1ο Marketing Barometer-Εργαλείο αξίας για την εθνική οικονομία

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα από το 1ο Marketing Barometer που παρουσιάστηκε από το ΕΙΜ της ΕΕΔΕ και την  ΕΛΑΜ

 
Με στόχους την διαχρονική και συστηματική διερεύνηση και καταγραφή των τάσεων στο χώρο του Μάρκετινγκ στην Ελλάδα, των στάσεων και των συμπεριφορών των στελεχών Μάρκετινγκ και τη βελτίωση της αξίας που προσφέρει το Μάρκετινγκ στις Επιχειρήσεις  και στην Κοινωνία πραγματοποιήθηκε το 1ο Marketing Barometer.

Πρόκειται για μια ερευνητική προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης του κλάδου και των εξελίξεων στον χώρο του Μάρκετινγκ για πρώτη φορά στη χώρα μας, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και την  Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.). Στην έρευνα συμμετείχαν 151 αvώτατα στελέχη Μάρκετινγκ από ελληνικές  και πολυεθνικές επιχειρήσεις, τόσο Βusiness-to-Business (B2Β) όσο και Business-to-Consumer (Β2C) και διεξήχθη μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2015, ενώ τα αποτελέσματα της παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση.

Η έρευνα διερεύνησε τους εξής άξονες: Δυναμική Αγοράς. Επιχειρησιακή Στρατηγική. Επικέντρωση στον Πελάτη/Καταναλωτή. Δαπάνες Μάρκετινγκ. Κοινωνική Δικτύωση. Οργάνωση Μάρκετινγκ. Ηγεσία Μάρκετινγκ. Απόδοση Δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΙΜ, Μάρκος Φραγκουλόπουλος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα ευρήματα είναι πολλά και σημαντικά, ενδεικτικά για το που βρισκόμαστε σήμερα και το σημαντικότερο, που πάμε αύριο. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο μέσω του οποίου θα παρακολουθούμε το μάρκετινγκ μέσα από τις απόψεις των ανθρώπων που το υπηρετούν, θα τις καταγράφουμε και σε τακτά χρονικά διαστήματα να έχουμε πραγματικά στοιχεία που θα δίνουν αξία στη δουλειά μας και στην επιχειρηματικότητα».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Kαθηγητής Γιώργος Αυλωνίτης, ανέφερε: «Η χώρα μας έχει ανάγκη από αγροτικό, διεθνές, B2B, ναυτιλιακό και τουριστικό μάρκετινγκ. Κάτι που φαίνεται να αγνοούμε στην Ελλάδα τόσο σε μικρο όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο. Ο κλάδος αυτός, που μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της επιχείρησης και της εθνικής οικονομίας, είναι ο πλέον παρεξηγημένος, Το μάρκετινγκ ορίζει τι προϊόν θα παραχθεί και σε ποια αγορά θα πουληθεί. Όμως, απέχουμε σαν κοινωνία και σαν επιχειρηματίες από την κατανόηση της σημαντικής θέσης του μάρκετινγκ όχι μόνο για την επιχείρηση αλλά και για την εθνική οικονομία. Ελπίζουμε ότι το Marketing Barometer θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση».

Τα ευρήματα από το 1ο Marketing Barometer  και τους  προβληματισμούς που προέκυψαν παρουσίασαν οι Προκόπης Θεοδωρίδης, Eπίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και Εύη Σακελλαρίου, Adjunct Professor, American College of Greece, ex Unilever Marketing Manager.

Στην πρώτη ενότητα, στην «Δυναμική της Αγοράς», το 64% των στελεχών που συμμετείχαν είναι αισιόδοξοι για την πορεία της επιχείρησης, το 54% είναι αισιόδοξοι για την πορεία του κλάδου ενώ μόλις το  43% είναι αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2015.

Σχετικά με την «Επιχειρησιακή Στρατηγική», οι τρεις επικρατούσες στρατηγικές που θα ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις τους επόμενους 12 μήνες είναι: ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης (75%), σταθεροποίηση εργασιών στις αγορές που δραστηριοποιούνται (39%), και μείωση κόστους (38%).

Όσον αφορά στην «Επικέντρωση στον Πελάτη/Καταναλωτή», προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα σύμφωνα με τα οποία, ενώ το 80% συμφωνούν ότι προσφέρουν υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών στον πελάτη και στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις δείχνουν να είναι προσανατολισμένες στον Καταναλωτή/Πελάτη, το 48% δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιούν μοντέλα τμηματοποίησης πελατών. Ομοίως, ενώ το 78% συμφωνούν ότι διαθέτουν βαθιά γνώση των αναγκών του πελάτη και το 75% ότι έχουν πελατοκεντρική εταιρική κουλτούρα, παρόλα αυτά το 43% δεν χρησιμοποιούν δεδομένα ερευνών ικανοποίησης πελατών.

