Viohalco: αύξηση εξαγωγών-ανάπτυξη νέων αγορών λόγω ενισχυμένης ανταγωνιστικής τοποθέτησης παγκοσμίως

Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,1 δισ. ευρώ

 
Η Viohalco S.A. (Euronext Βρυξελλών: VIO, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΒIO), εφεξής «Viohalco» ή «η Εταιρία», ανακοίνωσε  σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 
Συνοπτικά

Χρηματοοικονομικά

-Η Viohalco κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας βελτίωση κατά 44 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 36,8 εκατ. ευρώ το 2015, αντιστρέφοντας την αρνητική τάση των προηγούμενων ετών.

-Επιτεύχθηκαν υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων σε όλους τους κλάδους, με την εξαίρεση του κλάδου καλωδίων. Εντούτοις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5% λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών μετάλλων.

-Το αναπροσαρμοσμένο EBIT διαμορφώθηκε σε 128 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 120 εκατ. ευρώ το 2015.

-Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 250 εκατ. ευρώ, επίσης βελτιωμένο κατά 10 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 240 εκατ. ευρώ το 2015.

-Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 1.527 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2016, καταγράφοντας ελαφρά άνοδο (2%) σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2015.

-Οι ζημιές της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 7 εκατ. ευρώ (2015: ζημιές ύψους 63,4 εκατ. ευρώ).

-Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 60 εκατ. ευρώ το 2015.

 
Κλάδος αλουμινίου

-Η Ελβάλ και η UACJ Corporation ίδρυσαν από κοινού την εταιρία UACJ ELVAL Heat Exchanger Materials GmbH στη Γερμανία με αντικείμενο την πώληση υλικών εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία, τα οποία παράγονται από την Ελβάλ.

-Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εσωτερικής αναδιάρθρωσης που είχε αρχίσει το 2015. Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε την απόσχιση του κλάδου παραγωγής και επεξεργασίας foil αλουμινίου και την απορρόφησή του από τη Συμετάλ, θυγατρική της Ελβάλ.

-Η Elval Colour ανέπτυξε με επιτυχία άκαυστα σύνθετα πάνελ αλουμινίου (aluminium composite panel-ACP), κλάσης A2,S1,d0 σύμφωνα με το πρότυπο EN13501-1 και δημιούργησε μια ξεχωριστή γραμμή παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρία καθίσταται ο μοναδικός καθετοποιημένος παραγωγός τέτοιων πάνελ αλουμινίου στον κόσμο.

 
Κλάδος χαλκού

-Ιδρύθηκε κοινοπραξία στην Τουρκία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή προ-μονωμένων σωλήνων χαλκού.

-Παρουσιάστηκε νέα αφρώδης επένδυση σωλήνων χαλκού στις νέες αγορές του Ισραήλ, της Ρουμανίας και της Ελλάδας.

– Η Sofia Med, θυγατρική της Χαλκόρ, σύναψε σύμβαση με τη Dowa Metaltech για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

 
Κλάδος χάλυβα

-Ο επαγωγικός φούρνος της Σιδενόρ ξεκίνησε τον Μάρτιο 2016, ενώ αναμένεται να τεθεί πλήρως σε λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.

-Το φθινόπωρο του 2016, ξεκίνησε η αναβάθμιση του ελάστρου της Dojran Steel. Η λειτουργία του αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο 2017 και εκτιμάται ότι θα είναι πλήρως λειτουργικό εντός του 2017.

-Η διάθεση νέων ποιοτήτων ειδικών χαλύβων (SBQ) ενίσχυσε την ανταγωνιστική θέση της Stomana Industry. Η μονάδα της υπό κενό επεξεργασίας ρευστοποιημένου χάλυβα (vacuum degasser-VD) άρχισε να λειτουργεί το 2016, επιτρέποντας την ανάπτυξη των ποιοτήτων αυτών.

 
Κλάδος σωλήνων χάλυβα

-Έναρξη της μονάδας παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο LSAW/JCOE, για την παραγωγή σωλήνων μεγάλης διαμέτρου και αυξημένου πάχους τοιχώματος. Εντός του 2016, εκτελέστηκαν με επιτυχία πέντε έργα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αυτή.

-Ανάθεση του πρώτου υποθαλάσσιου (off-shore) έργου για σωλήνες με τη χρήση της μεθόδου LSAW / JCOE.

-Ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος για την παραγωγή 24-μέτρων σωλήνων και εκτέλεση τριών παραγγελιών με επιτυχία στις Η.Π.Α.

-Παράδοση της πρώτης παραγγελίας για σωλήνες με τη μέθοδο HFI προς τον πελάτη μας Subsea7 για ένα έργο reeling στη Βόρεια Θάλασσα.

-Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου παραγωγής σωλήνων και κοίλων δοκών της Σωληνουργεία Κορίνθου. Στη συνέχεια, η επωνυμία της Εταιρίας άλλαξε σε Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών Α.Ε.

