3% χαμηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι τάσεις και οι διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά παρέμειναν αμετάβλητες. Οι τιμές παρέμειναν χαμηλές λόγω της πλεονάζουσας προσφοράς, αν και οι θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς συνεχίζουν να ισχύουν στο ακέραιο, όπως καταδεικνύουν τα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα και η ζήτηση για κατασκευή κατοικιών.

Η τουρκική αγορά επίσης κινήθηκε σχετικά δυνατά στις αρχές του έτους, αλλά στη συνέχεια οι συνέπειες του κορονοϊού και τα έκτακτα μέτρα που επιβλήθηκαν αναχαίτισαν την πορεία της. Ωστόσο, η κατασκευαστική δραστηριότητα στις αγορές μας δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα. Η ζήτηση ενισχύθηκε από τα δημόσια έργα και, επιπλέον, η κυβέρνηση καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να τονώσει την αγορά κατοικίας, παρέχοντας χαμηλότοκα και μεγάλης διάρκειας δάνεια για κατασκευή ορισμένου τύπου κατοικιών. Παράλληλα με την ανταπόκριση στην εσωτερική ζήτηση, η Adocim, θυγατρική του Ομίλου στην Τουρκία, αναπτύσσει με επιτυχία μια δυναμική στρατηγική εξαγωγών.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του τομέα της Ανατολικής Μεσογείου αυξήθηκε κατά 16,4% το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ η λειτουργική κερδοφορία, η οποία βρισκόταν σε αρνητικό έδαφος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, απέκτησε θετικό πρόσημο, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου του 2020 να διαμορφωθούν στα €2,3 εκ.

 
-Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η αγορά κινήθηκε δυναμικά στις αρχές του έτους και οι πωλήσεις αυξήθηκαν, ενώ στη συνέχεια παρατηρήθηκε επιβράδυνση εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας. Στη συνέχεια, οι πωλήσεις ανέκαμψαν τον Μάιο και τον Ιούνιο. Συνολικά σε τοπικό νόμισμα, η αύξηση του κύκλου εργασιών και η μείωση του κόστους καυσίμων οδήγησαν σε βελτίωση της κερδοφορίας της κοινοπραξίας μας Apodi. Σε νόμισμα ευρώ όμως, οι πωλήσεις και η κερδοφορία μειώθηκαν, λόγω της διολίσθησης του Ρεάλ Βραζιλίας, BRL.

 
Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €69 εκ. και ήταν υψηλότερες κατά €14,9 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα υψηλότερα επίπεδα των λειτουργικών κερδών (EBITDA), τη μείωση των επενδυτικών δαπανών και τον περιορισμό των απαιτούμενων κεφαλαίων κίνησης.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €40,5 εκ., έναντι €53,3 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2020 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €807,9 εκ. και ήταν χαμηλότερος κατά €27,8 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2019. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα €240 εκ.

Στις 19 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργοποίησε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών για την απόκτηση έως ενός εκατομμυρίου μετοχών της TCI και συνολικού ανώτατου ποσού €10 εκ. Την περίοδο από τις 20 Μαρτίου 2020 έως τις 4 Ιουνίου 2020, ο Όμιλος απέκτησε 786.278 μετοχές συνολικής αξίας €8.811.922. Στις 30 Ιουνίου 2020, ο Όμιλος κατείχε συνολικά 5.555.674 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 6,74% του μετοχικού κεφαλαίου της TCI.

 
Μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα

Δεδομένων των χαμηλότερων επιτοκίων που διαμορφώθηκαν στην αγορά, ο Όμιλος αξιοποίησε την ευκαιρία για να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης και να επεκτείνει τη διάρκεια του χρέους του. Στις 29 Ιουνίου 2020 η Titan Global Finance Plc (TGF), θυγατρική εταιρία χρηματοδότησης του Ομίλου, ανακοίνωσε πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους όλων των ανεξόφλητων ομολογιών της έκδοσης με λήξη το 2021, συνολικού ύψους €300 εκ. Την ίδια ημέρα η TGF ανακοίνωσε την πρόθεση έκδοσης νέων ομολογιών ύψους €250 εκ.

