Όμιλος TITAN: Δυνατό ξεκίνημα για το έτος παρά τις επιπτώσεις του COVID-19 από τα μέσα Μαρτίου

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος: φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, στηρίζουμε ενεργά τις τοπικές κοινότητες, τοποθετούμαστε αποτελεσματικά στην αγορά, μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμά μας, υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και καινοτομούμε

 
Βρυξέλλες, Η Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2020.

 

Οι πρώτες επιπτώσεις του κορονοϊού στις αγορές και οι ενέργειες για τον περιορισμό τους

Από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία εμφανίστηκε στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε στις αρχές Μαρτίου, επικεντρωθήκαμε στην προστασία των εργαζομένων του Ομίλου και των οικογενειών τους, των επιχειρηματικών μας εταίρων, των πελατών μας και των τοπικών κοινοτήτων μας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές που απέχουν περισσότερο από τις Αρχές και από τις δημόσιες δομές υγείας.

Ο Όμιλος προέβη στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων προστασίας για όσους εξακολουθούν να εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας ώστε να τους εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν ασφαλέστερες συνθήκες. Ποσοστό άνω του 35% του συνολικού προσωπικού μας στράφηκε στην εργασία εξ αποστάσεως. Οργανώσαμε την επικοινωνία με τη διοίκηση και με ειδικούς ώστε να εξασφαλίσουμε την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης προς όλους ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Επιπλέον, διατηρήσαμε τις από κοινού προσπάθειες σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, τους δημόσιους φορείς υγείας και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εστιάζοντας σε θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας. Στηρίξαμε οικονομικά και με την παροχή εξοπλισμού τη λειτουργία νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, φροντίσαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις στις δραστηριότητες μας και να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Από τα μέσα Μαρτίου του 2020 η πανδημία του κορονοϊού είχε σημαντικές, αν και ανομοιογενείς χώρα με χώρα, επιπτώσεις στη ζήτηση για τα προϊόντα μας. Οι πρώτες συνέπειες της πανδημίας στον κλάδο μας ήταν λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συνεχιζόμενη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου κρίθηκε αναγκαία στις περισσότερες χώρες. Όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου συνέχισαν να λειτουργούν, προσαρμόζοντας την παραγωγή τους στα επίπεδα της τρέχουσας ζήτησης.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για το συγκεκριμένο διάστημα των προηγούμενων έξι εβδομάδων, η αγορά τσιμέντου κατέγραψε από πτώση της τάξης του 10% στη Φλόριντα, στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες όπως επίσης και στην Τουρκία, έως περίπου 30%-40% στις αγορές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο, όπως η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Νέα Υόρκη. Το ποσοστό για την Ελλάδα τοποθετείται ανάμεσα σε αυτές τις τιμές, ενώ στην Αίγυπτο σημειώθηκε αύξηση της ζήτησης παρά τις δυσμενείς συνθήκες. Καθώς σταδιακά καταργούνται τα περιοριστικά μέτρα, παρατηρείται ήδη κάποια αύξηση της κατανάλωσης στις αγορές.

Δεδομένης της αυξημένης αβεβαιότητας, δράσαμε προληπτικά εν αναμονή των εξελίξεων:

 Ενισχύσαμε τη ρευστότητά μας στα €400 εκ. (ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες γραμμές χρηματοδότησης).

 Ελέγξαμε εξονυχιστικά το πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών του Ομίλου και αναστείλαμε δαπάνες ύψους €50 εκ. που κρίθηκαν προς το παρόν μη απαραίτητες.

 Εντοπίσαμε δυνατότητες περικοπής των δαπανών και ήδη προβαίνουμε σε ενέργειες για τη μείωσή τους κατά τουλάχιστον €33 εκ.

Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση, προκειμένου να προβούμε σε περαιτέρω προσαρμογές ανάλογα με την εξέλιξη της δυναμικής των αγορών.

Ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου  σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2020 ανέφερε:

«Οι δράσεις μας στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να αποφασίζονται με γνώμονα τα παρακάτω κριτήρια:

 Πάνω από όλα, προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων μας και δράσεις για τη στήριξη των προσπαθειών που αποβλέπουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

 Μέριμνα για τη διατήρηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πελατών μας.

 Πρόβλεψη για ενδεχόμενα προβλήματα στη λειτουργία μας και εφαρμογή σχεδίων για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων μας. Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων και διαμόρφωση όσο το δυνατόν πιο ευέλικτων λύσεων.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε και μακροπρόθεσμα, όπως πάντα στον Τιτάνα: φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, στηρίζουμε ενεργά τις τοπικές κοινότητες, τοποθετούμαστε αποτελεσματικά στην αγορά, μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμά μας, υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και καινοτομούμε. Όπως κάθε κρίση, έτσι κι αυτή θα περάσει – και θέλουμε να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να συνεχίσουμε την πορεία μας δυναμικά όταν φτάσει αυτή η στιγμή.»

 
Όμιλος TITAN – Επισκόπηση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου

Οι πωλήσεις το 2020 ξεκίνησαν δυναμικά. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6,1% το πρώτο τρίμηνο του 2020, φτάνοντας τα 384,8 εκατ., στηριζόμενος στην ισχυρή ζήτηση των ΗΠΑ και την ανθεκτικότητα των αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο και παρά την επιβράδυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω του κορονοϊού από τα μέσα Μαρτίου. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά €3,7εκ. σε €40,6εκ., κυρίως λόγω της επιβάρυνσης κόστους περίπου €10εκ. το οποίο αφορά την ετήσια συντήρηση του εργοστασίου στην Φλόριντα, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι (2ο τρίμηνο 2019).

Τον Απρίλιο, τα αποτελέσματα επωφελήθηκαν αντίστοιχα από τη χρονική μετατόπιση του κόστους συντήρησης φέτος. Τα αρχικά οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών την περίοδο από αρχής έτους έως και τον Απρίλιο κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το 2019, φθάνοντας τα €508εκ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €67,2εκ, υψηλότερα κατά €5,7εκ ή 9,3%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες €15,8 εκ., έναντι ζημιών €6,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η μείωση οφείλεται στο κόστος €9εκ. από την αποτίμηση συμβάσεων hedging σταθερού επιτοκίου σε δολάρια.

Αυξητικά κινήθηκαν οι πωλήσεις σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4% λόγω της υψηλότερης ζήτησης στις περισσότερες αγορές δραστηριοποίησης. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 3% ενώ οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος κατά 2%.

Δεδομένων των κυβερνητικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει την Γενική Συνέλευση στις 14 Μαΐου 2020 εξ αποστάσεως, χωρίς την φυσική παρουσία μετόχων.

 
Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το Α’ τρίμηνο 2020

Η δραστηριότητα στις ΗΠΑ υπήρξε έντονη στις αρχές του έτους, επιβεβαιώνοντας τις αναπτυξιακές προσδοκίες του κλάδου όσον αφορά τη δυναμική των κατασκευών. Οι ισχυρές τάσεις της αγοράς ευνοήθηκαν από τις καλές καιρικές συνθήκες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητές μας συνεχίστηκαν απρόσκοπτα, με μια ήπια επιβράδυνση της ζήτησης στη Φλόριντα και τις Μεσοατλαντικές Πολιτείες από τα μέσα Μαρτίου. Οι συνέπειες των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού επηρέασαν κυρίως τον σταθμό εισαγωγής του Ομίλου που εξυπηρετεί τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, στις αγορές της οποίας οι πωλήσεις σημείωσαν έκτοτε πτώση της τάξης του 35-40%.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ κατέγραψε αύξηση ύψους 6,2% το πρώτο τρίμηνο του 2020, φθάνοντας στα €237,8 εκ. Το κόστος της διακοπής εργασιών για την ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση στο εργοστάσιο τσιμέντου της Φλόριντα τον Μάρτιο 2020 (η οποία το 2019 είχε πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους) επηρέασε την κερδοφορία, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να μειωθούν κατά €13,6 εκ. στα €27,7 εκ.