 
Κλάδος καλωδίων

-Ανάθεση δύο συμβάσεων από τη γερμανική εταιρία διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας TenneT για υποβρύχιες διασυνδέσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για υπεράκτια αιολικά πάρκα.

-Ανάθεση τριών συμβάσεων με τη δανέζικη εταιρία Energinet.dk για την υποβρύχια διασύνδεση Δανίας – Σουηδίας και την αντικατάσταση εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Δανίας.

-Ανάθεση σύμβασης για την καλωδιακή διασύνδεση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

-Ολοκλήρωση της απόσχισης του βιομηχανικού κλάδου και μέρους του εμπορικού κλάδου της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Καλωδίων, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Ελληνικά Καλώδια Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία.

 
Κλάδος ανάπτυξης ακινήτων

-Καταγράφηκε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση στο Εμπορικό Συγκρότημα River West|IKEA. Νέα μισθωτήρια συμβόλαια υπογράφηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ενοικίων σε σύγκριση με παλαιότερες εκτιμήσεις, οδηγώντας σε αύξηση 19% των εσόδων από μισθώματα. Ο δείκτης πληρότητας με βάση τον αριθμό των μισθωμένων καταστημάτων ανήλθε σε 97%, καταγράφοντας τον αριθμό ρεκόρ των 4,6 εκατομμυρίων πελατών εντός του έτους.

-Προς αξιοποίηση των ανωτέρω θετικών τάσεων, τμήμα του υπόγειου χώρου στάθμευσης του εμπορικού κέντρου River West|IKEA, επιφάνειας 1.200 τ.μ. μετατράπηκε σε πρόσθετη εκμισθούμενη επιφάνεια υψηλής αξίας.

-Η μίσθωση καταστήματος εμβαδού 1.900 τ.μ. από την H&M στο Εμπορικό Πάρκο Mare West ξεπέρασε τις προσδοκίες ως προς τις επιδόσεις, αξιοποιώντας την ισχυρή ζήτηση.

-Αγοράστηκε όμορο οικόπεδο προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα σχέδια μελλοντικής επέκτασης του Εμπορικού Πάρκου Mare West.

-Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του ξενοδοχείου στην Πλατεία Καραϊσκάκη και άρχισε η λειτουργία του υπό την επωνυμία «Wyndham Grand Athens» την 1η Δεκεμβρίου 2016.

-Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση μεταξύ της Noval και των θυγατρικών της μέσω της απορρόφησής τους από τη Noval τον Δεκέμβριο 2016.

-Συστάθηκε η εταιρία Στηλμέτ Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε., με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας στις εταιρίες της Viohalco σε κεντροποιημένη βάση.

 
Κλάδος ανακύκλωσης

-Ανάληψη τριετούς σύμβασης από τον Δήμο Αθηναίων για την περισυλλογή και απορρύπανση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), αυξάνοντας τον αριθμό των συμβεβλημένων για το συγκεκριμένο έργο δήμων σε 16.

-Δημιουργία νέας εγκατάστασης, στο λιμάνι του Βελιγραδίου, συνεχίζοντας την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων στη Σερβία.

-Αποκομιδή 45.000 τόνων επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων για περαιτέρω ανάκτηση υλικών.

-Παραγωγή άνω των 150.000 τόνων δευτερογενών πρώτων υλών και στερεών καυσίμων για την παραγωγή τσιμέντου.

 
Λοιπά στοιχεία

Cenergy Holdings S.A.

Η Cenergy Holdings S.A. (Cenergy Holdings) είναι εταιρία συμμετοχών που εδρεύει στο Βέλγιο, ιδρύθηκε το 2016 και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Cenergy Holdings είναι θυγατρική της Viohalco S.A. (81,93% των δικαιωμάτων ψήφου). Στις 14 Δεκεμβρίου 2016, η Cenergy Holdings ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης δι” απορροφήσεως των ελληνικών εισηγμένων εταιριών Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία. Στις 21 Δεκεμβρίου 2016, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 
Οικονομική ανασκόπηση

Το 2016, οι εταιρίες της Viohalco αντιμετώπισαν ένα δύσκολο περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας και έντονου ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Οι επιδόσεις των εταιριών της Viohalco εντός του έτους αποτυπώνουν τη στρατηγική εστίασή τους στην αξιοποίηση ευκαιριών που προκύπτουν από τις εντατικές επενδύσεις των τελευταίων ετών.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2016 ανήλθε σε 3.113 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 5% έναντι 3.275 εκατ. ευρώ το 2015. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλους τους κλάδους, με την εξαίρεση του κλάδου καλωδίων, αντισταθμίστηκε από την πτώση κατά 11% της μέσης τιμής χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) και την πτώση κατά 3% στην τιμή του πρωτογενούς αλουμινίου, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Η μεγαλύτερη αύξηση του όγκου πωλήσεων καταγράφηκε στους κλάδους χάλυβα και σωλήνων χάλυβα.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση σε 250 εκατ. ευρώ το 2016 (2015: 240 εκατ. ευρώ) ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBIT αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση σε 128 εκατ. ευρώ το 2016 (2015: 120 εκατ. κυρίως λόγω της βελτίωσης των κερδών a-EBIT των κλάδων χαλκού και χάλυβα. Επίσης, το αναπροσαρμοσμένο EBIT επηρεάστηκε από τις ζημιές απομείωσης ακινήτων που ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ και από τα έξοδα αναδιάρθρωσης (2,8 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 8% σε 102 εκατ. ευρώ το 2016 από 111 εκατ. ευρώ το 2015, λόγω καλύτερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και των διαθεσίμων εντός της χρήσης, καθώς και λόγω της μείωσης των επιτοκίων σε μερικούς κλάδους.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 36,8 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος είναι το άθροισμα των λειτουργικών κερδών 110 εκατ. ευρώ, των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων 102 εκατ. ευρώ και του μεριδίου των ζημιών από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 1,2 εκ. ευρώ.