Στις 2 Ιουλίου, η TGF ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της προσφοράς ομολογιών ύψους €250 εκ. λήξης το 2027, με ετήσιο επιτόκιο 2,75% και με την εγγύηση της Titan Cement International S.A. και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά ομολογιών με λήξη το 2021, συνολικού ποσού €109.342.000, καθώς επίσης για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού δανεισμού.

 
Οικονομικά Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2020

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε μείωση 5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και διαμορφώθηκε στα €401,5 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν σε όλες τις περιοχές, εκτός της Ελλάδας και της Δυτικής Ευρώπης, και διαμορφώθηκαν στα €96,2 εκ., καταγράφοντας άνοδο 23,6% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Μέρος αυτής της βελτίωσης, της τάξεως των €10 εκ., οφείλεται σε δαπάνες ετήσιας συντήρησης, η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και εντός του πρώτου τριμήνου, ενώ οι αντίστοιχες εργασίες είχαν γίνει κατά το δεύτερο τρίμηνο το 2019. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) για το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €38,2 εκ., σε σύγκριση με €19,5 εκ. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

 
Ανασκόπηση μη-χρηματοοικονομικών επιδόσεων

Το 2020, ξεκινήσαμε έναν νέο κύκλο αξιολόγησης των ουσιωδών θεμάτων, σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς SASB® που θα λειτουργήσει ως «πυξίδα» για τον καθορισμό των στόχων μας για το 2025 και μετέπειτα, ευθυγραμμίζοντας έτσι τις επιχειρηματικές προτεραιότητες του Ομίλου με τις ανάγκες των συμ-μετόχων του. Με βάση τα ουσιώδη θέματα που αναδείχθηκαν ως πιο σημαντικά, ορίσαμε τις παρακάτω περιοχές προτεραιότητας στις οποίες και θα εστιάσουμε τη στρατηγική μας για βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους του Ομίλου για την περίοδο 2020-2030 σε συνδυασμό πάντα με τη διαφύλαξη των αρχών της καλής εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της επιχειρηματικής ηθικής:

 Απανθρακοποίηση και ψηφιακός μετασχηματισμός: μετασχηματίζουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη λύσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς κατευθυνόμαστε προς έναν ψηφιακό κόσμο με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα.

 Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη: καλλιεργούμε μια κουλτούρα ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους μας, χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

 Θετικός αντίκτυπος στις τοπικές κοινότητες: ενισχύουμε τις δραστηριότητές μας και τους ανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο ώστε να συνεισφέρουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες τους.

 Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα: ενδυναμώνουμε τα επιχειρηματικά μας οικοσυστήματα, ώστε να ενσωματώνουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις και τις καθημερινές συμπεριφορές τους, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με υπευθυνότητα.

Ειδικά όσον αφορά στην απανθρακοποίηση, μακροπρόθεσμος στόχος μας παραμένει η μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά περίπου 30% μέχρι το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Έχουμε δεσμευτεί να συμβάλουμε στη Συμφωνία των Παρισίων (COP21) στηρίζοντας ταυτόχρονα το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) με στόχο ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2050. Σχετικά ορόσημα στο πρώτο μισό του 2020 για τον Όμιλο ήταν η εισαγωγή της χρήσης φυσικού αερίου στις επιχειρήσεις μας στις ΗΠΑ και η επέκταση της άδειας χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης ώστε να καλύπτει καύσιμα από δημοτικά απορρίμματα (RDF/SRF).

Η έξαρση της πανδημίας COVID-19 αποτέλεσε ένα γεγονός που υπογράμμισε την σημασία που έχει η μέριμνα για τους ανθρώπους μας και η διαχείριση των κρίσεων με υπευθυνότητα. Η πρώτη μας προτεραιότητα σε επίπεδο Ομίλου ήταν να προστατεύσουμε τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους, υιοθετώντας άμεσα μέτρα με στόχο την πρόληψη και την ετοιμότητα, με προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης από ειδικούς επαγγελματίες του Ομίλου μας ή μέσω προγραμμάτων ιατρικής φροντίδας. Ανταποκρινόμενοι στην κοινωνική μας ευθύνη σταθήκαμε στο πλευρό των γειτονικών τοπικών κοινοτήτων στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, προσφέροντας υποστήριξη στην κάλυψη των πιο επειγουσών αναγκών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ υλοποιήσαμε υποστηρικτικές δράσεις με στόχο να συμβάλουμε στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων συνεργατών και εργολάβων μας εν μέσω κρίσης.