 
Ελλάδα & Δ. Ευρώπη

Η ελληνική αγορά κατέγραψε άνοδο από τις αρχές του έτους. Ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο η δραστηριότητα συνήθως κινείται σε χαμηλά επίπεδα, η ζήτηση στην εγχώρια αγορά ενισχύθηκε από τα περιφερειακά κατασκευαστικά έργα και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι εξαγωγικές πωλήσεις ήταν αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ευνοούμενες επίσης από την ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου.

Ο κύκλος εργασιών για τον τομέα της Ελλάδας και της Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 2,4%, φθάνοντας στα €57,5 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) απέκτησαν θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκαν στα €1,4 εκ., σε σύγκριση με ζημίες ύψους €0,8 εκ. που καταγράφηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2019.

 
Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκίνησε το έτος δυναμικά, αλλά αντισταθμίστηκε από τη χαμηλότερη ζήτηση τον Μάρτιο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η βελτίωση των τιμών πώλησης, σε συνδυασμό με το μειούμενο κόστος των στερεών καυσίμων, επέφεραν σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

Ο κύκλος εργασιών για την περιοχή στο σύνολό της σημείωσε οριακή πτώση 1% και διαμορφώθηκε στα €47,9 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφθασαν στα €12 εκ., σημειώνοντας αύξηση ύψους €2,8 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

 
Ανατολική Μεσόγειος

Η ζήτηση τσιμέντου στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 5% το πρώτο τρίμηνο του έτους παρά τα περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση του κορονοϊού που ελήφθησαν τον Μάρτιο. Στην Τουρκία σημειώθηκε αύξηση των εγχώριων πωλήσεων αλλά και των εξαγωγών, ενώ υπήρξαν σημαντικές διαφορές κατά τόπους στη χώρα, ανάλογα με τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν σε κάθε περιοχή.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου κατέγραψε αύξηση 21,3% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους και διαμορφώθηκε στα €41,5 εκ. Καθώς το κόστος των στερεών καυσίμων ανά τον κόσμο κινείται πτωτικά και οι τιμές στην αγορά παραμένουν στάσιμες σε χαμηλά επίπεδα, τα λειτουργικά αποτελέσματα σχετικά βελτιώθηκαν καταγράφοντας ζημίες ύψους €0,4 εκ. έναντι ζημιών ύψους €5,2 εκ. κατά την ίδια περίοδο το 2019.

 
Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η αγορά στο βορειοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας κινήθηκε ανοδικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Έτσι, η Apodi, στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος, κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις και τον κύκλο εργασιών της σε εγχώριο νόμισμα, βελτιώνοντας παράλληλα την κερδοφορία της.

 
Επισκόπηση χρηματοοικονομικών εξελίξεων

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2020 διαμορφώθηκε στα €878 εκ., μειωμένος σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα του 2019 αλλά αυξημένος κατά €42εκ. σε σύγκριση με τα τέλη του 2019, εν μέρει λόγω της ενίσχυσης του αμερικανικού δολαρίου. Ο ‘Ομιλος ΤΙΤΑΝ παραμένει οικονομικά ισχυρός με ενισχυμένη την ταμειακή του ρευστότητα η οποία, σε συνδυασμό με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης, διαμορφώθηκε στα €400 εκ.

Οι επενδυτικές δαπάνες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €20,8 εκ., έναντι €22,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019. Οι επενδύσεις απέβλεπαν κυρίως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ. Οι ταμειακές εκροές από τις δραστηριότητες κατά το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €-17 εκ., βελτιωμένες κατά €10,3 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Στις 19 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργοποίησε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών για την απόκτηση έως ενός εκατομμυρίου μετοχών της TCI και συνολικού ανώτατου ποσού €10 εκ. Την περίοδο από τις 20 Μαρτίου 2020 έως τις 11 Μαΐου 2020 ο Όμιλος απέκτησε 590.092 μετοχές συνολικής αξίας €6.569.028. Στις 11 Μαΐου 2020, ο Όμιλος κατείχε 5.364.905 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 6,51% του μετοχικού κεφαλαίου της TCI.