Οι ζημιές μετά από φόρους βελτιώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι ζημιών 63,4 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν από 2.038 εκατ. ευρώ το 2015 σε 2.010 εκατ. ευρώ το 2016, κυρίως λόγω των ζημιών απομείωσης των ενσώματων πάγιων στοιχείων και των επενδύσεων σε ακίνητα (10,9 εκατ. ευρώ).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τη διάρκεια της χρήσης ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές αποσβέσεις της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 126 εκατ. ευρώ.

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από 1.468 εκατ. ευρώ σε 1.616 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω υψηλότερων αποθεμάτων (71 εκατ.), υψηλότερων ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων (36 εκατ.) και υψηλότερων εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (38 εκατ. ευρώ).

Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 6% από 2.331 εκατ. ευρώ το 2015 σε 2.478 εκατ. ευρώ το 2016, κατά κύριο λόγο εξαιτίας του υψηλότερου δανεισμού κατά 64 εκατ. ευρώ.

Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco ανέρχεται σε 1.699 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 90% έχει χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες (ή τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό) και ποσοστό 10% έχει χορηγηθεί από διεθνείς τράπεζες και υπερεθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο συνολικός δανεισμός αποτελείται κατά 47% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 53% από βραχυπρόθεσμα. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες γραμμές πίστωσης, οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις ημερομηνίες λήξης τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος. Οι δανειοδοτήσεις αυτές συνήθως εγκρίνονται εκ νέου κατά την αναθεώρηση και με βάση τον προϋπολογισμό αυξάνονται αναλόγως. Εντός αυτών των ανακυκλούμενων πιστωτικών ορίων, αντλούνται βραχυπρόθεσμα δάνεια διαφόρων λήξεων τα οποία, όταν λήξουν, ανανεώνονται αυτομάτως εφόσον χρειάζεται.

 
Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο

Η οικονομική επίδοση της Viohalco επηρεάζεται από την επίδοση των βασικών της θυγατρικών εταιριών, οι οποίες, με τη σειρά τους, επηρεάζονται σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στους αντίστοιχους κλάδους τους.

Η Viohalco λειτουργεί κάτω από το ακόλουθο οργανωτικό πλαίσιο που αποτελείται από οκτώ επιχειρησιακούς κλάδους:

o Αλουμίνιο: Η Ελβάλ και οι θυγατρικές της, καθώς και η Bridgnorth Aluminium και η Etem Bulgaria διαθέτουν μία ευρεία ποικιλία προϊόντων έλασης αλουμινίου στα οποία περιλαμβάνονται ρόλοι, δίσκοι, ταινίες, φύλλα και foil για διάφορες εφαρμογές, προϊόντα διέλασης αλουμινίου για εφαρμογές βιομηχανικές, στην αρχιτεκτονική και την αυτοκινητοβιομηχανία, φύλλα λιθογραφίας εκτυπωτικών μονάδων, καθώς και προφίλ αλουμινίου για αρχιτεκτονικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

o Χαλκός: Η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της παράγουν μεγάλη γκάμα προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού, που εκτείνονται από σωλήνες χαλκού και ορείχαλκου, ταινίες χαλκού, φύλλα και πλάκες, μέχρι λάμες χαλκού και ράβδους.

o Χάλυβας: Η Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα, η Stomana Industry και οι θυγατρικές τους εταιρίες παράγουν επιμήκη και πλατέα προϊόντα χάλυβα, καθώς και προϊόντα χάλυβα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

o Σωλήνες χάλυβα: Η Σωληνουργεία Κορίνθου δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων χάλυβα για τη μεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού, καθώς και κοίλων δοκών χάλυβα, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε έργα κατασκευών.

o Καλώδια: Η Ελληνικά Καλώδια, οι θυγατρικές της και η Icme Ecab S.A. (Icme Ecab) αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, και παράγουν χερσαία και υποβρύχια καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, αλλά και σύρματα περιελίξεων και μείγματα.