Ο «Προϋπολογισμός Μάρκετινγκ» τους επόμενους 12 μήνες προβλέπεται ότι θα αυξηθεί απάντησαν το 36%, θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο το 47% και θα μειωθεί για το 17% των ερωτηθέντων.

Σχετικά με τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας-επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις επιχειρήσεις, το 30% απάντησαν ότι έχουν ποσοτικούς δείκτες για τα αποτελέσματα, το 48% ότι έχουν μία εικόνα αλλά δεν έχουν ποσοτικούς δείκτες και το 22% ότι δεν έχουν καταφέρει να αποδείξουν ακόμη την επίδραση.

Σχετικά με την «Οργάνωση Μάρκετινγκ», ο αριθμός του προσωπικού στο τμήμα μάρκετινγκ ή των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό τους επόμενους 12 μήνες, θα μειωθεί σημαντικά για το 1%, θα μειωθεί λίγο για το 6%, θα παραμείνει ο ίδιος για το 68% και θα αυξηθεί λίγο για το 25%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για την «Ηγεσία Μάρκετινγκ». Σχετικά με τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, τα στελέχη δήλωσαν ότι έχουν μεγάλο βαθμό αρμοδιότητας για: διαφήμιση και προβολή στα παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα, προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  προωθητικές ενέργειες για πελάτες/καταναλωτές, έρευνα ανταγωνισμού, χτίσιμο επωνυμίας «branding», marketing analytics, τοποθέτηση –«positioning», προωθητικές ενέργειες στα κανάλια διανομής, δημόσιες σχέσεις. Εκεί που έχουν λιγότερο βαθμό αρμοδιότητας και ευθύνης είναι: Τιμολόγηση προϊόντος/υπηρεσίας (37%). Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (32%). Έρευνα Αγοράς (29%). Όταν ρωτήθηκαν σχετικά με το τι θα τους βοηθούσε για να ανταποκριθούνε καλύτερα στις σημερινές προκλήσεις, τα περισσότερα στελέχη δήλωσα ότι θα ήθελα εκπαίδευση σε ψηφιακά μέσα (44%), μεγαλύτερο πεδίο ευθύνης και ολιστική προσέγγιση (38%), περισσότερη ευελιξία και αποκεντρωτική διοίκηση (34% και 31%) και σεμινάρια και ημερίδες (30%). Σε ερωτήσεις για την εικόνα του μάρκετινγκ μέσα στην επιχείρηση αλλά και γενικά στον κλάδο, το 40% θεωρούν ότι έχουν μικρότερες απολαβές συγκριτικά με αυτές των στελεχών από άλλες ειδικότητες και το 45% δεν είναι ευχαριστημένοι από τις απολαβές τους.

Η εκδήλωση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του 1ου Marketing Barometer έκλεισε με συζήτηση που συντόνισαν οι κ.κ. Φραγκουλόπουλος και Αυλωνίτης και τοποθετήσεις από τους Υβέτ Κοσμετάτου, Brand, Marketing Communications & Insights Senior Manager της Vodafone, Παναγιώτη Μίλη, Διευθυντή Μάρκετινγκ της ΕΨΑ Α.Ε., Σωτήρη Αναστασιάδη, Διευθυντή Μάρκετινγκ στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΚΟ – BP) και Αναστάση Χατζηαγγελίδη International Integrated Marketing Manager στη GR. SARANTIS S.A.

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Interamerican, υποστηρικτές η Oracle, η SAS και η Wind, χορηγοί video production η Viewmax, concept & creative η 7Indigo New Media.

 
INFO Photo
barometer_063
Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΙΜ, Μάρκος Φραγκουλόπουλος

 
barometer_044
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Kαθηγητής Γιώργος Αυλωνίτης

 
barometer_010
Ο κ. Προκόπης Θεοδωρίδης, Eπίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

 
barometer_021
Η κ. Εύη Σακελλαρίου, Adjunct Professor, American College of Greece, ex Unilever Marketing Manager

 
barometer_085
Από αριστερά οι Μάρκος Φραγκουλόπουλος, Παναγιώτης Μίλης, Υβέτ Κοσμετάτου, Σωτήρης Αναστασιάδης, Αναστάσης Χατζηαγγελίδης και Γιώργος Αυλωνίτης

 
barometer_046
Η κ. Υβέτ Κοσμετάτου, Brand, Marketing Communications & Insights Senior Manager της Vodafone

 
barometer_059
Ο κ. Παναγιώτης Μίλης, Διευθυντής Μάρκετινγκ της ΕΨΑ Α.Ε.

 
barometer_048
Ο κ.  Αναστάσης Χατζηαγγελίδης International Integrated Marketing Manager στη GR. SARANTIS S.A.

 
barometer_054
Ο κ. Σωτήρης Αναστασιάδης, Διευθυντής Μάρκετινγκ στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΚΟ – BP)

 
my way press

Σχετικά Άρθρα