CSR Hellas: Η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή σύγχρονη αξία για τους νέους πολίτες

Εκδήλωση στο πλαίσιο του φοιτητικού διαγωνισμού “Νίκος Αναλυτής” στις 12 Μαΐου

 
Η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών αποτέλεσαν το θέμα διαδικτυακής εκδήλωσης, που διοργανώθηκε από το CSR Hellas στο πλαίσιο του 6ου φοιτητικού διαγωνισμού για την ΕΚΕ “Νίκος Αναλυτής”. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Μαΐου και είχε ως θέμα “Ο Στόχος 12 και η σημασία του για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030”. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος για πρώτη φορά ο διαγωνισμός έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Με την συμμετοχή τόσο εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας όπως και επιχειρήσεων δόθηκε έμφαση στην σημασία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 ως ένα κοινό πλαίσιο για την συνεργασία και την ανάπτυξη νέων μορφών συμπεριφοράς και λειτουργίας τόσο από την πλευρά των καταναλωτών όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων που παράγουν και προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, πέρα από ένας από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030, αποτελεί μία σύγχρονη αξία για τους πολίτες και κατά συνέπεια οδηγεί και την τάση στην κατανάλωση διεθνώς.

Στο πρώτο πάνελ, με θέμα “Εκπαίδευση και καταναλωτική συνείδηση”, οι Ευάγγελος Κυρίτσης (Περιβαλλοντολόγος, Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Χρήστος Τσανός (Επιστημονικός Συνεργάτης και Διδάσκων, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ελένη Αποσπόρη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Νάνσυ Παπαλεξανδρή (Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) συζήτησαν σχετικά με τη σημασία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην προώθηση των ΣΒΑ του ΟΗΕ, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υπεύθυνη κατανάλωση, το ρόλο του ατόμου και της εθνικής κουλτούρας και την επίδραση της εκπαίδευσης των ενήλικων στην κοινωνική συνείδηση και στην υπεύθυνη συμπεριφορά, προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς ηγέτες.

Ιδιαίτερη έμφαση  στο ρόλο των φοιτητών και των νέων ως σύγχρονων πολιτών έδωσαν οι συμμετέχοντες του πρώτου πάνελ, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός σε ό,τι αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη ή την κοινωνική συνείδηση. Ατομικοί παράγοντες όπως τα κίνητρα, οι πεποιθήσεις ή οι πόροι αλλά και η εθνική κουλτούρα  (βαθμός αποδοχής του νέου, ανεξαρτησία κλπ) επιδρούν στη διαμόρφωση στάσης υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες. Ο ρόλος της επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην ανάπτυξη υπεύθυνης κατανάλωσης. Οι κοινωνικοί απολογισμοί ενισχύουν τις αξίες, τη δέσμευση και την υπεύθυνη συμπεριφορά. Οι έννοιες της διαφάνειας και της λογοδοσίας, μέσα από τους κοινωνικούς απολογισμούς, μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες θετικής επίδρασης προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης υπεύθυνης κοινωνικής προσέγγισης. Οι διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού έχουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη κουλτούρας της επιχείρησης στην ανάδειξη θεμάτων υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής μέσω της προβολής πρακτικών και της εκπαίδευσης.

Θέματα όπως η διαφάνεια και η συνέπεια στην ενημέρωση των συμ-μετόχων, ο έλεγχος, η πιστοποίηση & η σήμανση προϊόντων καθώς και η ενημέρωση και υποστήριξη της υπεύθυνης κατανάλωσης  ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης στο δεύτερο πάνελ με θέμα “Η συμβολή των επιχειρήσεων”. Συμμετέχοντες στη συζήτηση ήταν οι Χρήστος Σερέτης, Group Environmental Manager, Όμιλος ΤΙΤΑΝ, Τάκης Θεοφανόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, EUROCERT και Γιάννης Καραβελάκης, Mining Rights & Building Facilities Manager, IMERYS.

Έμφαση δόθηκε μεταξύ άλλων στην ανάγκη συστηματικής και ολοκληρωμένης πληροφόρησης των συμμετέχων με την έκδοση ετήσιων απολογισμών αλλά και με ειδικά εργαλεία ενημέρωσης των πολιτών για ειδικά θέματα που τους αφορούν όπως η εκπομπές αερίων ρύπων και η ποιότητα του αέρα σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, η  σημασία της σήμανσης των προϊόντων και των υπηρεσιών με ειδικά σήματα που μπορούν να παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση αλλά και αξιοπιστία στους πελάτες και στους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του ανεξάρτητου ελέγχου και της πιστοποίησης. Η σημασία της εμπλοκής επίσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ως σημαντικού μέρους της εφοδιαστικής και παραγωγικής αλυσίδας, τονίσθηκε από όλους τους ομιλητές ως αναγκαίος παράγοντας για την σύνδεση του συνόλου της παραγωγής με την ανάγκη των καταναλωτών να στραφούν σε μία νέας μορφής κατανάλωσης που θα ικανοποιεί και τις προσωπικές τους αξίες. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που συμμετείχαν έδωσαν έμφαση στην πράσινη και κυκλική οικονομία αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας που αποτελούν τάσεις στο άμεσο μέλλον ιδιαίτερα για τον κλάδο της μεταλλουργίας και εξόρυξης.

Την εκδήλωση συντόνισε η Σταυρούλα Αγγελοπούλου, μέλος του ΔΣ του CSR Hellas, και Υποδιευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ.

Οι κυρίες Μ. Αλεξίου και Στ. Κοβλακά, αντίστοιχα Πρόεδρος του CSR HELLAS και Υπεύθυνη της Οργανωτικής ομάδας του διαγωνισμού , παρουσίασαν τον Φοιτητικό Διαγωνισμό για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής» ο οποίος πραγματοποιείται τα τελευταία 5 χρόνια, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον 221 φοιτητών που συμμετείχαν σε 67 ομάδες. Στις προηγούμενες διοργανώσεις, η θεματολογία αφορούσε την “εταιρική κοινωνική ευθύνη στο επιχειρείν με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους κλάδους του τουρισμού, της ναυτιλίας και της αγροτο-διατροφής” – “τις προκλήσεις για την Υπεύθυνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Νέο Επιχειρηματικό́ Μοντέλο που προκύπτει” – πως οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και την εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που καταγράφεται ακόμα στον χώρο εργασίας, παραμένοντας ζητούμενο για τη χώρα μας (SDG #5).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ΕΔΩ.

Σχετικά Άρθρα