Ανάπτυξη ακινήτων: Η Viohalco δημιουργεί αξία μέσω της ανάπτυξης παλαιότερων βιομηχανικών και λοιπών ακινήτων της σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

o Τεχνολογία και R&D: Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και κέντρα έρευνας και ανάπτυξης εντός των εταιριών της, τα οποία επικεντρώνονται σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε λύσεις για τη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών και επιχειρηματικών διαδικασιών, στην έρευνα σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση των εργοστασίων και στην αξιολόγηση της επίδρασής τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.

o Ανακύκλωση: Ο κλάδος ανακύκλωσης της Viohalco εμπορεύεται και επεξεργάζεται δευτερογενείς πρώτες ύλες, αναλαμβάνει διαχείριση αποβλήτων, υλοποιεί περιβαλλοντικά έργα και παρέχει υπηρεσίες σε βιομηχανίες, οργανισμούς, δήμους και καταναλωτές.

 
Αλουμίνιο

Το 2016, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5% σε 1.078 εκατ. ευρώ (2015: 1.137 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της πτώσης 3% της μέσης τιμής αλουμινίου έναντι του 2015. Στις θετικές εξελίξεις περιλαμβάνονται η αύξηση του όγκου πωλήσεων 6% για τον ελληνικό κλάδο έλασης αλουμινίου, αύξηση όγκων 5% για την Bridgnorth Aluminium (νέο ρεκόρ επιδόσεων) και αύξηση όγκων 19% για την Etem Bulgaria. Οι τιμές κατεργασίας στην Ελβάλ παρέμειναν σταθερές καθ” όλη τη διάρκεια της χρήσης. Όσον αφορά στη Bridgnorth Aluminium, η δυσμενής μεταβολή της αγγλικής λίρας έναντι άλλων νομισμάτων επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία. Η κερδοφορία της Etem Bulgaria επηρεάστηκε δυσμενώς από τη μεταβολή του μείγματος πωλήσεων και από τις χαμηλές τιμές εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων προφίλ. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος για τη χρήση ανήλθαν σε 36 εκατ. ευρώ έναντι 41 εκατ. ευρώ το 2015.

Το 2016, ο Όμιλος Ελβάλ επένδυσε 37,5 εκατ. στο πλαίσιο του τρέχοντος επενδυτικού προγράμματος. Μέρος του προγράμματος ολοκληρώθηκε το 2016, οδηγώντας σε επιπλέον παραγωγική δυναμικότητα και ενισχυμένες δυνατότητες για διαφοροποιημένα προϊόντα. Η αξιοποίηση της επιπλέον παραγωγικής δυναμικότητας επέφερε αυξημένους όγκους κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η νεοσυσταθείσα γερμανική εταιρία UACJ ELVAL Heat Exchanger Materials GmbH (UEHEM) ξεκίνησε την εμπορική διάθεση προϊόντων για υλικά εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Bridgnorth Aluminium ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος των μηχανολογικών εργασιών που συνδέονταν με το σημαντικό πρόγραμμα επέκτασής της και τη νέα γραμμή τελικής επεξεργασίας φύλλων λιθογραφίας, ενώ πιστοποιήθηκε η μονάδα έλασης εν ψυχρώ από τους πελάτες. Στη Βουλγαρία, η Etem Bulgaria εκπλήρωσε τους στόχους παραγωγής του εργοστασίου για το έτος, καθώς διευκολύνθηκε από τα υψηλότερα επίπεδα αυτοματισμού που προήλθαν από παλαιότερες επενδύσεις.

Το 2017, η Ελβάλ θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ποιότητας των προϊόντων και στη βελτίωση του κόστους της, ενώ αναμένει να ολοκληρώσει την τρίτη γραμμή συνεχούς χύτευσης έως το τέλος του έτους, αυξάνοντας οριακά την παραγωγική της δυναμικότητα. Η ενισχυμένη γκάμα προϊόντων και η μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα αναμένεται να συντελέσουν στην αύξηση των όγκων πωλήσεων για τη Bridgnorth Aluminium. Ωστόσο, η οικονομική αβεβαιότητα μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ τον Ιούνιο 2016 μπορεί να επηρεάσει το επιχειρησιακό περιβάλλον της εταιρίας στο μέλλον. Η Etem Bulgaria θα συνεχίσει να εστιάζει σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη και στοχεύει σε πιστοποιήσεις σε νέες αγορές. Επίσης, αναμένεται περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς η εταιρία στρέφεται στην παροχή κατεργασμένων προφίλ σε πελάτες Tier 1. Επίσης, οι επιδόσεις θα ενισχυθούν από την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα διέλασης αλουμινίου στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τέλος, η Elval Colour Iberica, η νέα θυγατρική της Elval Colour, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση της πώλησης προϊόντων Etalbond στην Ισπανία.

 
Χαλκός

Το 2016, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 4% σε 751 εκατ. ευρώ (2015: 783 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται στην πτώση κατά 11% της μέσης τιμής χαλκού στο LME έναντι του 2015, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων μηνών του έτους, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση όγκων κατά 4% εντός του έτους.