Στις 19 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,20 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας στις 14 Μαΐου 2020. Η καταβολή ορίσθηκε για τις 7 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με απόφαση που επικύρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε χθες η MSCI η TCI (TITC) είναι μεταξύ των τεσσάρων εταιριών των οποίων οι μετοχές θα διαγραφούν από το δείκτη MSCI Greece, λόγω της χαμηλότερης κεφαλαιοποίησής της σε σχέση με το ελάχιστο όριο. Η TCI θα ενταχθεί στο δείκτη MSCI Greece Small-cap. Ως υπενθύμιση, η TCI συμμετέχει επίσης στο δείκτη FTSE / ATHEX Large Cap.

 
Βιώσιμη ανάπτυξη

Η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και διαμορφώνουμε νέους στόχους όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα σύμφωνα με την πρωτοβουλία για την επιστημονική θέσπιση στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σκοπεύουμε να διευρύνουμε περαιτέρω το πλαίσιο μέτρησης εκπομπών στην αλυσίδα αξίας των προϊόντων μας και να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας για την προστασία της βιοποικιλότητας, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τους κύριους συμ-μετόχους τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς. Παρά την τρέχουσα κρίση κρατάμε στο ακέραιο τη δέσμευση στους στόχους που έχουμε θέσει για την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεισφορά στην κοινωνία, καθώς και την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, θέματα ουσιώδη για εμάς και τους συμ-μετόχους μας.

 
Προοπτικές

Βρισκόμαστε σαφώς σε αχαρτογράφητα εδάφη: Σχετικά με τις εξελίξεις των αμέσως επόμενων μηνών στις αγορές, υπάρχει μειωμένη ορατότητα και αυξημένη αβεβαιότητα.

Εκτιμούμε ότι η ζήτηση για τα προϊόντα μας θα πληγεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προβλεφθούν η έκταση και η διάρκεια της ενδεχόμενης πτώσης. Στην αγορά κατοικίας, ειδικότερα, αναμένεται κάμψη της ζήτησης λόγω της μείωσης της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας και της ανόδου της ανεργίας. Αντίστοιχα, υπάρχει κίνδυνος αναστολής ή ακύρωσης έργων στον τομέα των εμπορικών και επιχειρηματικών ακινήτων.

Στον αντίποδα, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά και ενισχύουν την ανθεκτικότητα του κλάδου:

 Οι κατασκευές θεωρούνται μία ασφαλής και αναγκαία δραστηριότητα.

 Ο κλάδος έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί από τις προσπάθειες των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών για τον μετριασμό των επιπτώσεων στην οικονομία. Η επιτάχυνση των δημοσίων έργων έχει ήδη συμπεριληφθεί στα υπό συζήτηση σχέδια δράσης. Οι ομοσπονδιακές δαπάνες σε έργα υποδομής στις ΗΠΑ ή η έναρξη μείζονος κλίμακας «ώριμων» έργων στην Ελλάδα ενδέχεται να λειτουργήσουν ως αντισταθμιστικοί παράγοντες στήριξης.

 Η πτωτική πορεία του κόστους ενέργειας ευνοεί τα αποτελέσματά μας.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, προβαίνουμε στη λήψη έγκαιρων και στοχευμένων μέτρων σε τομείς που μπορούμε να ελέγξουμε ή να επηρεάσουμε, με στόχο:

 την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων και συνεργατών μας

 την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας

 την περικοπή των δαπανών και τη βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Είμαστε σε εγρήγορση και διατηρούμε την ευελιξία μας, προκειμένου να προβούμε στις απαιτούμενες προσαρμογές ανάλογα με τις εξελίξεις.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε και πιο μακροπρόθεσμα, όπως πάντα στον Τιτάνα: φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, στηρίζουμε ενεργά τις τοπικές κοινότητες, τοποθετούμαστε αποτελεσματικά στην αγορά, συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμά μας, υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και καινοτομούμε.

Σχετικά Άρθρα