Noval Property: Υλοποίηση-επικέντρωση-δέσμευση

Σύνολο ενεργητικού 598,9 εκατ. ευρώ την 30.06.2022 και καθαρά κέρδη 15,1 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022 

 
Βασικά μεγέθη πρώτου εξαμήνου 2022

  • Σύνολο ενεργητικού 598,9 εκατ. ευρώ την 30.06.2022 με αύξηση 30,9 εκατ. ευρώ (5,4%) σε σχέση με την 31.12.2021
  • Εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών 465 εκατ. ευρώ την 30.06.2022 με αύξηση 40,9 εκατ. ευρώ (9,6%) σε σχέση με την 31.12.2021
  • Έσοδα από μισθώματα 12,2 εκατ. ευρώ με αύξηση 4,6 εκατ. ευρώ (61%) σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2021
  • Λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) 5,5 εκατ. ευρώ με αύξηση 2,8 εκατ. ευρώ (104%) σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2021
  • Καθαρά κέρδη 15,1 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 16,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021

 
Η Noval Property ανακοινώνει ότι τα καθαρά κέρδη για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε 15,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 30.06.2021.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 11,7 εκατ. ευρώ, έναντι 15,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αποτυπώνοντας, παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω του πολέμου, της ενεργειακής κρίσης και της ανόδου του πληθωρισμού, τη συνεχή ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της Εταιρείας και την ανοδική τάση για ποιοτικά, βιοκλιματικά και περιβαλλοντικά βιώσιμα εμπορικά ακίνητα στην Ελλάδα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, η Noval Property παρουσίασε έσοδα από μισθώματα 12,2 εκατ. ευρώ, έναντι 7,6 εκατ. ευρώ εσόδων από μισθώματα και κρατικών αποζημιώσεων λόγω της πανδημίας Covid-19 το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 4,6 εκατ. ευρώ (61%). Η εν λόγω αύξηση αποτυπώνει την προσήλωση της Εταιρείας στην ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της με τη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων, παράλληλα με τη μη επανάληψη στο πρώτο εξάμηνο του 2022 των υποχρεωτικών μειώσεων μισθωμάτων λόγω των κρατικών μέτρων ενίσχυσης πληττόμενων επιχειρήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για την περίοδο έως 30.06.2022 ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8 εκατ. ευρώ (104%).

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30.06.2022 ανήλθαν σε 119,5 εκατ. ευρώ, έναντι 129,1 εκατ. ευρώ την 31.12.2021.

Η εσωτερική λογιστική αξία την 30.06.2022 ήταν 354,4 εκατ. ευρώ ή 1,32 ευρώ ανά μετοχή, ενώ την 31.12.2021 ήταν 314,9 εκατ. ευρώ ή 1,27 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 39,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση 13%.

Η σημαντική αύξηση στο σύνολο του ενεργητικού, στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών και της εσωτερικής λογιστικής αξίας της Noval Property αποτυπώνει αφενός τη δυναμική τάση της αγοράς για ποιοτικά, βιοκλιματικά και περιβαλλοντικά βιώσιμα εμπορικά ακίνητα και, αφετέρου, έρχεται ως απόρροια της ενίσχυσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας με νέα ακίνητα και συμμετοχές, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε στις 27.06.2022.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property, κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, δήλωσε: «Η αύξηση των εσόδων και της εσωτερικής λογιστικής αξίας της Εταιρείας, καθώς και η επίτευξη σημαντικών κερδών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, παρά τις δύσκολες συνθήκες ως απόρροια του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και των γενικότερων γεωπολιτικών εξελίξεων που επικρατούν στην Ευρώπη από τον Φεβρουάριο και μετά, της επακόλουθης ενεργειακής κρίσης και την άνοδο του πληθωρισμού, επιβεβαιώνουν την ικανότητά μας να υλοποιούμε το επενδυτικό πρόγραμμά μας προς όφελος των συμμετόχων μας. Συνεχίζουμε σταθερά, αξιοποιώντας τα κεφάλαια που αντλήσαμε από την επιτυχή έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου μας ύψους 120 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2021, την υλοποίηση της επενδυτικής μας στρατηγικής που επικεντρώνεται σε σύγχρονα, υψηλής ποιότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικά βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά εμπορικά ακίνητα. Παράλληλα, εντός του πρώτου εξαμήνου, δημοσιοποιήσαμε τον πρώτο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της Noval Property για το έτος 2021, ο οποίος βασίστηκε στα επικαιροποιημένα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI Standards 2021) καθώς και τις συστάσεις της European Public Real Estate Association (EPRA) ως προς τις Βέλτιστες Πρακτικές Βιωσιμότητας (sBPR), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής υπευθυνότητας και εταιρικής διακυβέρνησης.».

Η εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση της Noval Property της 30.06.2022 θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com  από τις 26 Σεπτεμβρίου 2022.

 
Σχετικά με τη Noval Property

 
Η Noval Property είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property, το οποίο περιλαμβάνει 61 ακίνητα (το 1 μέσω κοινής συμμετοχής σε εταιρεία ακινήτων και 5 μέσω δύο κατά 100% θυγατρικών της Noval Property) κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και επιλεκτικά στη Βουλγαρία, αποτελείται από κτήρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά ακίνητα και αποθηκευτικούς χώρους συνολικής δομημένης επιφάνειας 462.000 τ.μ. περίπου. Η αξία αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών την 30.06.2022 ήταν 455,5 εκατ. ευρώ περίπου. Η Noval Property είναι θυγατρική της Viohalco στον κλάδο ακινήτων.

 
Για περισσότερες πληροφορίες www.noval-property.com.

Σχετικά Άρθρα