Στην Ευρώπη, καθ” όλη τη διάρκεια του 2016 συνεχίστηκε η αρνητική τάση στη ζήτηση για σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων, ενώ η ζήτηση για βιομηχανικούς σωλήνες χαλκού παρέμεινε σταθερή. Η νέα κοινοπραξία στην Τουρκία τέθηκε πλήρως σε λειτουργία το 2016, έχοντας ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 26 εκατ. ευρώ το 2015. Το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου ύψους 4,9 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικού αποτελέσματος μετάλλου 14,7 εκατ. ευρώ το 2015 επηρέασε θετικά αυτά τα αποτελέσματα.

Το 2017, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα διατηρήσουν το στρατηγικό στόχο της αύξησης των μεριδίων αγοράς στα βιομηχανικά προϊόντα και της ανάπτυξης του προϊοντικού μείγματος με προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Επίσης, οι εταιρίες θα επικεντρωθούν στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας σε νέες αγορές που παρέχουν υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

 
Χάλυβας

Το 2016, ο κύκλος εργασιών του κλάδου χάλυβα μειώθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 547 εκατ. ευρώ (2015: 566 εκατ. ευρώ), παρά την αύξηση όγκων πωλήσεων. Η μείωση αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές πώλησης εξαιτίας της έντονης πτώσης της τιμής scrap κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015.

Ο επαγωγικός φούρνος της Σιδενόρ, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2016, εκτιμάται ότι θα είναι πλήρως λειτουργικός εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017. Το κόστος παραγωγής στο εργοστάσιο της Sovel κατέγραψε σημαντική μείωση λόγω των αυξημένων ωρών λειτουργίας της παραγωγής, ενώ προέκυψαν περαιτέρω κοστολογικά οφέλη από τον νέο επαγωγικό φούρνο, τις αλλαγές στις τιμολογιακές ζώνες ηλεκτρικής ενέργειας και την αυξημένη παραγωγικότητα. Επιπλέον, εφαρμόστηκε ένα χρονοδιάγραμμα τακτικής φόρτωσης ποιοτικού σκραπ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα μειωμένες απώλειες (φύρες) στην παραγωγή. Στη Stomana Industry, οι όγκοι πωλήσεων των ειδικών χαλύβων (SBQs) αυξήθηκαν το 2016, κυρίως ως επακόλουθο των νέων ποιοτήτων που αναπτύχθηκαν αφότου άρχισε να λειτουργεί η μονάδα της υπό κενού επεξεργασίας ρευστοποιημένου χάλυβα (vacuum degasser-VD). Οι πωλήσεις λαμαρινών, οι οποίες επηρεάστηκαν αρνητικά από τις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές το 2015 και στις αρχές του 2016, κατέγραψαν ανάκαμψη μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Αυτή η τάση διαμορφώθηκε λόγω των δασμών που ανακοίνωσε η ΕΕ επί των εισαγωγών (antidumping duties) την άνοιξη του 2016, με αποτέλεσμα την αισθητή μείωσή της εισαγωγής τους από την Κίνα στην Ευρώπη.

Το μικτό περιθώριο του κλάδου χάλυβα περιλαμβάνει άμεσα έξοδα πωλήσεων ύψους 40,3 εκατ. ευρώ το 2016 και 38 εκατ. ευρώ το 2015, προκειμένου η Viohalco να εφαρμόζει με συνέπεια τις λογιστικές της αρχές. Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική μεταβολή έναντι των ζημιών 69 εκατ. ευρώ το 2015.

Το 2017, μετά τις πρόσφατες σημαντικές επενδύσεις, ο τομέας χαλυβουργίας (mini mills) στην Ελλάδα θα εστιάσει στην αύξηση των δραστηριοτήτων και στην εφαρμογή περαιτέρω μέτρων βελτίωσης του κόστους, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των επαγωγικών φούρνων στα δύο εργοστάσια. Επίσης, εντός του 2017 θα τεθεί σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα επανακαθορισμού της παραγωγής ανά εργοστάσιο με στόχο την υψηλότερη παραγωγικότητα και την παραγωγή προϊόντων μεγαλύτερου περιθωρίου κέρδους στα ελληνικά εργοστάσια. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η μείωση του κόστους εργασίας για προϊόντα που απαιτούν ένταση εργασίας, μεταφέροντας την παραγωγή τους στην εταιρία Dojran Steel. Η Stomana Industry θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων ειδικών χαλύβων (SBQs), προσελκύοντας νέους πελάτες στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων και υδραυλικών εξαρτημάτων, καθώς επίσης και σε εφαρμογές του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η βελτιωμένη δυναμική της ευρωπαϊκής αγοράς λαμαρινών θα παρέχει ευκαιρίες σημαντικής αύξησης των ποσοτήτων και των τιμών.

