UBS έκθεση ‘Year Head’: Οι προοπτικές για το 2021: Έτος ανανέωσης

-Προβλέπουμε ότι, το 2021, η οικονομική παραγωγή και τα εταιρικά κέρδη θα ανακάμψουν στα επίπεδα προ πανδημίας

-Οι επενδυτές οφείλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης των χαρτοφυλακίων τους πέρα από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, τους τίτλους σταθερού εισοδήματος χαμηλής απόδοσης, καθώς και το δολάριο ΗΠΑ.

-Ορισμένοι από τους βραδυκίνητους εκείνους τομείς, οι οποίοι παρουσίασαν τη χαμηλότερη απόδοση το 2020, πιστεύουμε ότι διαθέτουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανόδου το 2021 – εστιάζοντας στις κυκλικές μετοχές και τις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης

-Όσοι επενδυτές αναζητούν την «Επόμενη Μεγάλη Ευκαιρία» θα πρέπει να επιδιώξουν ευκαιρίες στους κλάδους χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech), πράσινης τεχνολογίας (greentech), τεχνολογίας υγείας (healthtech) ή δικτύων 5ης γενιάς (5G) 

 
Ζυρίχη, Μετά από μια κυριολεκτικά πρωτοφανή χρονιά, η UBS -η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως- αναμένει ότι το 2021 η οικονομική παραγωγή και τα εταιρικά κέρδη θα ανακάμψουν στα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Με βάση τις τρέχουσες προοπτικές, όπως αυτές παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση ‘Year Ahead’  που δημοσιεύθηκε από τη Διεύθυνση Επενδύσεων (Chief Investment Office) της UBS Global Wealth Management και σύμφωνα με ένα βασικό σενάριο, τα δημοσιονομικά κίνητρα σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα χαμηλά επιτόκια και την κυκλοφορία εμβολίου αναμένεται να δημιουργήσουν αποδόσεις άνω του μέσου όρου για μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, για επιλεγμένες μετοχές του χρηματοοικονομικού και του ενεργειακού κλάδου, καθώς και για εταιρείες στους κλάδους βιομηχανικών προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών πολυτελείας.

Οι βασικές προτάσεις της έκθεσης περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων για την επόμενη φάση με υψηλότερες τοποθετήσεις σε μετοχές, προσβλέποντας πέρα από τις ανθεκτικές, μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και επικράτησαν το 2020. Οι επενδυτές θα πρέπει να σκέπτονται με παγκόσμια οπτική, να αναζητούν δυνατότητες αναπλήρωσης των ζημιών και να επιζητούν νέα ονόματα με προοπτικές μακροπρόθεσμης επιτυχίας.
  • Διαφοροποίηση από τα μετρητά και τα ομόλογα χαμηλής απόδοσης και αναζήτηση αποδόσεων σε κρατικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ, σε ασιατικά ομόλογα υψηλής απόδοσης και σε επιλεγμένα ομόλογα crossover, τα οποία βρίσκονται κοντά στη διαχωριστική γραμμή, δηλαδή ανάμεσα στην αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού και υψηλής απόδοσης.
  • Τοποθέτηση εν όψει ενός ασθενέστερου δολαρίου ΗΠΑ. Οι επενδυτές θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τις τοποθετήσεις τους στα νομίσματα της ομάδας G10 ή σε επιλεγμένα νομίσματα αναδυόμενων αγορών, καθώς και σε χρυσό.

Οι ιδιωτικές αγορές και οι βιώσιμες επενδύσεις θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν πολύτιμες προσθήκες στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Οδεύοντας προς το 2021, η UBS διατηρεί την προτίμησή της στις βιώσιμες επενδύσεις, όσον αφορά ιδιώτες πελάτες που επενδύουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Mark Haefele, Chief Investment Officer της UBS Global Wealth Management, δήλωσε: «Θεωρούμε ότι το 2021 θα είναι το «έτος ανανέωσης». Η ανανεωμένη ανάπτυξη, οι επεκτατικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, καθώς και η καινούργια πολιτική ηγεσία σημαίνουν ότι θα πρέπει να προσδοκούμε νέα ηγεσία και στην αγορά για το 2021. Προσβλέποντας πέρα από το επόμενο έτος, οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν την περίπτωση των κλάδων που υφίστανται τεχνολογικό μετασχηματισμό. Εάν η προηγούμενη δεκαετία αφορούσε τις επενδύσεις στην τεχνολογία αυτή καθαυτή, πιστεύουμε ότι η επόμενη δεκαετία θα αφορά τις επενδύσεις στους παράγοντες ανατροπής που θέτουν υπό αμφισβήτηση την παγιωμένη κατάσταση σε άλλους κλάδους».

 
Η Επόμενη Μεγάλη Ευκαιρία

Αναλογιζόμενοι την επόμενη δεκαετία, οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν κόσμο που είναι περισσότερο χρεωμένος, περισσότερο άνισος, περισσότερο τοπικός, αλλά επίσης πιο ψηφιακός και, από ορισμένες απόψεις, πιο βιώσιμος.

Οι επενδυτές, λοιπόν, είναι σε θέση να εντοπίσουν μακροπρόθεσμες ευκαιρίες σε τάσεις που επιταχύνθηκαν από την πανδημία COVID-19 και θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου, ανανεώσιμου μέλλοντος, ιδίως σε κλάδους που υφίστανται τεχνολογική ανατροπή. Είτε αφορά τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα είτε την αυξημένη ανάγκη λειτουργίας ενός πιο αποτελεσματικού και ολιστικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης ή ακόμα και την ώθηση για περαιτέρω ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όσες εταιρείες είναι εκτεθειμένες στις τάσεις αυτές, αναμένεται να καταγράψουν ανάπτυξη υψηλότερη του μέσου όρου σε μακροπρόθεσμη βάση. Έως το 2035, η μετάβαση και μόνο στην τεχνολογία 5G προσδοκάται ότι θα δημιουργήσει οικονομική αξία ύψους 13,2 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ.
PIN 1

PIN 2

Σχετικά Άρθρα