Όμιλος Adecco: Θετική δυναμική και στρατηγική πρόοδος κατά το 3ο τρίμηνο του 2017

Οι καλές επιδόσεις συνεχίζονται ταυτόχρονα με τις επενδύσεις για κερδοφόρα ανάπτυξη

 
Ο Όμιλος Adecco, παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2017.

Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2017

  • Η αύξηση των οργανικών1 εσόδων διατηρήθηκε στο 6%, προσαρμοσμένη βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης
  • Περιθώριο EBITA2 5,4% – Διατήρηση υψηλού ποσοστού με ταυτόχρονη επένδυση για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων
  • Συνεχίζεται η δυναμική αύξηση της παραγωγικότητας, με τον αριθμό των FTE εργαζομένων να αυξάνεται μόνο κατά 2% οργανικά
  • Ο εξορθολογισμός του portfolio των brand είχε ως αποτέλεσμα εφάπαξ μη ταμειακές επιβαρύνσεις EUR 129 εκατομμυρίων
  • Καθαρά έσοδα που αναλογούν σε μετόχους του Ομίλου Adecco EUR 123 εκατομμύρια
  • Ισχυρή ταμειακή μετατροπή και υγιής ισολογισμός με τον δείκτη καθαρού δανεισμού3 προς EBITDA στο 0,8 εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών4
  • Λανσάρισμα της YOSS, μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας για freelancers, αποτέλεσμα συνεργασίας με τη Microsoft
  • Αυξητική τάση στα έσοδα τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ελαφρώς υψηλότερη του 3ου τριμήνου του 2017

«Το 3ο τρίμηνο του 2017, είχαμε μεγάλη πρόοδο ως προς την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Συνεχίσαμε τις πολύ καλές επιδόσεις με θετική δυναμική σε σχέση με την ανάπτυξη και διανύσαμε ένα ακόμα τρίμηνο υψηλής παραγωγικότητας, καθώς η μόλις κατά 2% αύξηση των FTE εργαζομένων υποστήριξε τη δυναμική αύξηση στα έσοδα κατά 6%. Η ταμειακή μετατροπή παρέμεινε επίσης ισχυρή. Και όλα αυτά παρόλο που επενδύσαμε σε στρατηγικές ενέργειες για Συνολική Ανάπτυξη και Ψηφιακές Λύσεις.

Όσον αφορά στη Συνολική Ανάπτυξη, αλλάζουμε τις βασικές μας λειτουργίες, ώστε να ενισχύουμε τη διαφορετικότητα και να βελτιώνουμε την παραγωγικότητα. Μέσα στο 3ο τρίμηνο ενισχύσαμε τις επενδύσεις σε IT υποδομή, ξεκινώντας τη λειτουργία μιας νέας ολοκληρωμένης λύσης front-office σε πολλές από τις βασικές μας αγορές. Ενισχύσαμε επίσης τη συνεργασία μας με τη Mya Systems, εταιρεία ηγέτη σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και τεχνολογίας HR, λανσάροντας τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου σε πολλούς μεγάλους πελάτες στις ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο, εμμένοντας στη δέσμευσή μας για καινοτομία λανσάραμε μία ακόμα συναρπαστική Ψηφιακή Λύση: τη YOSS. Σε συνεργασία με τη Microsoft, δημιουργήσαμε τη YOSS, μια πλατφόρμα που αποτελεί «σημείο συνάντησης» των ελεύθερων επαγγελματιών και των εταιρειών, ενώ προσφέρει ταυτόχρονα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και την καλύτερη προστασία και ασφάλεια των δεδομένων.

Κατά βάση παραμένουμε πάντα ένας κλάδος που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και η αφοσίωση των 33.000 εργαζομένων μας είναι το πολυτιμότερο πλεονέκτημά μας. Με πολλή χαρά λοιπόν λάβαμε τη διάκριση της 2ης θέσης στην κατάταξη των World’s Best Workplaces 2017 του Great Place to Work®. αναφέρει ο Alain Dehaze, The Adecco Group Chief Executive Officer.

 
*1  Στην οργανική αύξηση εξαιρούνται η επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, εξαγορών και εκποιήσεων.

*2  ΕΒΙΤΑ: Λειτουργικά έσοδα προ αποσβέσεων, απομείωσης της υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων

*3 Ο καθαρός δανεισμός περιλαμβάνει τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μετρητών και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.

*4 Ο δείκτης καθαρός δανεισμός προς EBITDA, εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών, υπολογίζεται ως ο καθαρός δανεισμός στο τέλος της δεδομένης περιόδου διαιρούμενος με τα EBITA των τελευταίων 4 τριμήνων, εξαιρουμένων των εκτάκτων δαπανών συν των αποσβέσεων.

Σχετικά Άρθρα