 
Σωλήνες χάλυβα

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 293 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση (2015: 288 εκατ. ευρώ). Κατά τη διάρκεια του 2016, η Σωληνουργεία Κορίνθου εκτέλεσε περίπου το 50% του έργου TAP, το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της. Η εκτέλεση του πρώτου reeling έργου για σωλήνες με μήκος έως 20 μέτρα, ολοκληρώθηκε επίσης με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, η Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής HFIW, ενώ αναβάθμισε τις γραμμές για την εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σωλήνων, με σκοπό την παραγωγή σωλήνων μήκους μέχρι 24 μέτρων. Το μικτό περιθώριο του κλάδου σωλήνων χάλυβα περιλαμβάνει άμεσα έξοδα πωλήσεων του κλάδου ύψους 20,5 εκατ. ευρώ το 2016 και 25,8 εκατ. ευρώ το 2015, προκειμένου η Viohalco να εφαρμόζει με συνέπεια τις λογιστικές της αρχές.

Το 2016, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. ευρώ το 2015. Αυτή η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα μειωμένα αποτελέσματα της κοινοπραξίας AO TMK-CPW, στην οποία η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει μερίδιο 49%, καθώς και στα αυξημένα έξοδα τόκων που συνδέονται με τον μακροπρόθεσμο δανεισμό. Ο δανεισμός αυτός αφορά στη χρηματοδότηση της νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων που άρχισε να λειτουργεί το 2016. Όσο για το 2017, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές και οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (παρόλο που αυξήθηκαν συγκριτικά με το 2015) δεν ευνοούν την υλοποίηση σημαντικών έργων στον τομέα της ενέργειας. Εντούτοις, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζει να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη, μέσω της διείσδυσης σε νέες γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων, με έμφαση τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Σημειώνεται ότι οι τιμές των πρώτων υλών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. Με την πολύχρονη εμπειρία της και τον προσανατολισμό στην καινοτομία, η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι σε θέση να αξιοποιήσει σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα και να επικεντρωθεί στη διαφοροποίηση των προϊόντων της για να εισέλθει σε νέες αγορές.

 
Καλώδια

Το 2016, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 381 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 15% σε ετήσια βάση (2015: 447 εκατ. ευρώ). Οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν κατά 6%.

Κατά τη διάρκεια του 2016, η εκτέλεση διαφόρων τύπων συμβάσεων έναντι του 2015 οδήγησε σε διαφοροποιήσεις του προϊοντικού μείγματος έναντι της προηγούμενης περιόδου. Αυτό, με τη σειρά του, επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα για το έτος, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτηση για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι διακυμάνσεις στις τιμές των μετάλλων κατά τη διάρκεια του 2016 οδήγησαν σε ζημιά ύψους 5,7 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 12,2 εκατ. ευρώ για το έτος στον κλάδο καλωδίων, που αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό σε έργα αύξησης της παραγωγικότητας και της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων της Fulgor Α.Ε. (Fulgor), της Ελληνικά Καλώδια, και της Icme Ecab. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 240,1 εκατ. ευρώ το 2016 (2015: 224,4 εκατ. ευρώ), λόγω των αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης των σε εξέλιξη συμβάσεων.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Ελληνικά Καλώδια και η Fulgor εκτέλεσαν με επιτυχία το υπόλοιπο μέρος των συμβάσεων των Κυκλάδων και του Αγίου Γεωργίου. Στην Ελληνικά Καλώδια ανατέθηκαν σημαντικές συμβάσεις για υποβρύχιες διασυνδέσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για υπεράκτια αιολικά πάρκα από την TenneT, για την καλωδιακή σύνδεση μεταξύ Δανίας και Σουηδίας και την αντικατάσταση των εναέριων γραμμών εντός της Δανίας από τη δανέζικη εταιρία TSO Energinet.dk. Στην Ελληνικά Καλώδια ανατέθηκε επίσης σύμβαση για την καλωδιακή διασύνδεση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος, οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 3 εκατ. ευρώ το 2015.

Παρά το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον, η Ελληνικά Καλώδια, οι θυγατρικές της και η Icme Ecab παραμένουν αισιόδοξες για το 2017. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες έχουν εστιάσει στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων προστιθέμενης αξίας, στην ανάπτυξη ενός πιο ανταγωνιστικού δικτύου πωλήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η Ελληνικά Καλώδια και οι θυγατρικές της είναι σωστά τοποθετημένες, ώστε να αξιοποιήσουν τις διεθνείς ευκαιρίες και να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου.

 
Ανάπτυξη ακινήτων

Τα μισθωτικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα διαμορφώθηκαν σε 6,5 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 15% έναντι του 2015, και περιλαμβάνονται στα «Άλλα Έσοδα» της ενοποιημένης κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 10,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7,3 εκατ. ευρώ το 2015.

Η Viohalco αντλεί αξία από την ακίνητη περιουσία των θυγατρικών της, μέσω της ανάπτυξης και διαχείρισης εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων μεγάλης κλίμακας. Στα ακίνητα αυτά συγκαταλέγονται πρώην παραγωγικές εγκαταστάσεις και γραφεία της Viohalco που παρέμεναν αδρανή ή έχουν μεταφέρει τις εργασίες τους, λόγω της αποβιομηχανοποίησης των νυν αστικών περιοχών ή για λόγους λειτουργικής αποδοτικότητας. Η κύρια θυγατρική της Viohalco σε αυτόν τον κλάδο είναι η Noval Α.Ε. (Noval), η οποία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τη Viohalco.

