6ος Κύκλος φοιτητικού διαγωνισμού «Νίκος Αναλυτής» από το CSR HELLAS

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021

 
Tο CSR HELLAS ανακοινώνει σήμερα τον έκτο κύκλο του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», που έχει ως στόχο τη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή και τους φοιτητές

Όπως και στους τελευταίους δύο κύκλους, το θέμα του διαγωνισμού βασίζεται στο πλαίσιο που θέτουν οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και αποτελούν παγκόσμια δέσμευση των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/). Ο 6ος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής»,   εστιάζει στο Στόχο #12 (Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή) και στο Στόχο #4 (Ποιοτική Εκπαίδευση) ενώ η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών είναι στις 20 Ιουλίου 2021.

Συγκεκριμένα το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι: “Η Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών.”

Οι εργασίες των φοιτητικών ομάδων μπορούν να επικεντρωθούν σε ένα ή παραπάνω από τα παρακάτω ερωτήματα:

-Πως μπορούμε να αλλάξουμε την καταναλωτική αντίληψη από εκείνη της μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης και συνεπώς σπατάλης σε μία αντίληψη με επίκεντρο την υπευθυνότητα και βιωσιμότητα; Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης για τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης στους καταναλωτές, με στόχο τη συνεχή μείωση της σπατάλης τροφίμων και άρα φυσικών πόρων; Πώς, με τη σειρά της, η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη υπευθυνότητα και στο επίπεδο των επιχειρήσεων;

-Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών ώστε να μεταβούμε σε μία κυκλική οικονομία με στόχο τη μείωση της σπατάλης και τη μετατροπή «σκουπιδιών» σε επαναχρησιμοποιήσιμες πρώτες ύλες; Ποια είναι η σημασία αυτής της συνεργασίας;

-Πώς η διαφάνεια και η εθελοντική δημοσιοποίηση πληροφοριών από τη πλευρά των επιχειρήσεων σχετικά με θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη υπεύθυνης συμπεριφοράς στους καταναλωτές και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη των ΣΒΑ 2030;

-Πώς η εμπειρία της τρέχουσας πανδημίας αναδεικνύει την έλλειψη επαρκούς υπευθυνότητας σε επίπεδο καταναλωτών και επιχειρήσεων και τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε για την ενίσχυση της υπεύθυνης και βιώσιμης κουλτούρας και συμπεριφοράς;

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες φοιτητών/-τριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελούμενες από 3 ή 4 μέλη, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα Ελληνικά πανεπιστήμια. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι φοιτητές να βρίσκονται στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και άνω.

Διευκρινίζεται ότι οι ομάδες διαμορφώνονται ελεύθερα από τους φοιτητές κατόπιν συνεννόησης μεταξύ τους. Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό αλλά δεν έχετε ομάδα, το CSR HELLAS μπορεί να σας βοηθήσει στη συγκρότηση ομάδας αφού επικοινωνήσετε στο info@csrhellas.org με το ανάλογο αίτημα.

Κάθε μέλος των τριών νικητριών ομάδων του φετινού διαγωνισμού θα λάβει ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής με ανοιχτό προορισμό.

Επιπλέον, οι νέοι και νέες που θα διακριθούν θα λάβουν περαιτέρω βραβεία που σχετίζονται άμεσα με την αναβάθμιση και βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων στις ομάδες εργασίας και των δυνατοτήτων ένταξής τους στο χώρο εργασίας μέσω:

  • Απασχόλησης σε εταιρία-μέλος του CSR HELLAS σε θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης με διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα ή
  • Πρακτικής υποστήριξης και καθοδήγησης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων ή
  • Παροχής εξοπλισμού που ενισχύει τις δυνατότητες εκπαίδευσης των νέων στο νέο πλαίσιο εξ’ αποστάσεως μάθησης ή
  • Live feedback sessionγια όλες τις ομάδες από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς για το περιεχόμενο και τη βελτίωση των εργασιών.

Δηλώσεις συμμετοχής με την ομάδα σας από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου 2021 ΕΔΩ.

Συνοδευτικό υλικό προς περαιτέρω επεξήγηση και καθοδήγηση στη διαδικασία συγγραφής των εργασιών ΕΔΩ.

Στις 12 Μαΐου 2021 (ώρα 2μ.μ.) το CSR HELLAS διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση ανοιχτή προς όλους και όλες τους ενδιαφερόμενους/-ες φοιτητές/-τριες αφιερωμένη στο  Στόχο 12 και τη σημασία του για την επίτευξη των Στόχων 2030. Στην εκδήλωση, θα  γίνει παρουσίαση του περιεχομένου και των απαιτήσεων του φετινού διαγωνισμού και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου εκπρόσωποι πανεπιστημίων και επιχειρήσεων θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής και τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης. Προ-εγγραφείτε στην εκδήλωση ΕΔΩ.

Χορηγοί της πρωτοβουλίας μέχρι στιγμής είναι οι εταιρίες AEGEAN, EUROCERT, IMERYS, SARMED και ΤΙΤΑΝ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής» πραγματοποιείται για 6η φορά, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον 221 φοιτητών που συμμετείχαν σε 67 ομάδες. Στις προηγούμενες πέντε διοργανώσεις, το θέμα του διαγωνισμού  αφορούσε:

  • την εταιρική κοινωνική ευθύνη στο επιχειρείν” με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους κλάδους του τουρισμού, της ναυτιλίας και της αγροτο-διατροφής (στους 3 πρώτους κύκλους)
  • τις προκλήσεις για την Υπεύθυνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο που προκύπτει” – πως οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)(στον 4ο κύκλο) και
  • την εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που καταγράφεται ακόμα στον χώρο εργασίας, παραμένοντας ζητούμενο για τη χώρα μας (SDG #5) (στον 5ο κύκλο).

Σχετικά Άρθρα