Η ενιαία διαχείριση περιβαλλοντικών, κοινωνικών θεμάτων και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) και η διαχρονική δέσμευση του Ομίλου σε μια ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία με τους συμ-μετόχους του αξιολογήθηκαν από κορυφαίους αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης σχετικών κριτηρίων ESG, για πρώτη φορά υπό τη νέα μητρική εταιρία Titan Cement International (TCI). Οι μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις του Ομίλου έλαβαν βαθμολογία Α από τον Δείκτη MSCI ESG και αξιολόγηση «μετρίου κινδύνου» από τον Δείκτη Sustainalytics. Ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες προσδοκίες των συμ-μετόχων μας για διεύρυνση των δημοσιοποιούμενων μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, υποβάλλουμε εντός του 2020 την πρώτη αναφορά για θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επάρκεια των υδάτινων πόρων στην πλατφόρμα του Carbon Disclosure Project (CDP).

 
Προοπτικές

Σε ένα πρωτόγνωρο διεθνές πλαίσιο, με μεταβαλλόμενες συνθήκες και παραμέτρους που επηρεάζουν τις αποφάσεις διαμόρφωσης πολιτικής, οι προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που θα εξελιχθούν οι συνέπειες της πανδημίας στις διάφορες περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Αστάθμητοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας και οι συνέπειες αυτού, δυσχεραίνουν τον προσδιορισμό σαφών τάσεων στις αγορές. Οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας που ευνόησαν τη μείωση του κόστους, αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του έτους, περαιτέρω ενισχυμένες από τις στοχευμένες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών.

Στις ΗΠΑ, η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association) στις προκαταρκτικές θερινές προβλέψεις της αναμένει μείωση της κατανάλωσης τσιμέντου κατά 3,8% το 2020, και σωρευτική ετήσια αύξηση 2,1% για το διάστημα 2020-2025. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας παραμένει σημαντικός παράγοντας για την ώθηση της ζήτησης και, επιπλέον, ευνοείται από τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων και τη χαμηλή προσφορά διαθέσιμων κατοικιών. Η Titan America εξακολουθεί να εστιάζει στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της και στην ευέλικτη διαχείριση της βάσης του κόστους λειτουργίας της, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη λειτουργική κερδοφορία της. Είναι σημαντικό ότι φέτος, έτος εκλογών, και οι δύο κύριες πολιτικές παρατάξεις αναγνώρισαν την ανάγκη για τη διαμόρφωση σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών –που ενδέχεται να ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο δομικών υλικών– και παρουσίασαν συγκεκριμένα σχέδια για την υλοποίησή τους.

Στην Ελλάδα, μετά την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας, διάφορα έργα τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, ανέκτησαν τον ρυθμό τους και αναμένεται να στηρίξουν τη ζήτηση έως το τέλος του έτους. Η εκκίνηση των μεγάλων έργων, η συμβολή των οποίων θα είναι σημαντική, προβλέπεται να γίνει αισθητή από το 2021 και μετά. Οι εξαγωγές αν και έχουν ήδη ανακάμψει, εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε επίπεδα χαμηλότερα του προηγούμενου έτους.

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέχρι στιγμής επέδειξαν ανθεκτικότητα, ευνοούμενες επίσης από τον εκλογικό κύκλο στην περιοχή. Αν και οι επιμέρους οικονομίες κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεαστούν από την πανδημία, προβλέπεται να ανακάμψουν το 2021 και να παράσχουν στήριξη στον κατασκευαστικό κλάδο, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στην Τουρκία και στην Αίγυπτο, ο κλάδος τσιμέντου θα εξακολουθήσει να πλήττεται από τις εγχώριες μακροοικονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις. Οι κατά τόπους ομάδες μας έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην περικοπή των δαπανών και στον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας στη ζήτηση.

Στη Βραζιλία, τέλος, παρά το γεγονός ότι οι μακροπρόθεσμες θεμελιώδεις προϋποθέσεις που ενισχύουν τη ζήτηση διατηρούν τη δυναμική τους, πολλά θα εξαρτηθούν από τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις που θέτει η πανδημία.

Σχετικά Άρθρα