Η Στηλμέτ Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. (Στηλμέτ Υπηρεσίες Ακινήτων) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2016, με σκοπό την υποστήριξη των θυγατρικών της Viohalco στην παρακολούθηση, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους, μέσω της παροχής ευρέος φάσματος υπηρεσιών σε κεντροποιημένη βάση. Το 2016, το Εμπορικό Συγκρότημα River West|IKEA κατέγραψε ρεκόρ επισκεψιμότητας, καθώς υποδέχθηκε συνολικά 4,6 εκατομμύρια πελάτες. Νέες μισθώσεις και έσοδα από μισθώματα βάσει κύκλου εργασιών, οι οποίες εμπεριέχονται στην πλειονότητα των μισθωτήριων συμβάσεων, οδήγησαν σε αύξηση 19% των εσόδων από ενοίκια. Πλέον, ο δείκτης πληρότητας του Εμπορικού Κέντρου ανέρχεται σε 97% (με βάση τον αριθμό των μισθωμένων καταστημάτων), ενώ η ζήτηση από υποψήφιους μισθωτές συνεχίζει να είναι εξαιρετικά έντονη. Για να αξιοποιηθούν αυτές οι θετικές τάσεις, αποφασίστηκε να μετατραπούν 1.200 τ.μ. υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε πρόσθετη εκμισθούμενη επιφάνεια υψηλής αξίας. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους μισθωτές. Το Εμπορικό Πάρκο Mare West, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο 2015, κατέγραψε σταθερή μηνιαία αύξηση τόσο της επισκεψιμότητας, όσο και του δείκτη πληρότητας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συνεχώς διευρυνόμενη περιοχή εξυπηρέτησης, καταδεικνύει τις δυνατότητες του πάρκου να εξελιχθεί στον κύριο εμπορικό προορισμό για τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Το νέο κατάστημα H&M εμβαδού 1.900 τ.μ. που άνοιξε τον Μάρτιο 2016 έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες σε θέματα επιδόσεων, δημιουργώντας θετικές εντυπώσεις στους βασικούς παράγοντες της αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαγοράστηκε όμορο οικόπεδο εμβαδού 1.268 τ.μ., προκειμένου να εξυπηρετήσει τα στρατηγικά σχέδια της διοίκησης για μελλοντική επέκταση του Εμπορικού Πάρκου.

Οι εργασίες ανακαίνισης του ξενοδοχείου στην Πλατεία Καραϊσκάκη ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους και το «Wyndham Grand Athens» ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Δεκεμβρίου 2016, τρεις μήνες νωρίτερα από τις αρχικές προβλέψεις. Τα επίπεδα πληρότητας και η λειτουργία του έως σήμερα έχουν υπερβεί σημαντικά τις προσδοκίες της Zeus International City Seasons SA (ο Μισθωτής).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση μεταξύ της Noval Α.Ε. και των θυγατρικών της δι” απορρόφησής τους από την πρώτη. Σκοπός της συγχώνευσης ήταν η πιο αποτελεσματική λειτουργική διάρθρωση του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιοργάνωσης της εταιρίας.

Όσον αφορά στα άλλα ακίνητα, εξετάζονται βέλτιστες επιλογές ανάπτυξης και είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υποψήφιους μισθωτές.

Για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, το 2017 η βαρύτητα θα δοθεί στη μεγιστοποίηση του κύκλου εργασιών από τους υφιστάμενους μισθωτές και στην εισαγωγή νέων χρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πυρήνα καταστημάτων που ειδικεύονται στην τεχνολογία και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αξιοποιώντας περαιτέρω την εξαίρετη δυναμική του Εμπορικού Συγκροτήματος River West|IKEA.

Επίσης, διερευνώνται ευκαιρίες για περαιτέρω επέκταση των χώρων λιανικής, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης νέων ευνοϊκών διατάξεων του Πολεοδομικού Κανονισμού, καθώς και η ανάληψη ελέγχου επί εκτάσεων που γειτνιάζουν με το Εμπορικό Συγκρότημα River West|IKEA.

Θα συνεχιστεί η αξιοποίηση των δυναμικών προοπτικών του Εμπορικού Πάρκου Mare West μέσω νέων μισθώσεων σε διεθνείς αλυσίδες λιανικής, αυξάνοντας τον αριθμό των νεότερων επισκεπτών και βελτιώνοντας περαιτέρω την προσβασιμότητα του Εμπορικού Πάρκου, μέσω καλύτερης και ασφαλέστερης σύνδεσης με τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο, επί του οποίου βρίσκεται στο ακίνητο.

Διερευνάται επίσης μια σειρά αναπτυξιακών επιλογών σε σχέση με τα υπόλοιπα ακίνητα και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με υποψήφιους μισθωτές.

Η Viohalco επιδιώκει τον εξορθολογισμό της ανάπτυξης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της συνολικά, με ενιαίο τρόπο και σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και την ολοκλήρωση της ευρύτερης λειτουργικής και εταιρικής αναδιοργάνωσης του κλάδου ακίνητης περιουσίας.

 
Ανακύκλωση

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των εξαγωγών δευτερογενών μετάλλων και των υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Οι χαμηλές τιμές μετάλλων, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, περιόρισαν τη διαθεσιμότητα υλικών και τα περιθώρια. Ωστόσο, στο δεύτερο εξάμηνο, υπήρξε ανάκαμψη της αγοράς και αντισταθμίστηκε εν μέρει η πρώιμη αρνητική τάση. Καταγράφηκε σημαντική βελτίωση σε επίπεδο κερδών προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, καθώς απέδωσαν καρπούς οι πρωτοβουλίες για μείωση κόστους και αναδιάρθρωση εργασιών.

Κατά τη διάρκεια του έτους, τέθηκε σε λειτουργία μια νέα εγκατάσταση στο λιμάνι του Βελιγραδίου, ενώ διέκοψαν την λειτουργία τους υποκαταστήματα με χαμηλές επιδόσεις, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων στην αγορά της Σερβίας. Οι επενδύσεις στην επεξεργασία υπολειμμάτων άλεσης σκραπ σιδήρου και στον εξοπλισμό διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, στην Ελλάδα, είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα, καθώς βελτίωσαν την παραγωγικότητα. Τα έργα έρευνας και ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν σε σχέση με αποτελεσματικές μεθόδους ανάκτησης και απόρριψης, ιδίως στον επιμέρους κλάδο του τέλους κύκλου ζωής, υποστήριξαν περαιτέρω τις επιδόσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανέθεσε τριετή σύμβαση για την συλλογή και την απορρύπανση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ενώ αναλήφθηκαν επίσης διάφορα έργα παροπλισμού, κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Η παραγωγή εναλλακτικών πρώτων υλών και στερεών καυσίμων για σημαντικές τσιμεντοβιομηχανίες αυξήθηκε ξεπερνώντας τους 150.000 τόνους, ενώ 45.000 τόνοι βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν για περαιτέρω ανάκτηση μετάλλων.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ το 2015.

Παρά τις συνεχιζόμενες διακυμάνσεις των τιμών εμπορευμάτων και την επικρατούσα πολιτική και οικονομική αστάθεια, ιδίως στις αγορές της Ελλάδος και της Π.Γ.Δ.Μ., οι προοπτικές παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες. Οι υψηλότερες τιμές, μαζί με τη διενέργεια νέων επενδύσεων και μια σειρά πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης για τη βελτίωση της απόδοσης και του συντονισμού των εμπορικών τμημάτων, αναμένεται να αποφέρουν σταδιακά θετικά αποτελέσματα. Συνεπώς, ο κλάδος είναι σε θέση να χειριστεί μια εξαιρετικά ανταγωνιστική και δυναμική περιφερειακή αγορά, προκειμένου να αυξήσει περισσότερο το μερίδιό του.

 
Λοιπές δραστηριότητες

Οι λοιπές δραστηριότητες παρουσιάζουν κυρίως τις δαπάνες που πραγματοποιεί η μητρική εταιρία (συμμετοχών), μαζί με τα αποτελέσματα εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τεχνολογίας και R&D, καθώς και στο εμπόριο κεραμικών πλακιδίων (Vitruvit).

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3 εκατ. ευρώ το 2015, λόγω του κέρδους 7 εκατ. ευρώ που προέκυψε από την εξαγορά της Eufina S.A., στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης δι” απορρόφησης των Ελβάλ Συμμετοχών Α.Ε., Alcomet ΑΕ, Διατούρ ΑΕ και Eufina S.A. από τη Viohalco.

 
Προοπτικές

Οι προοπτικές για το 2017 παραμένουν αβέβαιες. Σημαντικά πολιτικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη και άλλες χώρες την περασμένη χρονιά είχαν δυσμενές αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές αγορές. Όσον αφορά στη Viohalco, η ενισχυμένη ανταγωνιστική τοποθέτησή της παγκοσμίως, μετά την ολοκλήρωση των εντατικών επενδυτικών προγραμμάτων που στόχευαν στην ενίσχυση των παραγωγικών εγκαταστάσεων σε όλες τις εταιρίες και σε βελτίωση της παραγωγικότητας, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών και στη διείσδυση στις αγορές που παρέχουν υψηλότερες ευκαιρίες ανάπτυξης.

 
INFO

Σχετικά με τη Viohalco

Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες μεταποίησης μετάλλων στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών (VIO) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (BIO). Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και είναι προσηλωμένες στη βιώσιμη ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Αυστραλία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο της Viohalco περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό κλάδο τεχνολογίας, καθώς και έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και δραστηριότητες ανακύκλωσης και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως στην Ελλάδα, που παράγουν επιπλέον έσοδα μέσω της εμπορικής αξιοποίησής τους.

Σχετικά Άρθρα